Įvyko Įgūdžių strategijos preliminarių rekomendacijų pristatymas ir aptarimas

autorius Solidarumas
20200915 141102

2020 m. rugsėjo mėn. 15d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje įvyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau EBPO) Įgūdžių strategijos preliminarių rekomendacijų pristatymas ir aptarimas. Posėdžiui pirmininkavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Lukas Savickas. Pradėdamas posėdį jis padėkojo visiems susirinkusiems valdymo grupės nariams, ekspertams, tame tarpe Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojai Jovitai Pretzsch už atliktą darbą ir padarytą indėlį. Rekomendacijas pristatė projekto vadovė Danguolė Kiznienė (nuotraukoje).

Šis EBPO pateiktų Įgūdžių strategijos rekomendacijų aptarimas vyko prieš II-ąjį diskusijų su Lietuvos institucijomis ir ekspertais etapą. Rekomendacijų projektas EBPO pateiktas po diskusijų su institucijų atstovais, socialiniais partneriais ir ekspertais.

Kartu su valdymo grupe buvo siekiama nuspręsti, kokia turėtų būti pateiktų rekomendacijų kryptis: eiti gilyn su mažiau rekomendacijų, bet detaliau, ar turėti didesnį skaičių bendresnių rekomendacijų. Taip pat, kaip jas skirstyti prioriteto tvarka.

Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch siūlė, kad būtų naudinga, jei būtų atskirta kurios priemonės yra greitos, vidutinės ir kurios yra ilgalaikės. Jos siūlymui pritarė Finansų ministerijos atstovė.

Daugiau apie nacionalinę įgūdžių strategiją skaitykite čia:

https://strata.gov.lt/lt/igudziu-strategija

20200915 141030

0 komentaras
0

Palikti komentarą