Iškilmingas Trišalių tarybų bendradarbiavimo susitarimų pasirašymas

autorius Solidarumas

Nacionalinė Trišale taryba siekdama aktyvesnio, konstruktyvesnio bendradarbiavimo su rajoninėmis Trišalėmis tarybomis gruodžio 19 d. Taujienų dvare iškilmingai pasirašė bendradarbiavimo susitarimus. Nuo šiol rajonų Trišalių tarybų klausimai bus svarstomi ir Nacionalinėje Trišalėje taryboje. Nacionalinei Trišalei tarybai šiuo metu pirmininkauja profsąjungų atstovas Artūras Černiauskas.

Problemų su kuriomis susiduria rajonų savivaldybių gyventojai, vietinės Trišalės  tarybos ne visada pajėgios spręsti vietoje.  Yra daugybė klausimų, kurie turi būti sprendžiami nacionaliniame lygmenyje.  Tai užimtumo klausimai, nedarbo problemos, socialinių išmokų klausimai ir kiti klausimai. Šiuo metu rajonų ligoninės susiduria su didelėmis problemomis, nes mažėja gyventojų skaičius, todėl mažėja ir finansavimas, tačiau ligoninės turi dar daugiau problemų, nes atokiuose kaimo vietovėse gyvena vyresnio amžiaus žmonės, kuriems labai reikalinga medikų pagalba ir žymiai dažniau, nei kitiems piliečiams.

Nuo 2014 metų savivaldybės bus atsakingos už socialinių pašalpų skyrimą ir mokėjimą. Todėl LPS „Solidarumas“ siūlo, kad komisijų veikloje galėtų dalyvauti ir profsąjungų atstovai. Socialinės pašalpos, kurios kelia tiek daug prieštaringų nuomonių ir pasipiktinimo visuomenėje, neturi tapti konfliktų priežastimi savivaldybėse. Žmonės, kurie turi tam tikrų problemų turi gauti socialinės pašalpas, o visuomenėje turėtų buti daugiau jautrumo, užuojautos ir supratimo.

Socialiniai darbuotojai ir jų darbo užmokestis vienas iš svarbiausių klausimų, kuris turėtų būti svarstomas Trišalėse tarybose, nes perskirstant lėšas savivaldybių lygmenyje ir socialines pašalpas teikiančiuose įstaigose trūksta skaidrumo. Profsąjungų atstovai kartu su savivaldybių socialiniais skyriais turėtų bendradarbiauti.

Krizės metu 2008 metais, Vyriausybė savivaldybėms labai sumažino finansavimą. Savivaldybių meru teigimu, krizes problemos buvo sprendžiamos savivaldybių biudžetų sąskaita. Negavusios finansavimo savivaldybės turėjo mažinti darbuotojų skaičių savivaldybių įsteigtuose įstaigose, arba mažinti darbuotojams atlyginimus.

Iki šiol, kai kur darbuotojams vėluoja darbo užmokestis.

Trišalės tarybos turėtų svarstyti regioninės plėtros politika, kurį, kaip teigiama iki šiol yra neaiški. Taigi iškilmingai pasirašyti susitarimai, tai ne tik šventę, tai pradžia didelio, nuoseklaus socialinių partnerių darbo.

Renginys Taujienuose vyko pagal projektą, kuri vykdo Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbo federacija ir Lietuvos inovacijų centras. Prejektą remia „Innovation Norway“ fondas. Renginy dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Nuotraukoje: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė  su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ , Kauno apskrities PS pirmininkė Lina Jankauskienė, atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė, pirmininkė Aldona Jašinskienė, Ukmergės rajono PS pirmininkė Jolanta Keburienė, Varėnos rajono PS  pirmininkė Ona Dabušinskienė, Anykščių rajono PS pirmininkė Alvyda Verikienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą