Teisingumo ministras pažadėjo stabdyti kalėjimo medikų darbo pertvarką

autorius Solidarumas
socdem

2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis ir Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pareigas einanti Vita Subačiutė dalyvavo Seimo socialdemokratų frakcijos posėdyje, kuriame buvo svarstoma kalėjimo medikų padėtis.

Posėdyje dalyvavo Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius ir Seimo nariai Algirdas Sysas bei Dovilė Šakalienė.

Ričardas Garuolis papasakojo, kad dar pernai Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ pranešė naujai paskirtam Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui, kad būtina didinti kalėjimo medikų atlygininimus, nes pradėjus kelti algas laisvėje dirbantiems medikams, kurie finansuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo, kalėjimo medikų atlyginimai, finansuojami iš biudžeto, nedidėjo. Todėl jei anksčiau kalėjimo medikų atlyginimai, kurie kaip ir visame pasaulyje dėl pavojingų darbo sąlygų buvo apie 50% didesni už laisvėje dirbančių medikų atlyginimus, tai dabar jie yra vienodi arba net mažesni, o nuo šių metų rugsėjo 15% pakėlus laisvėje dirbančių medikų atlyginimus jie taps dar mažesni ir paskatins medikus masiškai pereiti dirbti iš kalėjimų į laisvėje esančias gydymo įstaigas.

Tada ministras pažadėjo sudaryti darbo grupę, kuri paskaičiuotų kiek lėšų reikia, kad medikai sutiktų dirbti kalėjimuose.

Kalėjimo departmento sudaryta darbo grupė 2018 m. rudenį paskaičiavo, kad tam reikia pildomai skirti 2 360 000 eurų per metus.

Atsakingoms institucijoms nesiimant priemonių rasti šias lėšas. Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ nusprendė prieš pradedent Seimui tvirtinti 2019 m biudžetą surengti piketą prie Seimo.

Apie tai sužinojęs Teisingumo ministras paskambino Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkei Kristinai Krupavičienei ir paprašė nepiketuoti, pakviesdamas profesinės sąjungo atstovus į susitikimą. Profesinė sąjunga atšaukė piketą ir atėjo į susitikimą, kuriame Teisingumo ministras pažadėjo sudaryti darbo grupę, kuri ras lėšų medikų atlyginimams didinti iš „vidinių resursų“.

Tačiau po kelių susitikimų Teisingumo ministerijoje, profesinių sąjungų atstovai pasijuto apgauti, nes paaiškėjo, kad atlyginimo didinimo reikėtų laukti metus ir daugiau kol bus pakeista daugybė įstatymų, kurie, pasak ministerijos atstovų, trukdo didinti medikų atlyginimus.

Tuomet Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ taryba 2019 m. sausio pabaigoje įsteigė streiko komitetą ir pradėjo ruoštis streikui.

Apie tai sužinojęs Teisingumo ministras po „15 min” televizijoje surengtos diskusijos dėl streiko priežasčių pareiškė, kad asmeniškai imasi derėtis su profesine sąjunga ir pakvietęs 2019 m. vasario 5 d. į susitikimą Teisingumo ministerijoje sutarė su profesinių sąjungų atstovais atsisakyti perteklinių etatų tokių kaip laborantų, dezinfektorių ir nors tam prieštarauja Seimo kontrolierius ir tarptautinė prieš nuteistųjų kankinimą kovojanti organizacija CPT eksperimento tvarka laikinai atsisakyti naktinių budėjimų Pravieniškių ir Vilniaus pataisų namuose, o sutaupytas lėšas skirti medikų atlyginimams didinti.

Tačiau toliau prasidėjo nesuprantami dalykai. 2019 m. balandžio 1 d. pažeidžiant 2019 m. vasario 5 d. profesinės sąjungos ir Teisingumo ministro susitarimą ir galiojančius įstatymus, teisines procedūras ir prieštaraujant Įkalinimo įstaigų medikų profesinei sąjungai „Solidarumas“ buvo pradėta vykdyti įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros pertvarka sujungiant pirminę ir antrinę sveikatos priežiūros grandis Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (LAVL), nors to laisvėje esančiose įstaigose buvo atsisakyta kaip neefektyvios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos.

Ši kalėjimo departamento pertvarka mažų medikų atlyginimų problemos neišspręstų, nes atleidus tuos darbuotojus, kurių atleidimui profesinė sąjunga nepritaria, bus sutaupyta tik 360 000 eurų per metus, o atleidus tuos darbuotojus, kurių atleidimui profesinė sąjunga pritaria – 156 000 eurų, nors reikia 2 360 000 eurų per metus.

2019 m. balandžio 2 d. Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ protestuodama prieš pertvarką prie Vyriausybės rūmų surengė piketą. Skaityti čia.

Balandžio 11 d. Teisingumo ministerijoje tarp Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Kristinos Krupavičienės ir LAVL direktoriaus Ramūno Šilobrito buvo sudarytas protokolinis susitarimas, kurio daugumos staripsnių LAVL direktorius neįvykdė. Skaityti čia.

Balandžio pabaigoje 85 iš 90 kalėjimuose dirbančių medikų išsiuntė Teisingumo ministrui ir Kalėjimo departamentui pasirašytus raštus, kad nesutinka su pertvarka ir ketina dėl jos išeiti iš darbo, tačiau tai nesustabdė įkalinimo medikų darbo pertvarkos. Skaityti čia.

Ričardas Garuolis šią pertvarką įvertino kaip bandymą susidoroti su profesine sąjunga, nes atleidžiami beveik visi Įkalinimo įstaigų medikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos nariai už tai, kad kėlė skaudžias medikų darbo ir apmokėjimo sąlygų problemas. Net neatskleidus koks bus jų atlyginimas, jiems siūloma dirbti vyriausio administratoriaus pareigose, kuriose yra sujungiamos skyriaus vedėjo, vyriausiojo slaugos administratoriaus, bendruomenės slaugytojo ir vaistininko pareigos. Vienam darbuotojui atlikti keturių darbuotojų darbą medikų nuomone, yra neįmanoma. Todėl jie yra verčiami išeiti iš darbo savo noru, o susitikus dirbti, bus atleisti iš darbo už tai, kad nesusitvarko su pavestomis pareigomis.

Ministras neigė, kad norima susidoroti su profesine sąjunga, ir teigė, kad jis už šią pertvarką neatsakingas, nes ją vykdo Kalėjimo departamentas, paprašytas Pataisos namų direktorių, kuriems atsibodo nedirbantys ir nuolatos girtaujantys sveikatos skyrių vedėjai.

Seimo nariams paklausus Teisingumo ministro kodėl pertvarka vykdoma pažeidžiant „Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo“ 45 straipsnio 2 dalį, „Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso patvirtinimo įstatymo. Bausmių vykdymo“ 174 straipsnio 2 ir 4 dalis, kurios nurodo, kad įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų struktūrą, darbo tvarką, pareigybių skaičių ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministrai, o nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija, bet ne Kalėjimo departamentas, Elvinas Jankevičius nuramino, atsakydamas, kad jo ministerijoje ir Kalėjimo departamente yra pakankamai gerų teisininkų, kurie išaiškino, jog šie straipsniai nėra pažeisti. Vis tik Seimo nariai pažadėjo pirmadienį nusiųsti atsakingoms institucijoms užklausimą ir išsiaiškinti ar tie teisininkai nesuklydo.

Tačiau Elvinas Jankevičius pripažino, kad Kalėjimo departamentas, vykdydamas pertvarką, padarė kai kurių klaidų, todėl pažadėjo jos įgyvendinimą atidėti iki 2019 m. spalio 1 d..

Vitai Subačiutei paprašius paaiškinti kaip atsitiko, kad užvakar Teisingumo ministras Pravieniškių pataisos namų medikams pranešė, kad pertvarka stabdoma iki spalio 1 d., o vakar Alytaus pataisos namų medikai gavo atleidimo iš darbo lapelius, Elvinas Jankevičius paaiškino, kad dėl didelio užimtumo jis nespėjo Kalėjimo departamento informuoti, kad pertvarka stabdoma.

Seimo narys Algirdas Sysas patarė Teisingumo ministrui įsakymus perduoti raštu, o ne žodžiu, taip išvengiant nesusipratimų ir įtampos tarp pavaldinių. Jis pareiškė viltį, kad ir įsakymą dėl pertvarkos sustabdymo ministras išsiųs raštu. Tą padaryti Elvinas Jankevičius pažadėjo artimiausiu metu.

Ričardui Garuoliui paklausus Teisingumo ministro kodėl jis neprašė skirti papildomų lėšų medikų atlyginimams, nors profesinė sąjunga apie jų trūkumą pranešė jau prieš metus, Algirdas Sysas už ministrą atsakė, kad tai būtų buvę beprasmiška, nes visos valstybinės įstaigos neturi pinigų, kadangi ši Vyriausybė joms neskiria pakankamai lėšų.

Teisingumo ministrui pastebėjus, kad padėtis nėra tokia bloga, nes kalėjimo medikų atlyginimai nelabai skiriasi nuo laisvėje dirbančių medikų, Seimo narė Dovilė Šakalienė paprieštaravo, sakydama, kad ministras klysta, jei mano, kad kalėjimuose, pavojingomis sąlygomis dirbančių medikų atlyginimas turi būti toks pats kaip laisvėje dirbančių medikų.

Vita Subačiutė pasiūlė pritarti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui įtraukti kalėjimo medikus į trūkstamų profesijų sąrašą, nes tai leistų jų atlyginimus didinti 100%. Seimo nariai pažadėjo savo paramą, kad toks pasiūlymas būtų įgyvendinamas, tačiau Teisingumo ministras atsakė, kad net tai padarius vis tiek trūks lėšų medikų atlyginimams kelti, priminęs, kad nors Alytaus pataisos namų medikai ir prisiteisė, kad jiems būtų išmokėti priedai už pavojingas darbo sąlygas, bet tam nėra pinigų, todėl Teisingumo ministerija apskundė šį teismo sprendimą.

Ričardui Garuoliui paklausus kiek yra prasiskolinusios įkalinimo įstaigos, nes trūksta lėšų, net nuteistųjų vaistams pirkti, Teisingumo ministras atsakė, kad tai profesinėms sąjungoms neturi rūpėti.

Elvinas Jankevičius prisipažino, kad nors pertvarką žada atidėti iki spalio 1 d. jis neketina atsisakyti sujungti pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandžių Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, nes tai vadybinis klausimas, kuris profesinės sąjungos atstovams neturi rūpėti.

Profesinės sąjungos atstovams taip ir liko neaišku kokiu būdu dėl sujungimo su LAVL gali padidėti atlyginimai kalėjimuose dirbantiems medikams, jei jų atlyginimai dabar yra didesni nei kolegų, dirbančių LAVL.

0 komentaras
0

Palikti komentarą