Klausimas teisininkui dėl mokytojų atostogų

autorius Solidarumas

Esu socialinė pedagogė ir man priklauso 56 kalendorinės dienos (k.d.) atostogų. Dirbu per dvi darbovietes. Pagrindinėje darbovietėje dirbu ne tik socialine pedagoge, bet ir mokytojo padėjėja, kitoje darbovietėje tik socialine pedagoge. Per abu darbus gaunasi 1,25 etato. Pagal įstatymą mokytojo padėjėjui priklauso 28 kalendorinių dienų, dar liko 3 kalendorinės dienos neišnaudotos iš praeitų metų. Pagal viską man priklauso 59 k.d. kaip socialinei pedagogei ir 31 k.d. kaip mokytojo padėjėjai. Taip pat turiu 3 grupę neįgalumo.

Mano klausimas:  kaip man rašyti prašymą, kad galėčiau išeiti atostogauti 59 k.d., kad nereiktų eiti į darbą pusę darbo dienos (31 k.dieną)? Ypatingai kai mano liga reikalauja pailsėti ir vengti streso, nes liga autoimuninė. O mano pareigos darbe yra padidintos rizikos, tai psihologis darbas.

Ar galiu rašyti prašymą pvz.: skirti apmokamas 59 k.d. dienas ir neapmokamas 31 k.d. už 2014-2015 mokslo metų atostogas, kad galėčiau normaliai pailsėti ir nereiktų žaisti direktorės žaidimų. Praeitais mokslo metais buvo sunku susitarti su direktore ir gavosi taip, kad dirbau taip kaip priklauso, nors kitiems buvo leista neiti į darbą vasaros metu (simpatijos-antipatijos). Nesutinku su nesąžingumu.

Ką patartumėte šioje situacijoje? Ką galėčiau padaryti pagal įstatymą? Kaip turėtų skambėti mano prašymas? Gal man nereikia rašyti, kad neapmokamų 31 k.d. atostogų ir vis tiek galiu atostogauti 59 k.d.?

Vyr. teisininkas Petras Grėbliauskas: Pagal Darbo kodekso 169 str. 2 dalį kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. Jūsų atostogų suteikimo eilės tvarka turėtų būti nustatyta Jūsų darbovietės(čių) kolektyvinėje(se) sutartyje(se). Paklausime rašote apie pagrindinę darbovietę, tačiau šiuo metu darbovietės neskirstomos į pagrindinę ir antraeilę. Paklausime nenurodėte ar socialine pedagoge ir mokytojos padėjėja dirbate pagal vieną darbo sutartį kurioje pareigos yra sugretintos, ar pagal dvi atskiras darbo sutartis. Jeigu Jūsų atostogų suteikimo eilės nereglamentuoja kolektyvinė sutartis kai tokia nesudaroma, atostogos Jums turi būti suteikiamos šalių susitarimu, kuris gali būti fiksuotas priimant į darbą darbo sutartyje. Atostogų eilės paprastai sudaromos kalendorinių metų pradžioje, todėl dirbantiems pagal kelias darbo sutartis rekomenduojame metų pradžioje suderinti su visais darbdaviais darbuotojui patogiausią atostogų suteikimo laiką, kuris darbuotojo patogumui susitarus su visais darbdaviais turėtų būti nustatomas tuo pačiu metu. Jeigu Jums su visais darbdaviais nepavyko susitarti dėl atostogų suteikimo visose darbovietėse tuo pat metu, tokiu atveju galite atostogas skaidyti dalimis ir (arba) prašyti suteikti vienu metu, atitinkamai reikalaujant suteikti neapmokamos atostogas. Pagal Darbo kodekso 184 str.  1 dalies 4 punktą neįgaliajam darbuotojui reikalaujant jam turi būti suteikiamos neapmokamos atostogos iki 30 kalendorinių dienų per metus.  Jeigu kuris nors darbdavys nesutiks suteikti Jums atostogas tuo pat metu, tačiau jis privalės Jums kaip rašote turinčiai neįgalumo grupę (šiuo metu invalidumo grupės nebesuteikiamos, NDNT nustato tik (ne)darbingumo procentus) patogiu laiku suteiki neapmokamas atostogas.

Pagarbiai LPS „Solidarumas“ vyr teisininkas P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą