EZA jaunų darbuotojų konferencija

autorius Solidarumas

                                                                  Nuotraukoje: Donatas Mizaras
Rugsėjo pabaigoje Estijos sostinėje Taline vyko Europos jaunų darbuotojų konferencija. Konferencijos tema: Jaunimo bedarbystė – kaip užpildyti tarpą tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos Europoje? Pagrindinė tema apie kurią buvo diskutuojama – profesinio mokymo švietimo sistema bei profesinis perkvalifikavimas.

Konferenciją organizavo ETÖK (Estijos darbo reikalų centras), EZA (Europos centras dirbančiųjų klausimams) jaunų darbuotojų platforma. EZA platformą jauniems darbuotojams sudaro profesinės sąjungos, socialiniai-kultūriniai judėjimai, socialinės-politinės organizacijos bei su darbo reikalais susijusios institucijos iš Europos sąjungos šalių. Šios organicacijos nariais yra ir Lietuvos profesinė sąjungą „Solidarumas“.

„Solidarumui“ konferencijoje atstovavo jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Donatas Mizaras. Konferencijoje dalyvavo EZA generalinė sekretorė Roswitha Gottbehüt, Estijos parlamento socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Estijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Darbo rinkos departamento atstovai ir kiti svečiai.

Pranešimus skaitė Vokietijos, Austrijos, Nyderlandų, Estijos atstovai. Konferencijos dalyviai trumpai pristatė savo šalių švietimo sistemas, aptarė problemas, vyko darbas grupėse.

 Pagrindiniai EZA platformos jauniems darbuotojams tikslai: informuoti jaunus žmones, socialinius partnerius, politikus apie esančias bei iškylančias jaunų darbuotojų problemas; darbo sąlygų jauniems darbuotojams gerinimas; duoti jauniems darbuotojams galimybę keistis patirtimi, geriausiomis praktikomis, žiniomis ir t.t; gerinti aktyvų jaunimo dalyvavimą per savo organizacijas ir skatinti demokratiją. Platformos jauniems darbuotojams darbą koordinuoja taip vadinama centrinė grupė-valdyba (Core group).

Ją sudaro 8 nariai, po du atstovus iš profesinių sąjungų, socialinių-kultūrinių judėjimų, socialinių-politinių organizacijų bei su darbo reikalais susijusios institucijų. Konferencijos metu vyko generalinė asamblėja, kurios metu buvo renkama nauja centrinė grupė-valdyba.

Į šią centrinę grupę dviejų metų kadencijai buvo išrinktas Lietuvos atstovas, jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Donatas Mizaras. Artimiausiu metu nauja centrinė grupė rinksis aptarti veiklos planus bei tikslus.

0 komentaras
0

Palikti komentarą