Elektrėnuose pasirašyta teritorinė švietimo sektoriaus kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas

Sausio 24 dieną Elektrėnų savivaldybėje pasirašyta teritorinė Elektrėnų savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinė sutartis. Sutartį pasirašė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas, Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio- mokyklinio ugdymo darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Rasa Krukonienė ir Elektrėnų savivaldybės švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Asta Juknienė.

Sutartyje numatyta, kad prieš Elektrėnų savivaldybės tarybai ar savivaldybės administracijai priimant sprendimus, sutartį pasirašiusios šalys konsultuojasi dėl švietimo įstaigų biudžetų ir jų darbo užmokesčio fondų dydžio, mokinio krepšelio naudojimo tvarkos, mokesčio už ugdymą ikimokyklinio bei neformaliojo ugdymo įstaigoje, dėl klasių komplektų skaičiaus ir kitais klausimais.

Sutartį įgyvendins ir kontroliuos pačia sutartimi įsteigta nuolatinė Elektrėnų savivaldybės trišalė švietimo taryba.

Pasirašant sutartį kartu su Elektrėnų valdžios ir švietimo sektoriaus profsąjungų atstovais dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto II grupės vicepirmininkė Daiva Kvedaraitė, Elektrėnų savivaldybės profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Rimtautas Ramanauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Mykolas Masys, socialinio dialogo vystymo specialistė Elektrėnų savivaldybėje Renata Filmanavičienė.

Teritorinė Elektrėnų savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinė sutartis pasirašyta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos“ (VP1-1.1-SADM-02-K-01-009).

{phocagallery view=category|categoryid=202}

0 komentaras
0

Palikti komentarą