Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) atlieka (ES) vartotojų ir rinkodaros teisės vertinimą

autorius Solidarumas

Europos Komisijos prašymu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) atlieka (ES) vartotojų ir rinkodaros teisės vertinimą.

Kitą mėnesį Lietuvoje lankysis trijų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių, atstovaujančių darbdaviams, darbuotojams ir kitiems interesams, delegacija, siekdama geriau suprasti direktyvų ir nacionalinių teisės aktų joms įgyvendinti poveikį. Delegacija norėtų sužinoti “Solidarumo” nuomonę apie teisės aktų sistemos naudą ir iškilusias problemas, visų pirma susijusias su šiomis keturiomis direktyvomis:

A) Direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos

B) Direktyva 1999/44/EB dėl pardavimo ir garantijų

C) Direktyva 93/13/EB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse

D) Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

Delegacija norėtų sužinoti, koks yra “Solidarumo” narių informuotumo apie šių direktyvų nuostatas lygis, kaip sekėsi perkelti šias direktyvas į nacionalinę teisę ir jas įgyvendinti arba kokių iškilo sunkumų, ir ar “Solidarumo” narių nuomone, dabartinė teisės aktų sistema yra nuosekliai taikoma ES. Ypač būtume dėkingi už konkrečius pavyzdžius, faktus ir skaičius, taip pat atvejų tyrimus, parodančius “Solidarumo” narių patirtį įgyvendinant šias direktyvas ir jų sąveiką.

Prašome rašyti mums iki rugsėjo 10d.: info@.lt, arba skambinti atsakingai sekretorei Jovita Pretzsch tel.: +37068236507

0 komentaras
0

Palikti komentarą