Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ruošiasi suvažiavimui

autorius Solidarumas

Pirmasis pasirengimo suvažiavimui posėdis vyko lapkričio 4 d. Briuselyje. ETUC generalinė sekretorė Bernadet Segol bendram aptarimui pateikė pirmąją projektą pagrindinio dokumento, Manifesto, kuris turėtų būti priimtas suvažiavime. Suvažiavimas vyks 2015 m. Paryžiuje.

Bendroje diskusijoje kalbėta apie principinius dalykus: kokios apimties dokumentas turėtų būti, kam adresuotas (politikams, ar profesinių sąjungų nariams, ar visiems dirbantiesiems). Ar reikalingi priedai, ar Manifesto pradžioje reikia aiškinti, kas yra ETUC, ar tik išdėstyti pagrindinius tikslus, siekius, kokios Europos norėtų dirbantieji.

Dokumento pradžioje  konstatuojama esama padėtis: krizė tebesitęsia, darbo neturi per dešimt procentų žmonių, daugėja dirbančių vargšų, daugėja skurde gyvenančių žmonių, plinta naujos užimtumo formos, nuolatines darbo sutartis, keičia trumpalaikės, terminuotos darbo sutartys. Primenama, Socialinio Europos modelio pagrindiniai principai.

Bendrai diskusijai iškelti tokie klausimai:

Kokia Europos  ateitis? Ar reikėtų daugiau Europos, t.y. bendros politikos ar mažiau. Lieka atviru klausimas dėl tolesnės ES plėtros. Kokia profesinių sąjungų ateitis? Ką profesinės sąjungos gali pasakyti jaunimui? Ir šiaip žmonėms, kurie nėra profesinėse sąjungose. Ar reikia skirstyti ES į euro zonai priklausančias ir nepriklausiančias šalis?

Klausimas dėl minimalaus atlyginimo nustatymo – nėra bendro sutarimo.

Tarp pasisakymų:

Siūlymas pabrėžti socialinio dialogo svarbą, kolektyvinių derybų svarbą, teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas, teisė streikuoti.

Akivaizdu, kad profesinės sąjungos išgyvena permainų laikotarpį. Daugiau klausimų nei atsakymų. Galima buvo išgirsti net gi tokių minčių, „kam reikia profesinių sąjungų, jeigu jos nieko nebegali įtakoti“. Daugelį dalykų sprendžia- Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, Europos centrinis bankas. Jaunimo tarpe didelis nedarbas.

Kalbėta apie tai, kad profesinės sąjungos turi ieškoti naujų veiklos būdų, labiau užsiimti užimtumo klausimais, darbo rinkos problemomis, dirbti su visuomene, su žmonėmis, kurie nėra profesinių sąjungų nariai. Aktuali tema: migracija ir socialinis dempingas.

Planuojama, jog  vyks dar trys pasirengimo grupės posėdžiai sausio 27 d., kovo  26 d., gegužės  7 d.

Daugiau informacijos:
Daiva Kvedaraitė
LPS Solidarumas tarptautinė sekretorė
El.paštas: daivakv@delfi.lt
Mob.tel.: 370 868 17409

0 komentaras
0

Palikti komentarą