ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa

autorius Solidarumas

LSP „Solidarumas“ (Klaipėdos Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga) narės Jolanta Mockuvienė ir Aušra Petkutė 2015 m. vasario 17-20 dienomis dalyvavo tarptautiniame seminare Briuselyje, Belgijoje „The EU Programme – Employment And Social Innovation“ (liet.: ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa). Kursai vyko ETUI (European Trade Union Institute), biure, kuris yra įsikūręs „International Trade Union House“ (liet. Tarptautiniuose profesinių sajųngų namuose). Seminare dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Bulgarijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Suomijos, Nyderlandų Karalystės, Vengrijos, Rumunijos, Slovėnijos, Lenkija.

Seminaro tikslas buvo informuoti dalyvius apie galimybes pagerinti Europinių projektų rašymo kokybę ir paraiškų teikimą Europos Komisijai, gaunant Europos finansavimą Europos socialinio dialogo veiklai; tobulinti Europos Sąjungos šalių partnerystę, įgyvendinant tarptautinius projektus.

Seminaro metu buvo pristatytas Europos socialinis modelis. Buvo kalbama apie teisinę sistemą, trišalę sutartį, socialinis modelis buvo aptartas nacionaliniu lygmeniu.

Europos komisijos atstovas Stefaan Ceuppens pristatė „Užimtumo finansavimo galimybes 2014 m.“ bei teikė patarimus., teikiant paraiškas 2015 metams.

ETUC (European Trade Union Confederation) atstovas Alex Martin pateikė gaires dėl tinkamo projekto parengimo ir pateikimo Europos Komisijai. Buvo akcentuota atkreipti dėmesį į projekto tūrinio pateikimą, temos pasirinkimą, atrinkti tinkamus gavėjus, į ką projektas bus nukreiptas, tarptautinės komandos sukūrimą, projekto naudingumą tarptautiniams partneriams ir Europos Sąjungai, aiškių tikslų pasirinkimą, darbotvarkės sudarymą, tinkamo projekto sąmatos (biudžeto) sudarymą, projekto tęstinumą, jo platinimą.

Kurso metu, tarptautiniai dalyviai turėjo galimybę parengti konkrečius, bet fiktyvius projekto pasiūlymus, kurie buvo įvertinti kurso metu. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas parengti projekto finansavimo gaires.

Parengė Aušra Petkutė ir Jolanta Mockuvienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą