Kalėjimų departamente atgyja sovietiniai darbo principai?

autorius Solidarumas
no foto

Neseniai įkalinimo įstaigų medikus papiktino Kalėjimo departamento vadovybės veiksmai, kurie vyresniems darbuotojams priminė sovietinius laikus.

2019 m. balandžio 2 d. Įkalinimo įstaigų medikų profesinė sąjunga „Solidarumas“ surengė piketą prie Vyriausybės rūmų, reikalaujanti stabdyti Kalėjimo departamento ir Teisingumo ministerijos vykdomą įkalinimo įstaigų medikų darbo pertvarką, kuri prieštarauja ankstesniems profesinės sąjungos ir Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus susitarimams, nėra pakankamai apsvarstyta, ir buvo profesinės sąjungos atmesta, nes nesprendžia pagrindinės kalėjimo medikų problemos didinti jų atlyginimus, o tik padidina jų darbo krūvius. Daugiau skaityti čia.

2019 m. balandžio 10 d. ryte Kalėjimo departamento laikinai direktoriaus pareigas einantis Valerijus Vincukevičius išsiuntinėjo visų įkalinimo įstaigų direktoriams nurodymus sukviesti iki balandžio 10 d.,14 .00 val. visus medikus į susirinkimus, kuriuose jiems būtų teigiamai pristatyta ši profesinės sąjungos atmesta pertvarka, visi medikai, dalyvavę šiuose susirinkimuose, būtų privaloma tvarka nufotografuoti, o jų nuotraukas su susitikimų aprašymais, kuriuose laikinasis direktoriaus nurodo „akcentuoti“ dėl pertvarkos padidėjusius medikų atlyginimus, iki balandžio 10 d., 15.00 val. nusiųsti Kalėjimo departamento ryšių su visuomene atstovei!

Tame pačiame rašte Kalėjimo departamento laikinai direktoriaus pareigas einantis Valerijus Vincukevičius „prašė“ įkalinimų įstaigų direktorius tą pačią dieną po pokalbių su medikais susisiekti su vietine žiniasklaida ir inicijuoti savo asmeninius interviu, kuriuose visuomenė būtų informuota apie teigiamą pertvarkos pusę, kuri užtikrins sveikatos priežiūros paslaugas nuteistiesiems.

Tokie parodomieji susirinkimai ir privalomi fotografavimai dar labiau papiktino kalėjimo medikus, kurie pasijuto tik dar labiau pažeminti, ypač po to, kai jų nuomonė dėl vykdomos pervarkos buvo be diskusijų atmesta.

Paprašytas pakomentuoti šią situaciją Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis pasakė: „Prisimenu, kaip Sovietų Sąjungoje darbuotojai buvo suvaromi į susirinkimus, kuriuose jie turėdavo pritarti partijos vykdomai politikai, o po to jų nuotraukos atsidurdavo laikraščiuose su skambiomis antraštėmis „Darbo liaudis karštai palaiko komunistų partijos nurodymus“. Dabar tai dar daroma tik komunistinėje Šiaurės Korėjoje. Tai, kad tokie dalykai dar vyksta Nepriklausomoje Lietuvoje yra šokiruojantis faktas, rodantis, kad kai kurios valstybinės įstaigos dar gyvena praėjusiame šimtmetyje. Vien tai, kad dėl Kalėjimo departamento ir Teisingumo ministerijos vykdomos sveikatos priežiūros sistemos „reorganizacijos“ bus atleisti iš darbo Įkalinimo įstaigų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas ir beveik visi tarybos nariai, kelia mintis, kad tai yra bandymas susidoroti su socialiniais partneriais ir užgniaužti socialinį dialogą, prieštaraujant pamatiniams Europos Sąjungos principams ir Teisingumo ministerijos priedermei vykdyti teisingumą bei prižiūrėti jo vykdymą visoje Lietuvoje“.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ne kartą įspėjo Kalėjimo departamento ir Teisingumo ministerijos atsakingus vadovus, kad jų pradėta vykdyti pertvarka nepadins medikams atlyginimų iki tokio lygio, kad sulaikytų juos nuo išėjimo iš darbo, pereinant dirbti į laivėje esančias sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose atlyginimai medikams yra didesni ir toliau augs, nors visame pasaulyje kalėjimų medikai dėl nesaugių darbo sąlygų uždirba apie 50% daugiau už laisvėje dirbančius kolegas, dalies esminių sveikatos priežiūros darbuotojų atleidimas, įvardijant juos nereikalingais vadovais, sukels tikrą chaosą, suteikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuteistiesiems, nes nebebus aišku kas atliks ir ar sugebės atlikti atleistųjų darbą, o darbo krūviai daliai darbuotojų paprasčiausiai taps nepakeliami.

Todėl dalis medikų po šios pertvarkos pasunkėjus galimybėms tinkamai atlikti savo pareigas išeis iš darbo, nes netinkamai atlikus mediko pareigas darbuotojas gali visam gyvenimui netekti leidimo dirbti darbo, kuriam skyrė ne vienerius mokslo metus.

Profesinės sąjungos apklausos rodo, kad po šios pervarkos nuo šių metų liepos 1 d. iš darbo planuoja išeiti virš šimto iš 250-ies įkalinimo įstaigose dirbančių medikų. Kadangi dauguma iš jų dirba pirminės sveikatos priežiūros srityje, įkalinimo įstaigose beveik nebeliks medikų, o tai sukels tikrą sveikatos priežiūros sistemos Lietuvos kalėjimuose griūtį. Pakeisti prityrusius ir ne vienerius metus kalėjimuose nebijojusius dirbti medikus naujais darbuotojais, kai atlyginimai laisvėje esančiose sveikatos priežiūros įstaigose yra didesni, bus neįmanoma, todėl Lietuvos mokesčių mokėtojai turės mokėti milžiniškus pinigus nuteistųjų kompensacijoms už jiems nesuteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą