Esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų turi būti mokamas padidintas tarifinis atlygis

autorius Solidarumas

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje iki 2002 m. sanitarams, prižiūrintiems sunkius nusikaltimus padariusius psichikos ligonius, už darbą pavojingomis darbo sąlygomis buvo mokamas 30 procentų atlyginimo priedas, kurio dydis buvo nurodomas kiekvieno mėnesio atsiskaitymo lapeliuose.

2002 m. ligoninės direktoriaus parašė įsakymą, kuriame rašė, kad priedas įskaitomas į pagrindinį darbo užmokestį.

Kai sanitarai pajuto kad administracija sau pastoviai kelia atlyginimus o sanitarams nekeliamas ir jie gauna mažiausiai, 50 sanitarų darbininkų sąjungos narių kreipėsi dėl priedo mokėjimo į teismą, tačiau tuoj pat buvo pradėti persekioti ir dalis sanitarų atsiėmė ieškinius, byla buvo sustabdyta, bet greit bus atnaujinta.

Direktorius gi teisme blaškėsi: vienu metu tvirtino kad priedas įskaitytas į darbo užmokestį, tik negalėjo nurodyti jo dydžio, vėliau  aiškino kad sanitarams priedas nepriklauso, nes profesinė rizika jų darbo vietose yra priimtina, nepaisant to, kad sanitarai patirdavo nuolatinį fizinį ir psichologinį smurtą nuo pacientų, keletas jų buvo suluošinti.  

Kad nemokėti priedo ir įrodyti, kad sanitarų, prižiūrinčių psichikos ligonius darbas nepavojingas, nors ir  yra įrašytas į Vyriausybės patvirtintą pavojingų darbu sąrašą, direktorius nuo 2006 iki 2011 m. samdė profesinės rizikos vertintojus UAB „Sabelija“, UAB „BALTIC  ENERGY INDUSTRIES“ bei UAB „Protėjas“ kurie už didelius pinigus teikė išvadas, kad profesinė rizika yra ligoninėje yra priimtina, o ligoninės atsakingi darbuotojai užpildė 12  profesinės  rizikos vertinimo kortelių, kurių teisėtumą Stanislavos Kondraškienės vadovaujama ligoninės darbininkų sąjunga apskundė Rokiškio rajono apylinkės teismui.

Apylinkės teismas 2013 m. vasario 13 d. profesinės sąjungos ieškinį atmetė ir priteisė iš darbininkų sąjungos ligoninės ir rizikos vertinimo bendrovių samdytiems advokatams sumokėtus honorarus.

Rokiškio psichiatrijos ligoninės darbininkų sąjunga Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 13 d. sprendimą apskundė Panevėžio apygardos teismui, kuris 2013 m. birželio 7 d. pilnai patenkino ieškinį, panaikino Rokiškio teismo sprendimą ir VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės parengtas ir patvirtintas profesinės rizikos vertinimų korteles, pripažino, kad išvados, kad profesinė rizika  priimtina yra neteisėta ir nepagrįsta, nes profesinės psichosocialinės rizikos vertinimo planas nebuvo suderinus su darbuotojų atstovais, darbuotojų atstovams nebuvo leista dalyvauti vertinimo organizavime, su rezultatais darbuotojų atstovai nebuvo tinkamai supažindinti ir kt.  

Šiuo metu pagal valstybinės darbo inspekcijos nurodymą ligoninėje yra atliktas smurto rizikos vertinimas, kurio išvadose rašoma, kad eilėje ligoninės skyrių  rizika yra nepriimtina arba toleruotina.

2013 m. birželio 17 d. 13 val. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdyje buvo svarstomas LPS „Solidarumas“,  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos darbo federacijos pareiškimas dėl ES direktyvos 89/39/EEB tinkamo įgyvendinimo Lietuvoje.  

Siūloma suteikti Valstybinei darbo inspekcijai teisę tikrinti darbdavio atliktą profesinės rizikos vertinimą, atlikti kontrolinį vertimą, pripažinti, kad toleruotina arba nepriimtina profesinė rizika yra tapati Darbo kodekso 192 str. sąvokai „nukrypimas nuo normalių darbo sąlygų“, tačiau darbdaviai ir ministerijos atstovai tam pasipriešino.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą