Europos Parlamentas ėmėsi svarstyti Europos Komisijos pasiūlymą dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos

autorius Solidarumas

Europos Parlamentas ėmėsi svarstyti Europos Komisijos pasiūlymą dėl naujos Direktyvos, kuria būtų užtikrintas įgyvendinimas Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo.  Europos profesinių sąjungų konfederacija, kovo mėnesį vykusiame posėdyje,  svartė dokumento projektą.

ETUC mano, jog direktyva turėtų būti griežta ir nukreipta ne prieš komandiruojamus darbuotojus, bet prieš nesąžingą konkurenciją ir socialinį dempingą Europos Sąjungoje.

Europos profesinių sąjungų konfederacija  ragina nacinalines profesines sąjungas susisiekti su  Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariais. Lietuvos atveju tai yra EP narė Vilija Blinkevičiūtė.

Pridedu laišką, kuriuo ETUC viena iš sekretorių Veronika Nilsson kreipėsi į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius.

Daiva Kvedaraitė
Tarptautinė sekretorė

Pasiūlymas dėl Direktyvos, kad būtų įgyvendinama  Direktyva  96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo (KOM (2012) 131 galutinis)

Gerbiamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nary,

Europos Parlamentas svarsto Komisijos pasiūlymą  dėl Direktyvos , kad būtų užtikrinamas įgyvendinimas direktyvos dėl  darbuotojų komandiravimo. Jei pasiseks, ši iniciatyva gali pasirodyti pagrindinė priemonė, kovojant su komandiruotų darbuotojų išnaudojimu visoje Europos Sąjungoje. Tačiau Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) griežtai prieštarauja pranešėjos Danutos Jazłowieckos (ELP), Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narės,  pranešimo projektui. Jei jis bus priimtas, jos pasiūlymu būtų toliau skatinami nesąžiningi darbdaviai,  dirbtinai kurti  įmones, tokais kaip „letter box“ įmonės ar sudėtingų subrangos grandinių įmones, siekiant apeiti nacionalinius darbo įstatymus ir kolektyvines sutartis.

Rašau, prašydama jūsų pagalbos, kad susisiektumėte su savo šalių  EP Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariais. Mes esame susirūpinę, kad kai kurie nuomonių skirtumai yra susiję su darbuotojus siunčiančių ir priimančių šalių interesais.  Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC),  yra labai svarbu tai, kad galėtume įtikinti Europos Parlamentą balsuoti už stiprią direktyvą, kad būtų apsaugotos komandiruojamų darbuotojų teisės. Taigi, mes būtume dėkingi, jei galėtumėte susisiekti su EP nariai iš savo šalies ir aptarti šiuos dalykus:

– Neturi būti komandiravimo sąlygų, kuriomis siekiama, kad darbuotojas  išvengti  palankesnių  įdarbinimo sąlygų. Visų pirma, kompetentingos institucijos turi būti įpareigotos veiksmingai spręsti letter box bendrovių veiklą ir nuolatinį komandiravimą (Komisijos pasiūlymo 3 straipsnis). Taip vadinamas savarankiškas darbas, kuris yra netikras savarankiškas darbas,  ir neoficialus darbas turi būti griežčiau kontroliuojamas ir baudžiamas.

– Darbuotojai neturi būti baudžiami dėl piktnaudžiavimo komandiravimu. Tai reiškia, kad, jei 3 straipsnio kriterijai nėra tenkinami, turi būti išaiškintos teisinės pasekmės. Bendrovei ir darbuotojui taikomos taisyklės turėtų būti bent jau tos, kurios  taikomos priimančiojoje valstybėje narėje, neatmetant ir  palankesnių sąlygų.

– Kai kuriose valstybėse narėse / sektoriuose, darbo sąlygų  vykdymas ir  kontrolė faktiškai neegzistuoja. Šiuo metu galiojančios taisyklės turi būti pagerintos. Tai galima pasiekti, sukūrus atvirą ir privalomą nacionalinių kontrolės priemonių sąrašą straipsnyje 9.I. Direktyvoje turi būti  pabrėžta, kad direktyva visų pirma yra komandiruojamų darbuotojų, o ne vidaus rinkos apsaugos priemonė.

– Turi būti privalomas ir veiksmingas mechanizmas, skirtas bendrai ir individualiai atsakomybei (12 straipsnis). Kuo griežtesnės taisyklės bus, tuo didesnė pagunda nesąžiningoms  bendrovėms įsteigti subrangos įmones,  išvengti įsipareigojimų, ir toliau išnaudoti pažeidžiamus darbuotojus. Privaloma bendroji ir individualioji atsakomybės sistema neturėtų būti vertinamas kaip kliūtis  ES vidaus rinkai, bet kaip  priemonė užtikrinti sąžiningą konkurenciją visoje Europos Sąjungoje.

Pridedame į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narių sąrašas. Jei norite išsamesnės informacijos apie skelbti, prašome žr. http://www.etuc.org/r/909

VN / SP / AA Briuselis, 8 kovas 2013

Europos profesinių sąjungų konfederacija | Confédération européenne des syndicats | Bld du Roi Albert II, 5, B – 1210 Brussels | +32 (0) 2 224 04 11 | etuc@etuc.org | www.etuc.org

Papildomai aptarti šį, prašome nedvejodami kreipkitės į mane arba Séverine Picard profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) patarėjas teisės klausimais ne spicard@etuc.org arba +32 2 224 0409.

Veronika Nilssom

Konfederalinė Sekretorė

Europos profesinių sąjungų konfederacija

0 komentaras
0

Palikti komentarą