Įtraukioji darbo rinka – iššūkis socialiniams partneriams

autorius Solidarumas

2012 m. sausio 24-26 d. Vilniuje vyko tarptautinis seminaras, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ bei Lenkijos nepriklausomos profesinės sąjungos „Solidarnošč“ atstovai. Seminaras buvo skirtas išnagrinėti Europos darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimą dėl įtraukios darbo rinkos.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija 2020. Šios strategijos septyniomis iniciatyvomis: inovacijų sąjunga, judus jaunimas, Europos skaitmeninė darbotvarkė, tausiai išteklius naudojanti Europa, globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika, naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė ir Europos kovos su skurdu planas.

Seminare buvo daug diskutuojama apie Europos Sąjungos lygment socialinį dialogą, dvišalius darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų susitarimus, kurie daro įtaką darbo santykiams. Egzistuoja šių susitarimų įgyvendinimo nacionaliu lygiu problemas.

Socialinių partnerių susitarimai gali būti įgyvendinami arba priimant nacionalinius įstatymus, arba per kolektyvines sutartis. Lietuvoje, esant silpniems socialiniams partneriams, šie susitarimai sunkiai įgyvendinami.

Seminaro metu abiejų šalių profesinių sąjungų atstovai diskutavo apie tai, kaip profesinės sąjungos galėtų įtakoti darbo rinkos politikos, kokie yra trumpalaikių ir ilgalaikių bedarbių poreikiai, su kokiomis problemomis darbo rinkoje susiduria vyresnio amžiaus žmonės, moterys.

Buvo vertinamas socialinis dialogas šalies, regiono, sektoriaus bei įmonės lygmenimis, profesinių sąjungų santykiai su valstybės ir savivaldos institucijomis.

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą