Į Lietuvos Respubliką komandiruojamų darbuotojų naujovės

autorius Solidarumas
jarm

Nuo 2020 m. liepos 30 dienos įsigalioja Darbo kodekso 108-109 straipsnių ir komandiravimo į Lietuvos Respubliką naujovės. Pakeitimais perkeliamos 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje nuostatos.

 

Minėti pakeitimai bus taikomi užsienio valstybės darbdavio darbuotojams, kurie į Lietuvos Respubliką yra komandiruojami: 1) laikinai dirbti pagal sutartį; 2) dirbti darbdavio juridinio asmens filiale ar kitoje darbovietėje; 3) dirbti kaip laikinieji darbuotojai.

Naujais Darbo kodekso 108 ir 109 straipsnių pakeitimais numatoma:

  1. Darbo užmokestį nustatančios normos ir vietoje buvusio „minimalaus darbo užmokesčio“, darbdavys, už tokį patį ar lygiavertį darbą turės mokėti „vienodą darbo užmokestį“. Tai reiškia, kad komandiruotės trukmei viršijus 30 dienų ar darbus atliekant statybų sektoriuje, komandiruotiems į Lietuvą darbuotojams turi būti mokamas toks pat („vienodas darbo užmokestis“), nediskriminuojant panašų darbą dirbančių darbuotojų dėl darbo užmokesčio. Pažymėtina, kad pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką darbo užmokesčio sąvoka suprantama gana plačiai ir apima visus priedus, priemokas, kitas išmokas ir netgi lengvatas, įtvirtintas darbo ir kolektyvinėse sutartyse;
  2. Kai darbuotojas komandiruojamas iš užsienio į Lietuvą, Darbdavys privalės kompensuoti darbuotojui apgyvendinimo išlaidas, bei išlaidas, patirtas vykstant į darbo funkcijų atlikimo vietą, kuri yra Lietuvoje Respublikoje;
  3. Siekiant dienpinigius įskaityti į darbo užmokestį, jie turės būti darbdavio aiškiai atskirti nuo kelionės, nakvynės, maitinimo ir kitų išlaidų;
  4. Jeigu komandiruotė truks ilgiau nei 12 mėnesių, tai komandiruojamiems darbuotojams bus taikomos visos darbo santykius reglamentuojančios teisės normos bei aukštesnių negu darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių nuostatos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų;
  5. Užtikrinant nediskriminavimo principo taikymą laikiniems darbuotojams, laikinasis darbo naudotojas privalės informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę apie darbuotojui taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį, maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko trukmę, galimus viršvalandžius, atostogas ir kitas garantijas;
  6. Laikinajam darbuotojui būnant komandiruotėje Lietuvoje ir jį papildomai komandiravus dirbti, pvz. į Belgiją, apie tai privalės būti informuojama laikino įdarbinimo įmonė ir taikomi atitinkami teisės aktai;
  7. Kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais, numatytos išimtys. Laikinai netaikomi reikalavimai dėl vienodų darbo sąlygų užtikrinimo: darbo užmokesčio, apgyvendinimo, vykimo į darbo atlikimo vietą bei apgyvendinimo srityje. Šios grupės darbuotojams taikomos ne „darbo užmokesčio“, bet „minimaliojo darbo užmokesčio“ normos.

Atkreiptinas dėmesys į keičiamą užsienio darbdavio pranešimo apie komandiruotą į Lietuvos teritoriją darbuotoją teikimo tvarka. Nuo 2020 m. liepos 30 d. pranešimas Valstybinei darbo inspekcijai apie komandiruotą darbuotoją bus teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildžius interneto svetainėje patalpintą pranešimo formą. Pranešimas turės būti pateiktas ne vėliau kaip iki darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios ir jį užsienio jurisdikcijai priklausantis darbdavys galės pildyti ir teikti anglų kalba.

Išanalizavus numatomo teisinio reglamentavimo pokyčius, darytina išvada, kad priimti Darbo kodekso 108 – 109 straipsnių pakeitimai galimai padidins darbuotojų, kurie bus komandiruojami į Lietuvos Respubliką, socialines garantijas, suteikiant papildomas apsaugas per papildomas informavimo procedūras ir naujų socialinių, ekonominių nuostatų taikymą.

Darbo teisės ekspertas, advokato padėjėjas Vitalius Jarmontovičius

0 komentaras
0

Palikti komentarą