Derybos dėl kolektyvinės sutarties persikėlė į teismą

autorius Solidarumas
jonas birzai

2018 gruodžio 5 d. UAB „Biržų vandenys“ darbdavių ir profesinės sąjungos atstovai pasirašė kolektyvinės sutarties ruošimo šalių atstovų nesutarimų posėdžio protokolas. Derybos dėl Kolektyvinės sutarties prasidėjo 2018 m. balandį, tačiau šalims nepavyko suatarti dėl keletos esminių dalykų.

 Profesinė sąjunga „Solidarumas“ siūlė darbo užmokestį indeksuoti pagal pačią paprasčiausią formulę – „Darbo užmokestis indeksuojamas proporcingu koeficientu minimalios algos padidėjimui“. Tačiau darbdavys pareikalavo keisti šią formuluotę į – „Darbuotojų darbo užmokestis gali būti indeksuojamas bendrovės vadovo sprendimu, atsižvelgiant į bendrovės finansinę padėtį“.

„UAB „Biržų vandenys“ jau eilę metų dirba nuostolingai. Todėl toks įrašas kolektyvinėje sutartyje, kurį siūlo darbdavys yra visiškai niekinis ir nieko nesiūlantis,“ – teigė bendrovės profesinė sąjungos pirmininkas Jonas Paulauskas.

UAB „Biržų vandenys“ profesinė sąjunga „Solidarumas“ siūlė kolektyvinėje sutartyje įrašyti, kad „įmonės nuolatiniams darbuotojams, sėkmingai užbaigus metus ir esant pelnui, išmokėti priedus, pagal įmonės premijavimo nuostatus už metinius įmonės darbo rezultatus“.

Tačiau darbdavys pasiūlė šį punktą formuluoti kitaip: „Visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus pelno paskirstymą ir priėmus sprendimą skirti dalį pelno metinėms išmokoms darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams, išmokos dydis nustatomas atskiru akcininkų susirinkimo sprendimu. Jos dydis negali būti didesnis negu tai numatyta LR akcinių bendrovių įstatymo 59 str.7 p.“

Nesutarta ir dėl darbuotojų, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis arba važiavimu, kai darbuotojas po 4 valandų darbo negali grįžti pietų į pagrindinę darbo vietą pavalgyti ir pailsėti, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką.

Profesinė sąjunga siūlė kolektyvinėje sutartyje nustatyti, kad šios kompensacijos būtų 15 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio ir jos būtų mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos. Darbdavys sutiko taikyti šią kompensaciją tik tuo atveju, jei bus dirbama už rajono ribų.

Taip pat nesutarta dėl kasmetinių atostogų perkėlimo ar dalies panaudojimo kitais metais, bei kitais klausimais.

Todėl UAB „Biržų vandenys“ profesinė sąjunga „Solidarumas“ pasinaudojo naujo Darbo kodekso suteikta galimybę apskųsti tokį darbdavių sprendimą ir kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri svarstys šį klausimą sausio pradžioje.

 

Parengė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą