Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) skatina pradėti Atlyginimų didinimo kampaniją (Pay Rise Campaign)

autorius Solidarumas
20161214 115017

Europos ekonomika vis dar neatsigauna po užsitęsusios finansų ir ekonominės krizės. Europos Sąjungos institucijos reikalavo įgyvendinti taupymo priemones ir skatino mažinti atlyginimus, ir pastaraisiais metais atlyginimai Europoje didėjo daug lėčiau nei augo darbo našumas. Tokia politika lėmė tai, kad augo nelygybė, mažėjo pelno dalis, skiriama atlyginimams, susidarė sąlygos atlyginimų mažėjimui, augo nedarbas ir socialinė atskirtis.

Atlyginimų augimas yra būtinas. Atlyginimų didinimas turi tapti politinės darbotvarkės prioritetu tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Įmonių pelnai ir akcijų vertė pasiekė iki krizės lygį, tuo tarpu atlyginimai liko užšaldyti arba netgi sumažėjo. Atlyginimai atsilieka nuo darbo našumo augimo.

Atlyginimų didinimo kampanija – laikas ekonomikos atsigavimui. Europos profesinių sąjungų konfederacija yra įsitikinusi, kad  atlyginimų didinimas yra  teisingas, savalaikis žingsnis, kuris prisidės prie darnaus ekonomikos atkūrimo ir augimo. Darbuotojai privalo pagaliau patikėti, kad atėjo laikas ir jiems dalyvauti, kai dalijamasi  ekonomikos augimo rezultatais.

Europos institucijos, šalių vyriausybės ir Europos socialiniai partneriai privalo padėti socialiniams partneriams, ypač tose ES šalyse, kuriose labai maži atlyginimai, sukurti galias, sukurti gerai veikiančias kolektyvines derybas sektorių lygyje, padidinti profesinių sąjungų narystę ir derybinę galią. Tuo tarpu minimalūs atlyginimai, ten kur jie yra ir profesinės sąjungos tam pritaria,  turi būti nuolat didinami.

Kampanijos tikslai ir uždaviniai:

Pagrindinis tikslas – padėti  ETUC narėms, nacionalinėms profesinėms sąjungoms, „stumti“ atlyginimų didinimo idėją savo šalyse. „Stumti“ atlyginimų didinimo idėją taip, kad būtų pakeistas ES politikos ir ekonominės politikos kursas, kad būtų į pirmą planą iškeliamas atlyginimų didinimo darbuotojams klausimas bei kolektyvinės derybos.

Atlyginimai turi didėti atitinkamai taip, kaip didėja darbo našumas. Skatinti atlyginimų konvergenciją tarp ES šalių: mažinti atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų, tarp jaunų ir vyresnių žmonių, tarp įmonių ES šalyse.

Didinti minimalius atlyginimus, ypač tose šalyse, kur jie labai maži. Skatinti profesinių sąjungų kolektyvinių derybų gebėjimus. Sukurti judėjimą, atsakingą už atlyginimų didinimą, tame tarpe atlyginimų vienodinimą tarptautinėse kompanijose.

ETUC reikalaus, kad būtų skiriamos ES lėšos tam, kad būtų didinami  socialinių partnerių socialinio dialogo ir derybiniai gebėjimai. Rekomenduos ES šalims kurti aplinką, kuri būtų palanki skatinti kolektyvines derybas nacionaliniu lygiu.      

Atlyginimų didinimo kampanija bus komunikuojama pasitelkiant socialinę ir tradicinę  žiniasklaidą ir vidinę profesinių sąjungų mediją, tame tarpe Europos ir nacionalinių profesinių sąjungų  mediją; įtraukiant darbdavius, tame tarpe nacionalinius ir Europos lygio darbdavių organizacijas; organizuojamas lobistinis ir politikos formavimo darbas, bendraujant su  ES ir nacionalinio lygmens politikos formuotojais; nacionalinės profesinių sąjungų organizacijos bus  skatinamos tiesiogiai  komunikuoti su profesinių sąjungų lyderiais ir nariais įmonėse ir darbo vietose, nacionalinėms profesinėms sąjungoms padės Europos lygmens organizacijos. Svarbu pabrėžti tai, kad atlyginimo didinimas yra teisingas žingsnis  kovojant už socialinį teisingumą, kovojant su skurdu ir nelygybe, generuojant augimą ir atsigavimą.

0 komentaras
0

Palikti komentarą