Gautas atsakymas iš Finansų ministerijos

autorius Jovita

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo profesinėms sąjungoms termino atidėjimo. Kreipimesi buvo rašoma, kad dėl dėl tebesitęsiančio karantino įvestiems apribojimams, profesinėms sąjungoms yra sudėtinga bendrauti su savo nariais ir surinkti Gyventojų pajamų mokesčio dalį, skirtą profesinėms sąjungoms paremti. Dėl šios priežąsties jau 2020m. šis terminas buvo pratęstas. Tačiau 2021m. Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” prašymas nebuvo tenkintas ir prašymų pateikimo terminas neatidėtas.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašte rašoma:
,,Norėtume pažymėti, kad įvertinus dėl koronaviruso (COVID-19) susidariusią situaciją,2020 m. liepos 3 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-229 buvo pakeistos Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046, nuostatos,pratęsiant prašymo pervesti dalį gyventojų pajamų mokesčio paramos gavėjams ir politinėms partijoms pateikimo terminą iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.Šis įsakymas buvo taikomas pervedant dalį gyventojų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, sumos ar dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumos už 2019 metų mokestinį laikotarpį. Kartu norėtume pažymėti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, taip pat buvo nukeltas metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo ir mokesčio sumokėjimo terminas iki 2020 m. liepos 1 d.

2021 metais gyventojų pajamų deklaravimo terminas už 2020 metų mokestinį laikotarpį nebuvo nukeltas ir vyko įprasta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą prašymo pervesti dalį gyventojų pajamų mokesčio paramos gavėjams ir politinėms partijoms pateikimo terminas siejamas su nustatytu metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo terminu, t. y. prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms reikėjo pateikti iki 2021 m. gegužės 2 d.”

0 komentaras
1

Palikti komentarą