Kalėjimo departamente planavo medikų likimą

autorius Solidarumas
kld

2019 m. kovo 13 d. įvyko Kalėjimo departamento darbo grupės, skirtos parengti įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemos pertvarką, pirmasis posėdis, kuriame dalyvavo besirengiančios streikuoti Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis ir stebėtojo teisėmis – Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis.

Prieš tris savaites Teisingomo ministerijoje vykusiame viceministro Ernesto Jurkonio ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovų susitikime buvo sutarta po dviejų savaičių surengti bendrą Kalėjimų departamento, Teisingumo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Akreditacijos ir Farmacijos tarnybų bei profesinių sąjungų atstovų susitikimą, kuriame būtų visapusiškai aptarta sveikatos priežiūros sistemos įkalininimo įstaigose pertvarka, kad būtų galima rasti lėšų medikų atlyginimams didinti, nes pradėjus kelti atlyginimus laisvėje dirbantiems medikams, pradėjo trūkti medikų, norinčių dirbti įkalinimo įstaigose, kadangi jų atlyginimai per tą laiką nedidėjo. Daugiau skaityti čia.

Kaip pranešė Teisingumo ministerijos atstovai, susitikimas po dviejų savaičių neįvyko, nes Kalėjimo departamento vadovai tuo metu atostogavo, todėl jis buvo perkeltas savaite vėliau.

Profesinės sąjungos atstovus nustebino, kad į šį susitikimą nebuvo pakviesti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Akreditacinės tarnybos atstovai, kurie būtų galėję iš karto pasakyti ar vienos, ar kitos pertvarkos neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir kiek laiko užtruktų pakeisti vienus ar kitus įstatymus, trukdančius pertvarkai.

Kalėjimo departamento atstovai taip pat nepageidavo, kad darbo grupės veikloje dalyvautų daugiau profesinės sąjungos atstovų, nei vienintelis Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, sakydami, jog gausesnis profesinės sąjungos atstovų dalyvavimas trukdys „konstruktyviam“ darbo grupės darbui.

Nors žadėjo, bet susitikime Teisingumo ministerijos atstovai nedalyvavo.

Kalėjimo departamento atstovai susitikimo metu aptarė pertvarkos gaires. Pagrindinė pertvarkos ašis buvo pirminės priežiūros medikų pavaldumo perdavimas iš įkalinimo įstaigų į Laisvės atėmimo vietų ligoninės (LAVL) pavaldumą, naują įstaigą pavadinant Įkalinimo įstaigų medicinos centru. Panaši sistema, pasak jų, veikia Krašto apsaugos ministerijoje. Pirminės priežiūros medikus, dirbančius skirtingose įkalinimo įstaigose ketinama sujungti į Pirminės asmens sveikatos priežiūros departamentą, pavaldų LAVL. Diskusijų metu paaiškėjus, kad keisti šios įstaigos pavadinimą yra ne taip paprasta, nutarta palikti senąjį LAVL pavadinimą.

Siūlymams atsisakyti įkalinimo įstaigose skyriaus vadovų ir slaugos administratorių etatų, teigiant, kad kalėjimai nėra ligoninės, todėl medikams nėra daug darbo, griežtai atmetė Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, sakydamas, kad kalėjimo medikai turi daug papildomo darbo, nebūdingo kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms. Jiems reikia rašyti daug pažymų teismams ir atsakymų į kalinių skundus. Pasak jo, slaugos administratorės vos apsidirba su dabartiniu darbo krūviu, nes dažnai per dieną turi padaryti daugiau nei šimtądokumentų kopijų, kurių prašo valstybinės įstaigoms.

Jis neprieštaravo, kad kalėjimų vaistinės būtų sujungtos į vieną įstaigą, bet nepritarė jų panaikinimui, nes šiuo metu, kai kaliniai turi teisę už savo pinigus pirktis vaistus, jų tiekimas į kalėjimus bus sudėtingesnis, reikalaus daugiau biurokratinių procedūrų, medikai bus apkrauti papildomu darbu, o dažnas įvairių vaistų mažais kiekiais pristatymas, neabejotinai kainuos brangiau, nes esamų vaistinių išlaikymas.

Ričardui Garuoliui paprašius pateikti LAVL pertvarkos planus, šios ligoninės direktoriaus pavaduotoja Erika Tamkūnienė griežtai atsakė, kad LAVL pertvarkyti negalima, nes jis veikia „optimaliai“ ir atleidus iš darbo nors vieną darbuotoją, ligoninė neteks licenzijos t. y. leidimo teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Kalėjimo departamento ir LAVL atstovai skundėsi, kad pasiruošimo pertvarkai laikas yra per trumpas, nes trūksta specialistų, o būtina pakeisti ir suderinti daugybę teisės aktų ir jungiamų įstaigų nuostatų. Norint atleisti darbuotojus juos reikia įspėti mažiausiai prieš tris, o priešpensijinio amžiaus darbuotojus – prieš keturis mėnesius. Todėl buvo buvos siūlomi įvairūs pertvarkos pradžios terminai: nuo vasaros vidurio iki vėlyvo rudens. LAVL ligoninės vadovas pasiūlė pertvarką pradėti net gruodžio mėnesį.

Ričardas Garuolis paragino pradėti pokyčius kuo anksčiau ir nepamiršti, kad ši pervarka sumanyta tam, kad būtų rasta lėšų medikų, kurie ruošiasi arba streikuoti, arba išeiti iš darbo, atlyginimams didinti, ir paprašė pateikti paskaičiavimus kiek planuojamos pertvarkos leis sutaupyti lėšų, kurias bus galima skirti jų atlyginimams.

Kalėjimo departamento atstovai atsakė, kad ekonominiai skaičiavimai bus pateikti vėliau, o dabar siekiama pertvarkyti sistemą taip, kad pagerėtų jos darbas.

Sutarta, kad šį penktadienį Kalėjimo departamentas pateiks savo pasiūlymus dėl įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros pertvarkos, o profesinė sąjunga po to galės pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.

Kovo 21 -22 d. Kalėjimo departamentas planuoja surengti naują susitikimą aptarti pateiktus pasiūlymus su Akreditacijos tarnybos ir Sveikatos apsaugos ministerijos ir profesinės sąjungos atstovais.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą