Seime pradėtas svarstyti naujas darbo kodeksas – raginame Seimo narius balsuoti atsakingai

autorius Solidarumas

Šiuo metu Seime pradedamas svarstyti naujas Darbo Kodeksas, kuris yra labai svarbus visos Lietuvos dirbantiesiems, pensinio amžiaus žmonėms, tėvams su vaikais. Balsuojant už kiekvieną Darbo Kodekso straipsnį, prašome Seimo narių nepamiršti, jog tai paveiks vienos ar kitos grupės piliečių interesą.

Mes nepritariame Darbo Kodekso rengėjų siekiui sumažinti profesinių sąjungų įtaką ir garantijas. Mums kelia nerimą, kad darbuotojų atstovavimo iš viso nebebus.

Profesinės sąjungos turėtų siekti bendros atstovybės sudarant kolektyvines sutartis visiems darbuotojams.

Priimant naują Darbo Kodeksą, reiktų ypatingą dėmesį atkreipti, įvedant naujas darbo sutarčių rūšis, kurios galimai skatins užimtumą, tačiau vers darbuotojus dirbti už labai mažą atlyginimą. Atkreiptinas dėmesys, kad šiandien apie 300 tūkst. dirbančiųjų negauna net minimalios algos. Darbuotojas, gaudamas didesnį darbo užmokestį, sumokės daugiau mokesčių SODRAI, kas suteiks galimybę padidinti pensijas, kurios šiuo metu daugumos senjorų yra ties skurdo riba.

Koordinacinė taryba, taip pat prašo atkreipti dėmesį, kaip naujas Darbo Kodeksas paveiks moterų gyvenimo kokybę, galimybes derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Ar šis naujas Darbo Kodeksas nevers moterų rinktis tarp darbo ir šeimos. Mes prašome Jūsų apsaugoti motinystę, kad moterys būtų gerbiamos ir joms būtų sudarytos sąlygos auginti vaikus – Lietuvos piliečius.

Koordinacinė taryba mano, kad liberalusis naujas Darbo Kodeksas gali būti naudingas tik jaunam, išsilavinusiam, sumaniam, stiprios sveikatos ir šeimos
neturinčiam darbuotojui. Todėl mūsų įsitikinimu, tai nėra normali siektina demokratinės valstybės vertybė, su kuria mūsų visuomenė galėtų normaliai ir pilnavertiškai funkcionuoti.

Emigracija, korupcija, dirbančiųjų skurdas, nelygybė ir kitos gyvybinės Lietuvos problemos kyla iš prastos politikos viešųjų finansų srityje. Darbo apmokestinimas Lietuvoje – 55 proc. nuo „atlyginimo ant popieriaus“ – vienas didžiausių Europoje, didžiausia našta užkrauta sąžiningai mokesčius mokantiems darbuotojams, kai tuo tarpu milžiniški milijardai neapmokestinami. Taigi aštrias valstybės socialines problemas bandoma spręsti dirbančiųjų sąskaita. Valstybės politika turi būti nukreipta į visas priemones, kad didėtų Lietuvos dirbančiųjų pajamos. Todėl ypatingas dėmesys turi būti skirtas darbuotojų nuolatiniam kvalifikacijos kėlimui, tai turi atsispindėti ir naujam darbo Kodekse.

Mes tikimės, jog Jūs nepaliksite Lietuvos dirbančiųjų, dirbančių moterų ir profesinių sąjungų nuošalyje ir atsižvelgsite į Seimo Socialinių reikalų komitete suderintas nuostatas su darbuotojų atstovais.

Pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą