Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” kreipiasi į ministrą L.Kukuraitį

autorius Solidarumas
kuku

 

Dėl neskaidrios ir Darbo kodeksą pažeidžiančios Šiaulių vaikų globos namų Šaltinis” pertvarkos, kurios metu jų pastatas bus perduotas Šiaulių nakvynės namams, profesinė sąjunga kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui,

Penkiasdešimt du Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai kreipėsi į mus prašydami sustabdyti Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ pervarką, kuri vyksta neskaidriai, pažeidžiant konsultavimo ir informavimo principus.

Mes raginame Šiaulių savivaldybę ir Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją nedelsiant pradėti darbuotojų informavimą ir konsultavimą, sudaryti reorganizacijai vykdyti darbo grupę, susidedančią iš darbdavio ir profesinės sąjungos atstovų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.

Tokios jautrios pertvarkos turi būti vykdomos atsakingai ir skaidriai, kad nenukentėtų šios įstaigos darbuotojai ir jų globotiniai, kurie yra vaikai, turintys negalią.

Pagarbiai,

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas

Rimtautas Ramanauskas

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui L. Kukuraičiui,

PAREIŠKIMAS

2019-04-15

Šiauliai

 

Mes, Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ darbuotojai, priklausantys Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ profesinei sąjungai „Solidarumas“ ir įstaigos darbuotojai, pareiškiame ir reikalaujame užkirsti kelią įstaigos žeminimo ir diskreditacijos procesams, nesibaigiantiems patikrinimams, kurių uždaviniai dažnai dubliuojasi. Gerai organizuotas skundų srautas ir patikrinimai mūsų požiūriu yra neatsiejama įstaigos prijungimo prie Šiaulių miesto savivaldybės dalis. Prijungimas vykdomas neskaidriai, nėra viešinimo, derybos vyksta „po stalu“, nežinoma darbuotojų ir čia gyvenančių globotinių ateitis. Prašome ir reikalaujame sustabdyti šiuos procesus, į prijungimo prie savivaldybės derybas įtraukti profesinės sąjungos atstovus, atsakyti į klausimą – kur dingo įstaigos pertvarkos planai paruošti dar 2017 metų lapkričio mėnesį, kodėl jie neįgyvendinami, nors pritarimas jiems buvo duotas.

 

Pridedama:

  1. Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ darbuotojų parašai – 4 lapai

 

Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“

profesinės sąjungos „Solidarumas“ 52 narių vardu

pirmininkė Lina Jurienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą