ETUI mokymai Vienoje

autorius Solidarumas

Vasario 3-6 dienomis Vienoje vyko Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) rengiamas mokymų kursas „Projektinis darbas: kursas mokytojams“. Mokymuose dalyvavo profsąjungų atstovai iš Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Makedonijos, Kroatijos, Italijos, Ispanijos. Lietuvai atstovavo Algirdas Paškauskas (LPS „Solidarumas“), Sergejus Pavlovas (KSPS „Solidarumas“) ir Rasa Bielčiuvienė  (VPS „Solidarumas“).

Mokymų tikslas – paruošti dalyvius perteikti ETUI įvadinį kursą „Profesinių sąjungų atstovų projektinis darbas“ savo organizacijoje nacionaliniu lygmeniu. Kursas skirtas optimizuoti darbus profesinių sąjungų atstovams, nariams organizuojant skirtingo pobūdžio renginius, seminarus, konferencijas, kampanijas, žiniasklaidos renginius bei kitas veiklas skirtingais tikslais: naujų narių pritraukimui,  pagalba kitiems profsąjungos darbuotojams dalyvaujant projektinėje veikloje, įgyvendinant įvairių sričių iniciatyvas.

Šis kursas pirmasis iš trijų pakopų ETUI sertifikuotų mokymų programų, sukurtas užtikrinti profesinių sąjungų projektinio darbo reikmes tiek nacionaliniame, regioniniame ar europiniame lygmenyse. Dalyvavimas nacionaliniuose, europiniuose ar kituose projektuose – tai didelė (ne tik finansinė) nauda profsąjungoms, leidžianti siekti savo strateginių tikslų. Be to, tai leidžia įgyti naujų įgūdžių, kurie prisideda prie našesnio ir efektyvesnio profsąjungų darbo bendrąja prasme – planavime, komunikavime, komandiniame darbe ir užduočių paskirstyme.

Kursas „Profesinių sąjungų atstovų projektinis darbas“, kaip ir dauguma ETUI mokymų programų, paremtas aktyviu mokymu, t.y. „mokykis veikdamas (learning by doing)“. Kad išmoktų tikslingai klausyti, diskutuoti, kooperuotis, planuoti, kartu spręsti problemas, dalyviai nuo pirmos mokymų dienos dirbo porose arba grupėse bei plenarinėse sesijose.

Dirbant grupėse dalyviai turėjo įvykdyti pagrindinę mokymų užduotį –  parengti ir įgyvendinti analogiškus simuliacinius mokymus kitiems tuo metu kurse dalyvaujantiems mokymų dalyviams. Rengimas ir darbas grupėse truko visą dieną su grupių moderatoriais (kurso vedėjais). Kitą dieną vyko grupių simuliaciniai mokymai, diskusijos ir įvertinimai. Kurso metu paruošta ir įgyvendinta simuliacinių mokymų dalis – tai įrodymas, kad mokymas kurso metu vyko aktyviai – „mokykis veikdamas (learning by doing)“. Analogiškus išplėstinius mokymus visi dalyviai grįžę po kursų perteiks ir savo organizacijoje.

Dalyviai iš Lietuvos rengia minėtą kursą, kurį perteiks savo organizacijoje.
{phocagallery view=category|categoryid=290}

0 komentaras
0

Palikti komentarą