Grąžinti „vaiko pinigus“, nemokamai maitinti visus pradinių klasių moksleivius, nemokyti šeimų gyventi – tokios nuostatos įrašytos 16-osios Vyriausybės programoje

autorius Solidarumas

Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdyba ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, Seimo narius, kad būtų gražintos išmokos vaikams. Priėmus “Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą”, išmokos vaikams buvo nutrauktos, paliekant tai tik mažajai daliai Lietuvos vaikų. Buvo pažymėta, kad šis įstatymas galios laikinai – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Valdžios vyrai, tuomet sugalvojo biudžeto skyles palopyti varganais 52 litais, kuriuos iki 2010 metų gavo visi vaikai iki aštuoniolikos metų  bei vyresni, tęsę mokslus dieninėse studijose.

Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė žada pamažu grąžinti vaiko pinigus šeimoms auginantiems vaikus. Vyriausybė savo programoje, kalbėdama apie šeimas deklaruoja, kad nemokys šeimų, kaip joms gyventi, o stengsis joms padėti, kad šeimose neliktų smurto, prievartos ir nesutarimo. “Neleisime jokio atviro ar paslėpto vienišų motinų ar tėvų diskriminavimo”, teigiama dokumente.

“Didinsime paskatas kurti šeimas ir gimdyti vaikus. Šeima ir vaikai visada bus mūsų prioritetas. Valstybės remiamas pajamas didinsime taip, kad nedidėtų šeimos išlaidų dalis, tenkanti mokesčiams už šildymą ir kitas būsto priežiūros paslaugas”, žadėjo valdžios atstovai.  Žadama didinti vaikų darželių skaičių, pasirūpinti mokinių užimtumu po pamoku,  steigti daugiau dienos centrų, plėtoti Vaikų išlaikymo fondo veiklą ir kt.

Darbo partijos programoje pažymėta, kad partija sieks vykdyti tokią valstybės paramos šeimos politiką, kuri skatintų gimstamumą, tačiau atimtų galimybę vaikų gimdymo pašalpas paversti pragyvenimo šaltiniu. Parengti įstatymų pataisas, užtikrinančias paramą tvarkingai gyvenančioms jaunoms gausioms šeimoms. Sumažinti darbo stažą daugiavaikėms motinoms, didinti pašalpas tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų. Ieškoti būdų mažas pajamas gaunančioms šeimoms kompensuoti komunalines paslaugas“.

Tai žada vyriausybė ir mes turime teises to reikalauti.
   
Susitikime su Seimo pirmininkė Loreta Graužiniene buvo kalbama apie vaiko pinigus. Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybą ne kartą kreipėsi į vyriausybę, Seimo narius, dėl  laikinojo įstatymo, kuriame patikslintos nuostatos dėl išmokų vaikams. Kada bus atstatytas teisingumas? Apie taip rūpimą visoms šeimoms klausimą, įvairiuose susitikimuose, televizijos laidose, nekartą kalbėjo LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė, Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Kristina Krupavičienė.

Laikinajame įstatyme nustatyta, kad kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų amžiaus (prieš įstatymo pakeitimą išmokos buvo skiriamos vaikams iki trejų metų) yra mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį -97,5 Lt, jeigu vaiko tėvai ar globėjai už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau šios pašalpos dydis yra mažesnis nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).

Šeimoms, auginančioms vieną arba du vaikus nuo dvejų iki septynerių metų, dabar mokama 52 Lt dydžio išmoka ( išmokos buvo mokamos iki 18 metų). Sąlyga norint gauti išmoką – vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį turi būti mažesnės nei 525 Lt.

Vyresniems kaip septynerių metų vaikams išmokos nėra skiriamos. Kaip aiškina įstatymo leidėjai, taip nuspręsta todėl, kad mokyklinio amžiaus vaikus auginančios šeimos, kurių mėnesio pajamos mažesnės nei 525 Lt, ir taip gauna paramą – nemokamą maitinimą mokykloje ir išmoką mokyklinėms reikmėms įsigyti.

Taip pat, jei šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, įskaitant globojamus vaikus, kiekvienam vaikui ar fizinio asmens globojamam vaikui  mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka -52 Lt per mėnesį, (o ne 97,50 Lt, kaip buvo) jei vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį bus mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, kai vaikas yra 7–18 metų amžiaus.  

Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ sekantis valdybos posėdis numatytas vasario mėnesį.

Posėdyje kviesime dalyvauti atitinkamų institucijų asmenis, vyks diskusija, bus priimti sprendimai.
 
Parengė Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“
Pirmininkė Alma Kriščiūnienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą