Darbo santykių komisijoje

autorius Solidarumas

2014 m. lapkričio 6 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko Darbo santykių komisijos prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas Darbo kodekso (DK) 140 str. papildymas 4 dalimi. DK 140 str. nustato išeitinės išmokos atleidžiant iš darbo dydžius.  Atleidžiant iš darbo pagal DK 129 str. ir 136 str.1d. 6 p. išeitinė išmoka mokama priklausomai nuo darbuotojo nepertrauktojo darbo stažo nuo vieno iki šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. 

Išeitinė išmoka turi būti išmokėta  atleidimo dieną išskyrus biudžetines įstaigas, kuriose išeitinė išmoka pradedama mokėti  praėjus mėnesiui nuo  atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis ir nutraukiama jei asmuo įsidarbina biudžetinėje įstaigoje.

Komisijai yra pateitas siūlymas DK 140 str. papildyti 4 dalimi, pagal kurią kai įmonė susiduria su finansiniais ar reorganizacijos sunkumais ir dėl to reikia atleisti darbuotojus, tokiems darbuotojams išeitinė išmoka mokama iš garantinio fondo. Šiuo metu Garantinis fondas nemokių ir bankrutuojančių įmonių darbuotojams remti formuojamas iš 100 000 veikiančių įmonių  privalomų įmokų, kurių dydis yra 0,2 procento nuo darbo užmokesčio fondo. 4000 įmonėms yra iškeltos bankroto bylos.
     
Komisija nutarė, kad būtina sukonkretinti išmokų iš garantinio fondo dydžius ir tvarką bei į sekantį komisijos posėdį pakviesti  naujo Darbo kodekso projekto ruošimo grupės vadovą  profesorių Tomą  Davulį ir sužinoti jo nuomonę apie  DK 140 str. reglamentuojamas išeitines išmokas naujame Darbo kodekse.

Vyr. teisininkas P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą