Kalėjimo medikai skelbia įspėjamąjį streiką

autorius Solidarumas
kalejimas pataisu

2019 m. birželio 3 d. Vilniuje įvyko Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” tarybos posėdis. Kuriame buvo apsvarstyta padėtis dėl įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemoje. Buvo priimti įspėjamojo streiko reikalavimai ir nutarta juos birželio 4 d. 11.30 val.  įteikti Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui, o 12.00 val. Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui. Neįvykdžius šių reikalavimų nutarta birželio 20 d. surengti dviejų valandų įspėjamąjį streiką.

Pateikiame streiko reikalavimus.

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui

LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai

LR Kalėjimų departamento direktoriui Virginijui Kulikauskui

c.c LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

 

Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ reikalavimai:

1.Stabdyti Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos inicijuotą ir pradėtą įkalinimo įstaigų Sveikatos priežiūros skyrių, vykdančių suimtųjų/nuteistųjų pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą, pertvarką, integruojant pirminę sveikatos priežiūros grandį į Laisvės atėmimo vietų ligoninės struktūrą, kuri vykdo antrinę asmens sveikatos priežiūrą.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija viešai klaidina, teigdama, kad įkalinimo įstaigų medikai pritaria būsimai reformai.

Ši pertvarka nesutaupys pakankamai lėšų, kurių reikia medikų atlyginimas didinti, kad jie nepereitų dirbti į laisvėje esančias sveikatos priežiūros įstaigas, sukels sumaištį nuteistųjų sveikatos priežiūros sistemoje ir pablogins paslaugų kokybę.

Ši pertvarka  vykdoma pažeidžiant „Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo“ 45 straipsnio 2 dalį, „Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymo. Bausmių vykdymo“ 174 straipsnio 2 ir 4 dalis, kurios nurodo, kad įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų struktūrą, darbo tvarką, pareigybių skaičių ir veiklos tvarką nustato ne Kalėjimo departamentas, o Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministrai, kurie turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 119/V-235 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų etatų tipinių normatyvų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-195/1R-76 „Dėl Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, o nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

2  Reikalaujame atlikti išorinį įkalinimo įstaigų ir laisvės atėmimo vietų ligoninės veiklos už 2017 -2018 m. auditą, atkreipiant dėmesį į veiklas, susijusias su sveikatos priežiūra, pagrindinės veiklos sąnaudas, siekiant nustatyti ar skaidriai, racionaliai ir efektyviai yra panaudotos lėšos.

3. Darbo grupė, sudaryta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu nr. V-457 (pakeitimas 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-477) dar 2018 m. lapkričio mėn. pateiktoje pažymoje paskaičiavo ir nurodė, kad įkalinimo įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų padidinimui, kad jie būtų konkurencingi su viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų atlyginimais, nuo 2019 m. sausio mėn. papildomai būtina skirti 2,356 mln. eurų.

Todėl reikalaujame nurodytas lėšas skirti sveikatos priežiūros specialistų atlyginimų didinti.

4. Reikalaujame pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1177 „Dėl atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“, įtraukiant į trūkstamų profesijų sąrašą kalėjimo gydytojų ir (ar) slaugytojų pareigybes, kas leistų jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą padidinti iki 100 procentų.

5. Nustatyti atskirą sveikatos priežiūros paslaugų biudžetą, kurio lėšos būtų panaudojamos tik nuteisųjų sveikatos priežiūros paslaugoms ir medikų atlyginimams, bei užtikrintų, kad jos būtų panaudotos pagal paskirtį, o ne kitoms su sveikatos priežiūra nesusijusioms reikmėms finansuoti.

 

Neįvykdžius minėtų reikalavimų Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2019 m. birželio 20 d. skelbia įspėjamąjį dviejų valandų streiką.

 

Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pareigas einanti

 

Vita Subačiutė

 

 Daugiau: 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą