Įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį steigiama Europos darbo tarnyba

autorius Solidarumas
soc pilar 1

Europos profesinių sąjungų konfederacija ragina Europos institucijas kuo skubiau pritarti Europos Komisijos, Parlamento ir Tarybos 2019 m. vasario 14 d. susitarimui dėl reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo tarnyba. 

Manoma, kad naujai steigiama institucija sustiprins darbuotojų teises, padėdama nacionalinėms valdžios institucijoms taikyti ir įgyvendinti Europos darbo teisę ir padės kovoti su piktnaudžiavimu socialinėje apsaugoje ir darbuotojų komandiravime ir darbo jėgos judume. Institucija taip pat pagerins darbuotojų ir darbdavių informavimą apie jų teises ir pareigas, koordinuos ir rems patikrinimus bei palengvins valstybių narių bendradarbiavimą, taikant ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisę.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos sekretorė Lina Kar (Liina Carr) sakė: „Europos darbo tarnybos įsteigimas yra naudingas žingsnis kovojant su piktnaudžiavimu darbuotojų teisėmis. Tai taip pat rodo pažangą įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį. Institucija turi atlikti aktyvų vaidmenį kovojant su fiktyviais savarankiškai dirbančiais asmenimis ir pašto dėžutėmis“.

Europos darbo tarnyba yra žingsnis į priekį kovojant dėl darbuotojų teisių.  

 

Parengė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą