Įvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinės tarybos posėdis

autorius Solidarumas
kor darb

2018 m. vasario 24 d. Vilniuje įvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinės tarybos posėdis.

 
Lietuvos Respublikos vyriausiojo darbo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čaponas pristatė naujojo Darbo kodekso veikimo apžvalgą už praėjusį pusmetį. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pastebėjo, kad per antrą 2017 m. pusmetį lyginant su ankstesniu laikotarpiu padaugėjo nusižengimų dėl darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio mokėjimo, tuo tarpu sumažėjo nustatytų pažeidimų dėl nelegalaus darbo ir kt. Darbo ginčių komisijos turėjo svarstyti net 3040 bylų. Tai 25% daugiau nei anksčiau. Darbdaviai pasinaudojo naujajame Darbo kodekse įteisinta galimybe atleisti darbuotoją be priežasties, sumokant jam 6 mėnesių išeitinę pašalpą, taip iš darbo atleisdami 125 darbuotojus. Dalius Čaponas mano, kad tai nėra daug.
 
Profesinių sąjungų atstovus ypač sujaudino VDI paskelbti duomenys, kad VDI davė sutikimą iš darbo buvo atleisti 11 darbuotojų, kurie atstovavo savo įmonės darbuotojus, ir tik vienam atleidimui VDI nepritarė. Priimant naująją Darbo kodeksą VDI vadovas Jonas Gricius ne kartą yra žadėjęs ryžtingai ginti tokius darbuotojus ir neduoti sutikimo atleisti juos iš darbo. Pagal senąjį Darbo kodeksą norint atleisti iš darbo profesinių sąjungų renkamus vadovus, darbdaviai privalėdavo gauti profesinės sąjungos sutikimą, o pagal naująjį – Valstybinė darbo inspekcija. VDI Vyriausiojo inspektoriaus pavaduotojas Dalius Čaponas negalėjo atsakyti į šį klausimą, nes jis nėra gavęs tikslesnės informacijos apie tai, nes galbūt eina kalba ne apie profesinių sąjungų, o Darbo tarybų narius, ir pažadėjo šiuo klausimu atsiųsti išsamesnę informaciją profesinių sąjungų atstovams.
 
Profesinių sąjungų nariai uždavė daug klausimų VDI atstovui, nes pofesinės sąjungos ne tik tampriai bendradarbiauja su VDI inspektoriais išaiškinant įvairiausius pažeidimus, bet ir dalyvauja  Darbo ginčų komisijų, kurios veikia prie VDI, veikloje. Gavus nusiskundimų  dėl kai kurių šių komisijų teisėjų darbo Dalius Čaponas pažadėjo padaryti visų darbo ginčų komisijų teisėjų darbo apžvalgą  ir nustatyti kokią dalį kiekvieno teisėjo sprendimų  velesniuose posėdžiuose tenka pakeisti.
 
Dalius Čaponas pakvietė užduoti Valstybinei darbo inspekcijai klausimus jos feisbuke, nes tam yra įdarbintas vienas darbuotojas, kuris greitai atsako į visus rūpimus klausimus.
 
Paskui Koordinacinė taryba patvirtino siūlymus kaip Lietuvoje sustiprinti socialinį dialogą ir profesines sąjungas, kurie bus nusiųsti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui. Buvo aptarta Nacionalinio susitarimo įgyvendinimas, problemos, kurios kyla „socialinio dempingo” , kai valstybinės institucijos, siekdamos padidinti darbdavių pelnus leidžia Lietuvoje dirbti užsieniečiams iš ES nepriklausančių šalių, kurie dirbdami už mažesnį atlyginimą išstumia iš darbo rinkos Lietuvos darbuotojus ir verčia juos emigruoti bei kiti klausimai. 
 
Taip pat buvo aptartas pasiruošimas Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” suvažiavimui, kuris vyks vsaros padžioje, ir kiti organizaciniai klausimai.
 
 kor krist
 
kor nev
 
 
kor salk
 
kor rimt
 
kor prib
 
kor rack
 
kor bals
 
kor kondr
 
kor varen
 
kor ramut syps
 
kor ric
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą