LPS „Solidarumas“ Tarptautinis bendradarbiavimas 2013

autorius Solidarumas

Pateikiame apibendrintą Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” 2013 metų Tarptautinio bendradarbiavimo apžvalgą.

Sausio 28 d. Madride vyko , ETUC aukšto lygio konferencija  „Švenčiant praeitį, pasitinkant ateitį“ – LPS „Solidarumas“ nevyko, reikėjo už viską mokėti patiems.

**

Vasario 4-5 d. Briuselis „Sustainable mobility“ – „Tvarus mobilumas“, antroji konferencija. Išlaidas apmoka ETUI. Vyko  Audrius Cuzanauskas, Daiva Kvedaraitė

**

Vasario 5-8 d. Briuselis, „Training on Budget Line for the European Social Dialogue 2013“. Išlaidas apmoka ETUI. Vyko  Ramina Derengovskienė

**

Vasario 5-6 d.  Briuselis, nuolatinis ETUC ir EC Ekonomikos komiteto posėdis. Išlaidas apmoka EK. Vyko Jovita Pretzsch.

**

Vasario 6-8 d. Dublinas, aukščiausio lygio ES pirmininkaujančių šalių susitikimas. ETUC delegacijos sudėtyje vienas atstovas iš Lietuvos. Išlaidas apmoka EK. Vyko Kristina Krupavičienė

**
Nepriklausomų Rusijos profesinių sąjungų federacija FNPR planuoja 2013 m. tęsti mokymus pagal projektą Bendradarbiavimas tarp SNG ir Baltijos šalių, Profesinių sąjungų aktyvistų kvalifikacijos kėlimas, „Tarpininkavimas darbo santykių srityje“.

Mokymai vyko Maskvoje, vasario 6-14 d.; rugsėjo 10-18 d., spalio 10-18 d..

Į mokymus buvo  kviečiama  po 5 atstovus iš Lietuvos, iš visų trijų profesinių sąjungų: LPSK, LPS „Solidarumas“, LDF.

Vykstančių į Maskvą LPS „Solidarumas“ narių  sąrašas:

Audrius Cuzanauskas (Vežėjų federacija), Pavel Jeriomin (Visagino energija)

Rimtautas Ramanauskas (Energetikų federacija), Stanislovas Federavičius (Lietuvos geležinkeliai)

**

Vasario 14-16 d. Atėnai, susitikimas dėl Europos sostinių profesinių sąjungų konferencijos

Vyko: Algirdas Markevičius, Jurgita Žiukienė

**

Vasario 18-21 d. Išvyka į Norvegiją, pagal projektą su Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Norvegija. Vyksta: Aldona Jašinskienė, kaip projekto koordinatorė.

**

Vasario 18-22 d. Turin, Training of Trainers Workshop. Išlaidas apmoka EK. Vyko  Ramina Derengovskienė.

**

Kovo 4 d. Briuselis, PERC  Executive Committee meeting. Išsiųstas prašymas, kad apmokėtų išlaidas. Apmokėjp viešbutį, neapmokėjo kelionės išlaidų. Vyko Aldona Jašinskienė.

**

Kovo 7 d. Briuselis, ETUC Seminaras apie permainas pramonėje. Išlaidas apmoka EK. Vyko: Edmundas Mincevičius,  Virginija Labunskaitė

**

Kovo 3-9 d. Radovljica, Slovėnija, „Language and Communication course in English for European Trade Unionists. Intermediate level“ – „Kalbų ir komunikacijos kursas anglų kalba profsąjungiečiams“. Visas išlaidas apmoka ETUI.  Dalyvavo Vaiva Juozapaitytė Novickienė

**

Kovo 13-14 d. ETUC  akcija „Kartu už geresnę ateitį. Jaunimui užimtumą“. Lietuvoje – BNS išplatinome pareiškimas.

**

Kovo 14 d.  Briuselis, Tripartite Social Summit. Išlaidas apmoka Europos Komisija. Vyko Kristina Krupavičienė

**

Kovo 13-16 d. Malta,  EZA seminaras apie socialinę partnerystę.  Vyksta: Aldona Jašinskienė

**

Kovo 13-15 d. Roma,  „EU migration policies and their impact on working conditions and integration of migrants workers“. Visas išlaidas dengia ETUI.  Vyko  Ričardas Garuolis.

**

Kovo 20-21 d. Briuselis, EK Business Forum, Equlaity pays off. Vyko: Jurgita Žiukienė, Violeta Medelienė

**

Kovo 22 d. Briuselis, ETUC darbo grupė „Ekonominė ir socialinė sanglauda“.  Vyko Jovita Pretzsch **

Kovo 27-28 d. Briuselis, ETUC nuolatinė darbo grupė „Ekonomikos ir užimtumo komitetas“, Darbo grupė dėl ES 2020 darbotvarkės. Vyko: Jovita Pretzsch.

**

Kovo 26-27 d. Varšuvoje, Lenkijoje projekto „Darbuotojų komandiravimas: socialinių partnerių ir valstybės valdžios institucijų bendradarbiavimo gerinimas Europoje“, statybos sektoriaus darbo grupės susitikimas. Vyko: Kristina Krupavičienė

**

Balandžio 18 d., Briuselis, ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME kviečia dalyvauti konferencijoje  „Skatinti aktyvų senėjimą per mokymąsi visą gyvenimą“. Vyko: Irena Miškinienė, Vertėjų profesinė sąjunga

**

Balandžio 24 d., Briuselis, ETUC ir CEEP konferencija dėl jaunimo užimtumo. Vyko: Vytas Kašėta

**

Balandžio 26 d. , Briuselis, IndustriAll sektorius „Tekstilė ir darbužiai“ . Vyko: Jovita Pretzsch .

**

Gegužės 7 d., Briuselis, ETUC baigiamasis seminaras apie tvarų transportą.  Vyko: Audrius Cuzanauskas, Daiva Kvedaraitė

**

Gegužės 13-14 d. St. Peterburge BASTUN susitikimas. Vyko:  Arūnas Lekavičius.

**

Gegužės 14-15 d, Briuselis, ETUC konferencija – Corporate Social Responsibility. Vyko: Kristina Krupavičienė

**

Gegužės 23-24 d. Berlynas, Socialinių partnerių seminaras dėl jaunimo užimtumo  perėjimas iš mokymosi į darbo rinką. Vyksta – Ramina Derengovskienė

**

Gegužės 30-31 d., ETUC, Briuselis, Inforamcinis seminaras apie projektų rašymą, įmonės lygiu.  Vyko – Jurgita Žiukienė

**

Birželis 5-6 d. Briuselis,  ETUC jaunimo komiteto nariams. Seminaras dėl jaunimo stažuočių ir praktikų plėtojimo. Vyko – Vytas Kašėta

**

Birželio 5-21 d. Ženeva, Tarptautinės darbo organizacijos konferencija. Šiais metais pagrindinė tema: Tvari plėtra, Orus darbas ir „Žalieji“ darbai (ekologiška ekonomika).

Vyko – Aldona Jašinskienė

**

Birželio 5-6 d., Dublinas, ETUC tarpinė konferencija. Reikėjo patiems mokėti išlaidas. Nevykome.

**

Birželio 9-11 d. Ryga, Talinas. Gautas prašymas  iš Latvijos aviacijos profesinių sąjungų atvykti į solidarumo piketą dėl profesinės sąjungos pirmininkės neteisėto nušalinimo nuo pareigų. Taip pat buvo susitikiams su LBAS pirmininku bei EAKL pirmininku, kalbėta apie bendradarbiavimą projektuose. Susitikta  su Latvijos energetikos profesinės sąjungos pirmininke, Estijos taksistų asociacijos pirmininku.

Vyko: Daiva Kvedaraitė, Audrius Cuzanauskas, Vytautas Kašėta, Rimtautas Ramanauskas, Gediminas Sabaitis.

**

Birželio 9-12 d. Florencijoje, ETUC Kolektyvinių derybų komiteto vasaros stovykla. Vyko – Kristina Krupavičienė

**

Birželio 25 d. Briuselis, Jaunų darbuotojų įtraukimas sprendžiant tvarios plėtros klausimus, siekiant 2050 tikslų. Vyko – Vytautas Kašėta

**

Birželio 17-21 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Jaunimas bendradarbiaudamas su Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos-Visos Europos regionine taryba organizuoja 9-ąją Vasaros stovyklą. Pagrindinė tema: jaunimo nedarbas ir profesinių sąjungų įsitraukimas, sprendžiant šią temą.

Vieta: Palanga, Poilsio namai „Zunda“, atvykimas birželio 16 d., išvykimas – 21 arba 22 d.

Kviečia 2 atstovus.

**

Birželio 18-19 d. ETUC/Syndex  baigiamoji konferencija „Restructuring and Competences“

Vyko: Edmundas Mincevičius, Virginija Labunskaitė

**

Birželio 26 d. Dubline, Dublino fondo posėdis. Vyko nuolatinė atstovė Kristina Krupavičienė

**

Liepos 1 d., Vilniuje, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, II grupės posėdis.  Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tikslu „Lietuvos pirmininkavimo ES socialinsi matmuo“. Dalyvavo  LPS „Solidarumas“ koordinacinės tarybos nariai,

**

Liepos 3 d. Berlyne, ETU Jaunimo forumas, organizuoja Vokietijos ir Prancūzijos profesinės sąjungos. Dalyvavo: Vytautas Kašėta, Audrius Cuzanauskas

**

Liepos 10-11 d. Briuselyje, EESRK komiteto plenarinė sesija, kurioje buvo pristatytas Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai, dalyvavo prof. V.Landsbergis, vyko kultūros vakaras.

Dalyvavo: D.Kvedaraitė, kaip EESRK narė, V.Kašėta, kaip LPS „Solidarumas“ atstovas spaudai

**

Liepos 11-12 d. Vilniuje, Trišlais ES Socialinės apsaugos ir darbo ministrų bei socialinių partnerių susitikimas. Dalyvavo – Aldona Jašinskienė

**

Liepos 27-28 d. tarptautinis maratonas Druskininkai-Gardinas.

Vyko į Baltarusiją: A.Lekavičius, V.Kašėta, A.Jašinskienė, V.Labunskaitė, D.Kvedaraitė

**

Rugpjūčio 21-22 d. Vilniuje, IndustriAll ir ILO renginys, pramonės sektoriaus darbuotojams.

Dalyvavo: Jovita Pretzsch, Ramina Derengovskienė, Rimtautas Ramanauskas.

Parašytas laiškas, kad LPS „Solidarumas“ energetikų šakq priimtų į IndustriAll.

**

Rugsėjo 12 d. Briuselyje, Dublino fondo konferencija dėl daugiau ir geresnių darbo vietų teikiant socialines paslaugas namuose. Vyko  – Kristina Krupavičienė

**

Rugsėjo 14 d. Protesto akcija  Lenkijoje, Varšuva.  Vyko 42 LPS „Solidarumas“ atstovai.

**

Rugsėjo 18-19 d. Briuselis, PERC Vasaros mokykla. Dalyvavo:  Aldona Jašinskienė, Audtius Cuzanauskas, nes darbotvarkėje klausimai dėl naujų narių organizavimo.

**

Rugsėjo 20 d. Rygoje, Latvijos socialinio dialogo 20-mečio renginys. Vyko Aldona Jašinskienė.

**

Rugsėjo 19 d. Briuselis, nuolatinio ekonomikos ir užimtumo komiteto posėdis. Vyko Jovita Pretzsch .

**

Rugsėjo 19- 20-21 d., Tbilisis, Gruzijos profesinių sąjungų konfederacijos Suvažiavimas.

Vyko: Arūnas Lekavičius

**

Rugsėjo 19-20 d. Talinas, EZA renginys:  Jaunimo nedarbas – kaip užpildyti spragą?

Donatas Mizaras, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas. Išrinkts į EZA jaunimo tarybą.

**

Rugsėjo 24-27 d.  Atėnai, Graikija ETUI, DGB, „Populizmas, dešinysis politinis sparnas profesinės sąjungos“. Dalyavo Kristina Krupavičienė, Ramina Derengovskienė

**

Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Briuselis,  ETUC konferencija „Jaunų darbuotojų įtraukimas šiandien, siekiant 2050 tvarios plėtros tikslų“ . Vyko Vytautas Kašėta.

**

Spalio 10-11 d. Briuselis, ETUC konferencija „Skills needs in green economies“

Vyko Simona Uleckienė, Karjeros konsultantų profesinė sąjunga, Vidutė Ališauskaitė, Karjeros konsultantų profesinė sąjunga

**

Spalio 10-18 d. Maskva, mokymai profesinių sąjungų lyderiams apie tarpininkavimą ir darbo teisę. Rotacija ir susitarimas su kitais centrais.

Vyko: Gytis Murauskas, VVT, Tomas Šneideraitis, AB Lietuvos elektrinė, Vitalijus Varnas, Lifosa

**

Spalio 14-15 d. Sofija, Bulgarija EZA/PODKREPA seminaras, Dėl Europos finansinės paramos panaudojimo, sprnedžiant socialines problemas. Vyko: Aldona Jašinskienė

**

Spalio 15-16 d. ETUC konferencija apie Europos pameistytės alijansą. Vyko: Sergejus Pavlovas, karjeros konsultantų profesinė sąjunga,  Jovita Pretzsch

**

Spalio 17-19 d. Baltarusija, Baltarusijos nepriklausomos kalnakasių  profesinės sąjungos kviečia Audrių Cuzanauską, Rimtautą Ramanauską, Stanislavą Federavičių.

**

Spalio 23-24 d. Sofijoje (Bulgarija), Tarptautinė moterų vasaros mokykla . Vyko Alma Kriščiūnienė

**

Spalio 24 d. Briuselis, Socialinis trišalis viršūnių susitikimas, Susitinka trijų valstybių socialiniai partneriai. Vyko Aldona Jašinskienė

**

Spalio 29-31 d. Madride, Ispanijoje, ETUI kursas: „Krizė, darbo teisės pokyčiai ir socialinė nelygybė – išbandymai profesinėms sąjungoms“. Vyko:  Rita Kairienė

**

Spalio 30 d. Vilnius, LPS „Solidarumas“ (Vežėjų federacija) konferencija dėl tvarios plėtros. Atvyksta ETUC atstovė Judith Kirton-Darling

**

Spalio 31 d. Helsinkis, Suomija,  STTK organizuoja tarptautinę konferenciją „Dėl šešėlinės ekonomikos“, kartu su BASTUN posėdžiu. Vyko Jolanta Miliauskė (Galakvoščienė)

**

Lapkričio 5-6 d. Vilniuje  vyko tarptautinė konferencija dėl „Derybos, siekiant lygių galimybių  (vyrams ir moterims) – sėkminga patirtis“ Konferencija orientuota į tai, kad moterys nebūtų diskriminuojamos darbo rinkoje, bus dlaijimais ir gerąja patirtimi.

Dalyvavo: Aldona Jašinskienė

**

Lapkričio 7-8 d. Budapešte vyko baigiamoji konferencija „Orų darbą darbuotojams, dirbantiems  pramonės sektoriuje“. Dalyvavo Dalia Meškauskaitė, Jaunimo profesinė sąjunga „Solidarumas“

**

Lapkričio 11 d. Vilniuje vyko  Friedrich Ebert Stiftung konferencija Dėl augimo ir socialinio progreso Centro ir Rytų Europos šalyse.

**

Lapkričio 14 d. LPS „Solidarumas“ kartu su Sveikatos ir slaugos sektoriaus darbuotojų  profesinės sąjungos „Solidarumas“ organizavo renginį, kuriame aalyvavo EPSU atstovas Mathias Maucher. Pristatyta Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija – EPSU, prioritetai, projektai, veiklos sritys.

**

Lapkričio 12 d. Ukrainos vyko nepriklausomų profesinių sąjungų (KVPU) suvažiavimas

Dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė  Aldona Jašinskienė.

**

Lapkričio 18-19 d.  Madride vyko  ETUI seminaras „Taupymo politika, teisės ir demokratija – poreikis pasirašyti socialinį Europos susitarimą“.   Dalyvavo  LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Kristina Krupavičienė

**

Lapkričio 21-22 d. Madridas, European Trade Union Education Day.  Dalyvavo LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Kristina Krupavičienė.

**

Lapkričio 21-22 d. Vilniuje, „Structural Changes Promoting Gender Equality in Research Organisations. Organizuoja Vilniaus Universitetas ir Europos Komisija.  Dalyvavo Jovita Pretzsch.

**

Lapkričio 27-29 d. Vilniuje Pilietinės visuomenės konferencija Rytų partnerystė realybė: politiniai iššūkiai ir ateities veiksmai pilietinės visuomenės epspektyva. Vyks Rytų partnerysės viršūnių susitikimo išvakarėse. Dalyvavo LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė  Daiva Kvedaraitė

**

Lapkričio 28-29 d. EZA seminaras. Lapkričio 30 d. EZA generalinė asamblėja

Dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė

**

Lapkričio 25-26 d. Briuselyje, EESRK seminaras žurnalistams. Dalyvavo Vytautas Kašėta

**

Lapkričio 26-28 d. Lisabona, Portugalija, ETUI seminaras „Quality employment for youth“

Dalyavo Karjeros konsultantų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė  Vidutė Ališauskaitė.

**

Gruodžio 5 d. Briuselis, ETUC baigiamoji konferencija apie tai, kaip socialinę apsaugą (pensijos, draudimas nuo nedarbo ir pan.) suteikti  pasitelkus Socialinį dialogą.

Kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, italų, ispanų. Dalyvavo  Aurelijus Gečiauskas

**

Gruodžio 10-11 d. EESRK plenarinė sesija

Dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkė  Aldona Jašinskienė

**

Gruodžio 10-11 d. Europos komisijos konferencija dėl dialogo tarp užimtumo ir tyrimų, kaip gali gaminių ir darbo rinkos reformos paskatinti užimtumą Europoje. Dalyvavo Prmaonės įmonių profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė  Jovita Pretzsch.

**

Gruodžio 12-13 d. Budapeštas, Vengrija, LIGA suvažiavimas. Išsiųstas sveikinimas

**

Gruodžio 9-12 d. Ženeva, TDO Regionė darbo grupė apie Pameistrystės sistemas Europoje.

Dalyvavo  Sergejus Pavlovas, Karjeros konsultantų profesinė sąjunga „Solidarumas“.

**

Gruodžio 12-13 d. Briuselyje,  ES trišalė konferencija apie ES Socialinį dialogą besikeičiančiame pasaulyje. Dalyvavo LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė

**

Gruodžio 17 d. Briuselis, IndustriAll Sektorinio socialinio dialogo komitetas „Tekstilė ir rūbai“, plenarinė sesija. Dalyvavo Jovita Pretzsch.

0 komentaras
0

Palikti komentarą