Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas” piketas prie Vyriausybės

autorius Solidarumas
kal med

 

Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, neapsikentusi nevykdomų pažadų pagerinti įkalinimo įstaigų medikų apmokėjimą ir darbo sąlygas ir protestuodama prieš Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento siūlomą pertvarką, kuri vykdoma pažeidžiant sudarytus susitarimus ir socialinio dialogo principus, 2019 m. balandžio 2 d. 12 val. rengia piketą prie Vyriausybės rūmų „Gana diskriminuoti kalėjimų medikus!“, kad paviešintų grėsmingą padėtį, kuri susidarė įkalinimo įstaigose, neskiriant jų veiklai pakankamo finansavimo.

Dar 2018 m. vasarą Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai, susitikę su nauju Teisingumo ministrui Elvinu Jankevičiumi, atskleidė pavojingą padėtį įkalinimo įstaigose, kuri susidarė dėl metų metus nedidinamų kalėjimų medikų atlyginimų, kai laisvėje esančių sveikatos priežiūros įstaigų medikams atlyginimai 2016 m. buvo didinami 8%, 2017 m. – 8%, 2018 m. – 20%, o 2019 m. bus didinami 15%. t.y. bendrai paėmus 51% .

Todėl, jei anksčiau Lietuvos kalėjimuose dirbantys medikai, kaip ir visame pasaulyje, uždirbdavo apie 50% daugiau nei tokį patį darbą dirbantys laisvėje esančių sveikatos priežiūros įstaigų medikai, tai dabar jų atlyginimai yra tokie patys ir net mažesni.

2019 m. rudenį padidinus 15% atlyginimus laisvėje dirbantiems medikams, kalėjimuose gali nebelikti medicinos darbuotojų, nes kalėjimų medikai pereis dirbti į laisvėje esančias sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose nuolatos trūksta darbuotojų, atlyginimai yra didesni, medikai nepatiria nuolatinio pacientų psichologinio smurto, tuo tarpu kalėjimuose yra didžiausia AIDS, ŽIV, hepatitu ir tuberkulioze sergančiųjų koncentracija Lietuvoje, o 70% nuteistųjų yra daugiau mažiau priklausomi nuo narkotikų,.

Valstybei neskiriant pakankamai lėšų finansuoti sveikatos priežiūras paslaugas kalėjimuose, valstybė t. y. mokesčių mokėtojai privalės skirti daug daugiau lėšų mokėti kompensacijoms, kurias nuteistiesiems priteis teismai už nesuteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus nurodymu Kalėjimų departamente buvo sudaryta darbo grupė paskaičiuoti kiek lėšų reikėtų skirti medikams, kad sveikatos apsaugos sistema įkalinimo įstaigose galėtų veikti be trikdžių.

Tam, kad kalėjimų medikų atlyginimai nesiskirtų nuo laisvėje dirbančių kolegų darbo užmokesčio, ši darbo grupė 2019 m. spalio 31 d. pasiūlė įkalinimo įstaigų medikams nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. darbo užmokestį padidinti vidutiniškai 20% , o nuo 2019 m. liepos 1 d. dar – 30%, papildomai skiriant 1262 tūkst. eurų.

Darbo grupė taip pat paskaičiavo, kad norint, kad medikai sutiktų dirbti kalėjimuose, kuriuose darbo sąlygos yra sunkesnės nei laisvėje esančiose sveikatos priežiūros įstaigose, būtina skirti dar 1094 tūkst. eurų.

Darbo grupė pasiūlė, kad jei minėti koeficientai būtų nustatyti maksimaliai ir nebūtų galimybės juos padidinti dėl galiojančių įstatymų, būtų tikslinga keisti 2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-745 „Lietuvos Respublikos Valstybės ir Savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymą”, keičiant 2 straipsnio Įstatymo 3 priedą ir numatant didesnius pastovios dalies koeficientus, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nustatant įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojams atskirą apmokėjimą.

Tačiau šios Darbo grupės išvados nesulaukė ministerijos atsako, todėl Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ paskelbė, kad lapkričio 16 d. 12.00 val. prieš svarstant Seime ateinančių metų biudžetą piketuos prie Vyriausybės.

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius paprašė nepiketuoti ir pakvietė profesinės sąjungos atstovus susitikti.

Siekdama palaikyti socialinį dialogą profesinė sąjunga atšaukė piketą ir susitiko su Teisingumo ministru, kuris lapkričio 23 d. susitikime pažadėjo, kad trūkstamos lėšos jų atlyginimams didinti bus surastos iš vidinių rezervų, reorganizuojant sveikatos priežiūros sistemos darbą, ir pakvietė profesinės sąjungos atstovus dalyvauti teikiant pasiūlymus.

Tačiau Teisingumo ministerijai nepradedant vykdyti savo pažadų, Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ įsteigė streiko komitetą ir pradėjo ruoštis streikuoti.

2019 m. vasario 5 d. Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus ir profesinės sąjungos atstovų susitikime buvo sutarta, atsisakyti perteklinių pulmonologų, dermatovenerologų, dezinfektorių pareigybių, panaikinti, nors tai ir prieštarauja Seimo kontrolieriaus ir Europos komisijos komitetui prieš žiaurų elgesį su nuteistaisiais (CPT) rekomendacijoms, naktinius slaugytojų budėjimus Kauno tardymo izoliatoriuje, o eksperimento tvarka laikinai juos panaikinti Pravieniškių pataisos namuose, nes šalia yra Laisvės atėmimo vietų ligoninė (LAVL), ir Vilniaus pataisos namuose, nes jau dabar trūksta slaugytojų, kurios galėtų budėti naktimis. Teisingumo ministerijos atstovai pažadėjo pateikti paskaičiavimus kiek lėšų dėl to bus sutaupyta ir kiek bus galima iš šio sutaupymo padidinti medikams atlyginimus.

Tačiau Kalėjimo departamento sudaryta darbo grupė, reorganizacijai vykdyti, kovo 19 d. ir kovo 25 d. posėdžiuose, neprieštaraujant Teisingumo ministerijos atstovams, pradėjo laužyti šį profesinės sąjungos ir Teisingumo ministro susitarimą.

Nepaisant profesinės sąjungos nepritarimo ir pateiktų argumentų, buvo nutarta nuo balandžio 1 d. pradėti reorganizaciją ir darant išimtį galiojančiai tvarkai, įjungti pirminės priežiūros medikus į antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią LAVL, atleisti dešimt skirtingose Lietuvos vietose esančių pataisos namų pirminės sveikatos priežiūros vedėjus, kurie ne tik bausmės atėmimo vietose organizuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, bet atsako į nuteistųjų skundus bei padeda ar pavaduoja šeimos gydytoją, panaikinti vaistines ir vaistininkų etatus pataisos namuose bei atleisti dar daugiau sveikatos priežiūros darbuotojų.

Ši reorganizacija neišspręs medikų trūkumo įkalinimo įstaigose problemos, nes neleis sutaupyti 2356 tūkst. eurų t. y. tiek lėšų kiek paskaičiavo anksčiau minėta darbo grupė, kad kalėjimo medikai neišeitų dirbti į laisvėje esančias sveikatos priežiūros įstaigas.

Jei bus laikomasi vasario 5 d. Teisingumo ministro ir medikų profesinės sąjungos susitarimo, bus sutaupyta 13 000 eurų per mėnesį arba 156 000 eurų per metus, padidinant kiekvienam iš 250 darbuotojų atlyginimą 31 euru „į rankas“, o laužant šį susitarimą su Teisingumo ministru – 30 000 eurų per mėnesį arba 360 000 eurų per metus, kiekvienam darbuotojui padidinant atlyginimą apie 75 eurus „į rankas“.

Jei bus vykdoma reorganizacija, kuri laužo profesinės sąjungos ir Teisingumo ministro susitarimą, ji paskatins dar didesnį, dabar jau masinį kalėjimo medikų išėjimą iš darbo, nes ši reforma padidins krūvius neatleistiems darbuotojams, įves darbe painiavą, nes nebus aišku kas atliks ir ar sugebės atlikti atleistųjų darbuotojų darbą, kuomet laisvėje esančiose gydymo įstaigose trūksta darbuotojų, o jų darbo ir apmokėjimo sąlygos yra geresnės nei įkalinimo įstaigose.

Jau dabar įkalinimo įstaigose trūksta medikų, o nesulaukę atlyginimo didinimo vienas po kito medikai išeina iš darbo.

Įkalinimo įstaigų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atlikta darbuotojų apklausa atskleidė, kad, jei bus vykdoma reoganizacija, kuri pažeidžia profesinės sąjungos susitarimą su Teisingumo ministru, dar šią vasarą iš darbo ketina išeiti virš šimto iš 250 įkalinimo įstaigų medikų, daugiausia pirminės sveikatos priežiūros darbuotojų, įkalinimo įstaigose tiesiogiai dirbančių su nuteistaisiais. Tai paralyžiuos galimybes nuteistiesiems gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kalėjimuose prasidės kalinių maištai, valstybei reikės skirti dar didesnes lėšas pareigūnų, malšinančių neramumus kalėjimuose viršvalandžiams apmokėti, nuteistųjų kompensacijoms, nei būtų skyrę medikų atlyginimams didinti, ir dar didesnes lėšas, kad tuos medikus sugrąžintų į darbą kalėjimuose.

Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ per daugelį mėnesių užtrukusį derybų ir socialinio dialogo su Teisingumo ministerija ir Kalėjimų departamentu laikotarpį priėjo išvados, kad išspręsti mažų medikų atlyginimų ir jų vis didėjančio jų trūkumo įkalinimo įstaigose problemos tik iš vidinių rezervų neįmanoma, todėl būtina kuo skubiau tam skirti papildomą finansavimą.

Todėl Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, norėdama atkreipti Vyriausybės ir visuomenės dėmesį į grėsmingą padėtį įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemoje, balandžio 2 d. 12.00 val. prie Vyriausybės V.Kudirkos aikštėje rengia piketą.

 

PIKETO DALYVIAI REIKALAUJA:

Nustoti diskriminuoti įkalinimo įstaigų medikus ir pradėti jiems kaip ir laisvėje dirbantiems medikams kelti atlyginimus. Skirtingai nuo įkalinimo įstaigų prižiūrėtojų, kalėjimų medikams net nemokamas priedas už pavojingas sąlygas, nors jie bendrauja su tais pačiais nuteistaisiais ir kasdieną patiria psichologinį, o kartais ir fizinį smurtą. Skirti papildomus 2356 tūkst. eurų, kurių poreikį medikų atlyginimams kelti paskaičiavo Kalėjimo departamento darbo grupė, nes iš vidinių rezervų galima sutaupyti tik 156 000 eurų per metus.

Pradėti vykdyti Alytaus teismo sprendimą mokėti kalėjimų medikams kaip ir kalėjimo prižiūrėtojams priedus už pavojingas darbo sąlygas.

Laikytis Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus ir Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjungos „Solidarumas“ 2019 m. vasario 5 d. susitarimo dėl sveikatos priežiūros sistemos įkalinimo įstaigose optimizavimo.

Stabdyti iki galo neapsvarstytą pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugų sujungimą Laisvės vietų atėmimo ligoninėje ir reoganizaciją, kuri pažeidžia Teisingumo ministro ir profesinės sąjungos susitarimą, atleidžia iš darbo pirminės sveikatos priežiūros skyrių vedėjus, kurie kalėjimuose ne tik organizuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, bet ir atsako į nuteistųjų skundus bei padeda ar pavaduoja šeimos gydytoją, kai jis suserga arba išeina atostogų, ir kitus darbuotojus, kurie, profesinės sąjungos nuomone, būtini, kad nekiltų grėsmė, kad sveikatos priežiūros paslaugos nebus laiku ir tinkamai suteiktos.

Nenaikinti vaistinių ir vaistininkų etatų įkalinimo įstaigose tol kol nebus aišku kas atliks jų darbus, tam, kad nepadidėtų nelegalus psichotropinių ir narkotinių vaistų patekimas į kalėjimus.

Skirti pakankamą finansavimą vaistams ir kitoms būtinoms sveikatos priežiūros priemonėms įsigyti, kad kalėjimuose dirbantys medikai galėtų vykdyti valstybės jiems pavestas pareigas ir nerizikuotų, kad dėl to, kad valstybė neskyrė pakankamai lėšų vaistams pirkti, jiems bus atimtos licencijos dirbti. Finansavimas vaistams kasmet mažėja. Jei 2017 m. Marijampolės pataisos namams buvo skirta 36 000 eurų vaistams pirkti, tai 2018 m. – jau 18 000 eurų, o 2019 m. – tik 9000 eurų. Kai kuriose įkalinimo įstaigose vieno kalinio vaistams skiriama vos 1.15 euro per metus! Vidutiniškai vieno kalinio vaistams ir kitoms būtinoms sveikatos priežiūros priemonėms skiriama 0.02-0.04 euro per dieną! Per tris šių metų mėnesius jau beveik išnaudotos visos 2019 metams skirtos lėšos vaistams pirkti! Todėl skubiai nesuradus pinigų vaistams įsigyti, valstybė t. y. mokesčių mokėtojai privalės skirti dar didesnes lėšas nuteistųjų kompensacijos išmokėti.

Palikti Panevėžio pataisos namuose vyriausią slaugos administratorę ir bendruomenės slaugytoją, kurios atsakingos už kalėjimuose gimusių ir augančių kūdikių bei vaikų priežiūrą, nes jas atleidus kaip siūloma Kalėjimo departamento reorganizacijos plane, šie vaikai bus palikti tik bausmę kalėjime atliekančių mamų, kurių dalis dar laisvėje prarado motinystės teises į savo vaikus, priežiūrai. Būtina keisti Lietuvos įstatymus, kurie leidžia susidaryti tokioms situacijoms, kai kalėjime uždaryta moteris sugeba kelis kartus susituokti ir kelis kartus pagimdyti vaikus tam, kad pasigerintų įkalinimo sąlygas ir gautų papildomas socialines išmokas.

Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ rengia piketą tam, kad atkreiptų Vyriausybės ir visuomenės dėmesį grėsmingą padėtį įkalinimo įstaigose ir paragintų ją taisyti.

Jei atsakingos institucijos nesiims spręsti šių skaudžių įkalinimo įstaigų problemų, Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ ruošiasi rengti įspėjamuosius streikus, kad valdžios institucijos pamatytų kas laukia, kai medikai pradės masiškai išeiti iš darbo.

Daugiau skaityti čia ir čia

 

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis

0 komentaras
0

Palikti komentarą