Derybos dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties

autorius Solidarumas
kindur

Birželio 13 d. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Aldona Kindurienė kartu su Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo – atstovais tęsė derybas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl kolektyvinės sutarties keitimo.

Susitikimo metu buvo kalbama apie profesinių sąjungų pateiktus siūlymus.

Abi šalys sutarė ilgalaikius deklaratyvius įrašytus sutartyje siekius keisti konkrečiais, vienerių metų laikotarpių susitarimais. Taip kasmet bus peržiūrima kolektyvinė sutartis, iškeliant aktualius tam laikotarpiui siekius.Toks požiūris yra teisingas, žinant, jog rinkimai į Seimą vyksta kas ketveri metai ir keičiasi valdančioji dauguma bei jos suformuota vyriausybė.

Didžiausias derybininkų dėmesys buvo skirtas atlyginimams. Šalys pasiekė, jog nuo 2020 m. sausio 1 d. valstybės biudžete vėl bus skirtos lėšos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pedagogų išeitinėms kompensacijoms mokėti.

Ko gero svarbiausias susitarimas buvo pasiektas dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo pedagogų darbo užmokesčio didinimo.

Sutarta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos koeficientus sulyginti su bendrojo ugdymo mokytojų koeficientais, kartu visus koeficientus padidinant 10 procentų.

Taip pat pedagogams neliks koeficientų „žirklių“ ir bus įvesti papildomi – 20 ir 25 metų – stažo „laiptai“, atitinkamai numatant jiems didesnius atlyginimus.

Šiuo žingsniu vyriausybė realiais veiksmais, o ne tuščiais deklaratyviais pažadais pademonstruos ankstyvojo vaiko ugdymo svarbą.

Kartu sutarta nuo 2022 m. didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nekontaktinių valandų skaičių etate iki 6 val. Atitinkamai mažinant kontaktines valandas iki 30 val.

Paskutinis su darbo užmokesčio kėlimu susijęs susitarimus yra nukreiptas į ilgesnę perspektyvą – sutarta iki 2025 m. pasiekti, kad mokytojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) sudarytų 130 proc. šalies VDU. 2018 m. IV ketvirtyje buvo 970,3 (bruto). Kiekvieną ketvirtį šiek tiek kyla.

Abiejų šalių derybininkai dar kartą išreiškė principinę nuostatą, kad šie susitarimai galios visiems valstybės ir savivaldybių švietimo ir mokslo įstaigų pedagogams, nepaisant jų narystės profesinėje sąjungoje.

Ne mažiau svarbūs pasiekti ir kiti preliminarūs susitarimai, kurie bus taikomi tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams.

Tai ir teisė į 2 papildomas kasmetinių atostogų dienas, teisė į 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio.

Kokios trukmės atostogas rinktis palikta nuspręsti pačiam darbuotojui.

Taip pat, buvo sutarta dėl nuostatos, grąžinančios darbdavio, t. y. švietimo įstaigos lygmeniu veikiančiai profesinės sąjungos organizacijai, naujuoju Darbo kodeksu apribotas galias – teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Tai reiškia, jog įstaigos vadovas turės informuoti ne tik darbo tarybą, bet ir profesinę sąjungą.

Susitikimo pabaigoje buvo patikslinta šios kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė bei jos atnaujinimo galimybės.

Kitas derybininkų susitikimas numatytas birželio 27 d.

0 komentaras
0

Palikti komentarą