Dualinės sistemos profesiniame mokyme iššūkiai

autorius Solidarumas

Gegužės 28-31 d. Liubline (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija „Dualinės sistemos profesiniame mokyme iššūkiai“. Dalyvavo atstovai iš Lenkijos, Čekijos respublikos, Slovakijos, Ispanijos, Austrijos ir Lietuvos. Seminaro dalyviai pristatė savo šalių dualinio profesinio mokymo patirtį, aptarė dualinio mokymo pranašumus bei problemas, diskutavo apie perspektyvas.

Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dviejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį, ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje, kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą.

Dalyviai, kalbėdami apie savo šalių gyventojų nedarbo problemą, pripažino, jog efektyviai ją spręsti gali padėti dualinis mokymas, nes įmonėse įgyjama ypač svarbių praktinių įgūdžių, ir tokiu būdu parengtų specialistų kompetencija ženkliai priartėja prie laisvoms darbo vietoms užimti keliamų reikalavimų.

Dualinis mokymas Lietuvoje kol kas taikomas nesistemingai, tik kai kuriose mokymo institucijose, dažnai – atskirų projektų rėmuose. Lietuvoje jis dažniausiai yra šių dviejų formų:  pameistrystės (profesinėse mokyklose, mokymo centruose) ir kooperuotų studijų (aukštosiose mokyklose). Lietuvos atstovai seminaro dalyviams pristatė šešis mūsų šalyje sėkmingai taikyto dualinio mokymo pavyzdžius. Buvo trumpai pristatyta: Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ patirtis taikant pameistrystės metodą; Šiaulių profesinio rengimo centro keliose mokymo programose taikomo dualinio mokymo patirtis; Vilniaus Jeruzalės mokymo centro koordinuoto projekto „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ veiklos bei rezultatai; Šiaulių universiteto vykdyto projekto „KOOPERIA” geroji patirtis; Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdyto dualinio profesinio rengimo  projekto „Profesinių mokyklų mokinių darbo su moderniomis technologijomis praktinis mokymas“ rezultatai; VšĮ „Versli Lietuva” tebevykdomo pilotinio projekto „Pameistrystė – galimybė eksporto plėtrai“ veiklos.

Kaip teigė profesorius iš Austrijos Helmut Skala, Europos Sąjungos pasirinkimas spresti jaunimo nedarbo problemą pasitelkiant dualinį mokymą yra labai svarbus, tačiau šis kelias – ilgas ir akmenuotas, su neišvengiamais nusivylimas, kurie, vis dėlto neturėtų mūsų gąsdinti. Pasak profesoriaus, svarbiausia sėkmės sąlyga – socialinių partnerių sutarimas.

Be to, pranešėjo įsitikinimu, efektyvaus dualinio mokymo tolimesniam sėkmingam diegimui labai reikalingos valstybės paramos priemonės. Įmonės, sutinkančius bendradarbiauti dualinio mokymo srityje turėtų būti motyvuojamos ir skatinamos pašalinant teisinius ir administracinius trukdžius, kad esant poreikiui, būtų galima įdarbinti pameistrius kaip reikalingą darbo jėgą. Svarbu ir tai, kad tie įmonių atstovai, kurie nori mokyti pameistrius, praktikantus, galėtų gauti pakankamai specialių žinių kaip tai daryti tinkamai, turėtų reikiamą kvalifikaciją.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos darbo federacijos ir Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas” atstovai.

Giedrė Paliulienė
Karjeros specialistų profesinė sąjunga „Solidarumas”

{phocagallery view=category|categoryid=304}

0 komentaras
0

Palikti komentarą