Profesinės sąjungos „Solidarumas” atstovai susitiko su ministru L.Kukuraičiu

autorius Solidarumas
never skem

2020 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Alma Neverienė ir Strūnos socialinės globos namų profesinės sąjungos pirmininkė Jolanta Zajančiovskaja, Skemų socialinių globos namų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Zita Skvarnavičienė ir šios profesinės sąjungos narė Valija Karvelienė susitiko su Socialinių reikalų ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, viceministre Vilma Augiene ir kitais atsakingais ministerijos darbuotojais. Susitikimo metu buvo aptarta padėtis Skemų socialinės globos namuose ir planai Strūnos socialinės globos namuose globotinių maitinimą perduoti privačiai maitinimo įmonei.

Skemų globos namuose pradėtas ikiteisminis tyrimas, kai Seimo kontrolierių įstaigos atstovų patikrinimo metu čia buvo aptiktas vyras uždarytas kambaryje su grotomis.

Globos namų darbuotojai, uždariusiai smurtaujantį proto ir psichinę negalę turintį globos namų gyventoją į šį kambarį, už neteisėtą asmens laisvės suvaržymą gresia įkalinimas iki penkerių metų.

Profesinės sąjungos atstovai paaiškino, kad įstaigoje globojami asmenys tarp kurių trečdalis turi proto ir psichine negalę. Pasitaiko, kad čia gyvena ir nepakaltinami žmogžudžiai bei bei kitus smurtinius nusikaltimus padarę asmenys, kurie po gydymo Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje yra perkeliami į Skemų socialinės globos namus.

Neretai tokiems asmenims kyla nevaržomos agresijos priepuoliai, kurių metu jie daužo viską aplinkui, smurtauja prieš darbuotojus ir kitus globos namų gyventojus.

Pasitaiko ir seksualinio priekabiavimo prie darbuotojų atvejų.

Daugiausia globos namuose dirba moterys, kurios dirbdamos su fiziškai stipresniais ir smurtauti linkusiais globos namų gyventojais darbe patiria nuolatinį stresą, kurį dar labiau padidino dabar prasidėję įvairūs patikrinimai. Todėl daug darbuotojų šiuo metu turi laikiną nedarbingumą, o užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų teikimą įstaigoje šiuo metu yra sunku.

Buvo svarstoma ką reikia daryti, kad ateityje tokie atvejų nebūtų. Profesinių sąjungų atstovai siūlė keisti visą proto ir psichikos negalę turinčių globotinių priežiūros sistemą.

Tokie globotiniai turi gyventi specialiai jiems pritaikytose patalpose, atskirai nuo kitų globotinių. Su tokiais globotiniais turi dirbti specialiai apmokyti socialiniai darbuotojai. Būtina, kad tokiose įstaigose dar dirbtų psichologas, psichiatras ir darbuotojai, galintys užtikrinti kitų globotinių ir darbuotojų saugumą.

Strūnos socialinių globos namų profesinės sąjungos atstovės pareiškė susirūpinimą dėl planų perduoti globotinių maitinimą privačiai maitinimo įstaigai. Dėl to gali nukentėti šios įtaigos globotiniai, nes verslininkas, teikiantis maitinimo paslaugas, norės uždirbti pelną, o esant tam pačiam finansavimui jis bus priverstas mažinti maisto davinį ir naudoti pigesnius bei prastesnės kokybės maisto produktus.

Ministras Linas Kukuraitis padėkojo už pareikštas pastabas ir pažadėjo atsižvelgti į profesinių sąjungų pasiūlymus.

0 komentaras
0

Palikti komentarą