Vyriausybė šiurkščiai pažeidė socialinio dialogo principus ir ES susitarimus

autorius Solidarumas
kristina krupaviciene 75639081

2020 m. liepos 17 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė nusiuntė laišką Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, reikalaudama įtraukti į Ateities ekonomikos DNR plano lėšas paskirstančius Investicijų komiteto pakomitečius Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovus. Šiame komitete bus paskirstomi 6.3 mlrd. eurų Europos Sąjungos lėšų, skirtų Lietuvos ūkiui, nukentėjusiam nuo pandemijos gaivinti. Daugiau skaityti čia. Tačiau dalyvauti minėto komiteto pakomitečių veikloje buvo pakviesti tik vienos socialinių partnerių grupės – darbdavių organizacijų atstovai ir pagal neaiškius kriterijus atrinktų nevyriausybinių organizacijų, kurios net nėra socialiniai partneriai, atstovai.

Tai, kad šią paramą ketinama paskirstyti, apeinant europinius socialinio dialogo principus, kelia įtarimus dėl skaidraus ir efektyvaus šių milžiniškų lėšų, kurias turės grąžinti visi mokesčių mokėtojai, panaudojimo.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė pareikalavo įtraukti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovus į Lietuvos ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto ir jo pakomitečių veiklą.

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Dėl Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovų delegavimo į Investicijų komiteto posėdžius

Lietuvos profesinė sąjunga buvo nemaloniai nustebinta, kai sužinojo, kad dalyvauti Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano Investicijų komiteto pakomičių veikloje, nebuvo pakviestas nei vienas profesinės sąjungos atstovas, tokiu būdu pažeidžiant europinius socialinio dialogo principus, Tarptautinės darbo organizacijos standartus ir pačios Vyriausybės įsipareigojimams stiprinti socialinį dialogą, kurie buvo pasirašyti Nacionaliniame susitarime dėl šalies pažangai būtinų reformų.

2020 m. liepos 14 d. t.y. prieš tris dienas iki numatomo posėdžio, kaip to reikalaujama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750, patvirtintu Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 8.1 papunkčiu bei siekiant naujai planuojamų investicijų efektyvumo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė elektroniniu adresu investiciju.komitetas@cpva.lt nusiuntė raštą, kuriame paprašė įtraukti profesinės sąjungos atstovus į Investicijų komiteto pakomitečių veiklą, nurodant reikalaujamus atstovų asmens duomenis ir kontaktus.

2020 m. liepos 16 d. iš Centrinės projektų valdymo agentūros atstovės Dovilės Rimidienės gavome atsakymą, kuriame ji nurodė, kad 2020 m. liepos 10 d. vykusio tarpinstitucinio ministerijų susitikimo metu jau „buvo atrinkti socialiniai ir ekonominiai partneriai“, kurie pakviesti dalyvauti investicijų komiteto posėdžiuose pagal investicijų kryptis.

Šokiruoja tai, kad dalyvauti minėto komiteto pakomitečių veikloje buvo pakviesti tik vienos socialinių partnerių grupės – darbdavių organizacijų atstovai ir pagal neaiškius kriterijus atrinktų nevyriausybinių organizacijų, kurios net nėra socialiniai partneriai, atstovai.

Skandalinga, kad ketinama skirstyti europines lėšas, pažeidžiant Europos Sąjungos, kurios narė yra Lietuva, teisinius dokumentus: Mastrichto sutarties Protokolą Nr. 14 Dėl Socialinio dialogo, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 151-156 straipsnius ir kitus Europos Sąjungos susitarimus.

Vyriausybė vietoj to, kad skatintų socialinį dialogą tarp darbuotojų ir darbdavių, šiuo atveju pati pažeidinėja socialinio dialogo principus, nepakviesdama ir neleisdama profesinėms sąjungoms, kurios atstovauja tūkstančius darbuotojų, dalyvauti svarstant svarbius Lietuvai ir jos darbuotojams klausimus.

Tai, kad šią paramą ketinama paskirstyti, apeinant europinius socialinio dialogo principus, kelia įtarimus dėl skaidraus ir efektyvaus šių milžiniškų lėšų, kurias turės grąžinti visi mokesčių mokėtojai, panaudojimo.

Reikalaujame įtraukti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovus į Lietuvos ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto ir jo pakomitečių veiklą.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą