Kodėl darbdaviams trūksta darbuotojų iš užsienio

autorius Ričardas

Baltijos  transporto  profesine  sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Čiužas kreipėsi į Socialinių reikalų ir darbo ministrę M. Navickienę, Susisiekimo ministrą M. Skuodį, Migracijos departamento direktorę E. Gudzinskaitę dėl įdarbinimo kvotų darbuotojams iš trečiųjų šalių. Jis atkreipė dėmesį, kad šios kvotos greitai baigiasi dėl nesąžiningų darbdavių, kurie nevertina darbuotojų ir šiems atsisakius dirbti blogomis darbo ir apmokėjimo sąlygomis, juos keičia naujais užsieniečiais.

G. Čiužas pažymėjo, kad šiuo metu kontroliuojančių įstaigų pajėgumai yra nepakankami, todėl siūlo atimti leidimus įdarbinti užsieniečius nesąžiningai dirbančioms įmonėms, o užsieniečius leisti įdarbinti tik įmonėms, kuriose veikia profesinės sąjungos ir yra sudarytos kolektyvinės sutartys.

Baltijos  transporto  profesine  sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Čiužas pakvietė ministrus ir kitas atsakingas institucijas plačiau aptarti pateiktus pasiūlymus.

Visą raštą skaityti žemiau.

DĖL  DARBUOTOJŲ  PADĖTIES TRANSPORTO  SEKTORIUJE  IR KVOTŲ

Baltijos  transporto  profesinė  sąjunga  „Solidarumas”,  atstovauja  transporto  sektoriaus samdomų  darbuotojų interesams. 

Transporto  sektorius  susiduria  su  įvairiais  iššūkiais,  kuriuos lėmė  tokie  veiksniai kaip,  pandeminė  situacija,  užsienio šalių politinis poveikis,  transporto sektoriaus spartus  augimas,  o  pastaruoju  metu  ir  darbuotojų  trūkumas. 

Sektoriui  atstovaujantis  verslas  nuolat kalba  apie  tai,  kad  reikia  didinti  įdarbinimo kvotas  darbuotojams  iš  trečiųjų  šalių. 

Mes  suprantame  tai,  jog esant  darbuotojų  trūkumui  Lietuvoje  bei  ribojant  darbuotojų  iš  trečiųjų  šalių  patekimo  skaičių,  yra sudaromi  papildomi  sunkumai  verslo  plėtrai  šiame  segmente.

Tačiau  Baltijos transporto profesinės sąjungos „Solidarumas“ duomenimis, didelis procentas  darbdavių  (kelių transporto  vežėjų  įmonių)  manipuliuoja  situacija,  kai  gali  be  jokių sunkumų  įdarbinti  vis  naujus  darbuotojus,  atleisdami  senuosius.  Esant  nuolatinei  darbuotojų kaitai,  yra  atimama galimybė vairuotojams siekti  geresnių darbo  sąlygų,  socialinių  garantijų, geresnio  darbo  atlygio  ir  kitų  darbui  motyvuojančių  galimybių.

Jei  vairuotojas pradeda reikalauti darbo sąlygų pagerinimo,  papildomų  socialinių  garantijų,  jis yra tiesiog pakeičiamas  kitu darbuotoju.  Taip ir  susidarė  didelė  darbuotojų rotacija transporto sektoriuje. 

Tačiau,  ką  gali  padaryti  tokioje  situacijoje  sąžiningai  dirbančios  transporto  įmonės, kurios  vertina  savo darbuotoją,  kuria  dialogą  su  savo  darbuotojais,  siekia,  kad  jų darbuotojai  turėtų  geriausias  darbo  sąlygas,  aktyviai  motyvuoja  įvairiais pasiūlymais,  kad  darbas vairuotojui  taptų  kuo  malonesnis?  Atsiradus  poreikiui  priimti  naują  darbuotoją,  jos  taip pat susiduria su sunkumu – kvotos baigėsi dėl nesąžiningai dirbančių įmonių manipuliacijų.

Manytume,  jog  transporto  sektoriuje,  kuris  yra  vienas  iš  didžiausių  sektorių  Lietuvos  darbo rinkoje,  turėtų  būti  įvesta  didesnė  kontrolė,  kadangi  šiuo  metu  veikiančių  Lietuvos valstybinių  instancijų  priežiūros tokiam  kiekiui  darbuotojų  tiesiog  nepakanka.  Galima  būtų  pasitelkti  ir  profesines  sąjungas ir bendromis  jėgomis,  sukurti  tam  tikrus  kriterijus,  kurie  užkardintų  nesąžiningai  veikiančių  įmonių darbą,  galbūt  netgi  eliminuojant  tam  tikrus  segmentus  iš rinkos,  atimant  licencijas.  Taip  būtų „auklėjami”  darbdaviai  ir  formuojama  darbuotojus  vertinanti  darbo  kultūra. Baltijos  transporto  profesine  sąjunga  „Solidarumas”  siūlo  peržiūrėti  tokį  kriterijų kompleksą,  darbuotojų  priėmimui  iš  trečiųjų šalių:  

Kvotos  turėtų  būti  suteikiamos  tik sąžiningiems  darbdaviams.  Tuo  atveju,  jei  profesinė sąjunga  sulaukia  daugiau  nei  ~10%  įmonės  darbuotojų  pranešimų  apie  darbdavių  nesąžiningumą, kvotos  neturėtų  būti  suteiktos.

„Nesąžiningiems“  darbdaviams  turėtų  būti  suteikiama  galimybė  ištaisyti  susidariusią situaciją  įmonėje  ir  pradėti  dialogą  su  savo darbuotojais,  galimai  pasitelkti  profesinės  sąjungos pagalbą.

Įmonėms  turinčioms  kolektyvinę  sutartį  su  profesine  sąjunga  suteikti pirmenybę  gauti kvotas.

Profesinė  sąjunga  yra  pasiruošusi  apie  tai  diskutuoti  ir  išdėstyti  plačiau  pateiktas  mintis.

Pagarbiai,

Baltijos  transporto  profesine  sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Čiužas

0 komentaras
0

Palikti komentarą