Kupiškio socialinės globos namuose bus pradėta derėtis dėl kolektyvinės sutarties

autorius Solidarumas
34 13ba7b8f16a76073339f60a494c0ddf4

Kupiškio socialinės globos namuose bus pradėtos derybos dėl kolektyvinės sutarties. Šių metų lapkričio 11 d. globos namų direktorius Rolandas Paltinas išleido įsakymą, kuriuo sudarė komisiją, atsakingą už Kolektyvinės sutarties projekto rengimą ir davė nurodymą ją parengti iki šių metų lapkričio 19 d.

Pagal įstaigos vadovo įsakymą komisija, atsakinga Kolektyvinės sutarties projekto parengimą, susideda iš penkių (darbdavio atstovai) įstaigos darbuotojų: ekonomisto Broniaus Jurevičiaus, laikinai einančios vyriausiosios buhalterės pareigas Virginijos Žiezdrytės-Simanavičienės, direktoriaus pavaduotojos socialinėms paslaugoms Olivijos Skačelienės, aptarnavimo ir ūkio dalies vedėjo Mariaus Narecko, vyr. slaugytojos Virginijos Černiuvienės.

Rašte dėl kolektyvinės sutarties derybų Kupiškio socialinės globos namų darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkei Vidai Macevičienei pranešama, kada ir kur bus pradėtos derybos ir prašoma suderinti darbo laiką, pasinaudojant Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis. Skaityti:

13 straipsnis. Darbdavio pareigos santykiuose su profesinėmis sąjungomis

Darbo, ekonominius, socialinius klausimus įstatymų numatytais atvejais darbdavys privalo spręsti, suderinęs su profesinės sąjungos organais.

Darbdavys privalo užtikrinti profesinių sąjungų veiklos sąlygas, numatytas kolektyvinėse ir kitose jų tarpusavio sutartyse.

Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojų profesinės sąjungos narių švietimui. Kolektyvinėje sutartyje šiam tikslui gali būti numatomas tam tikras lėšų procentas nuo darbo užmokesčio fondo. Darbuotojo ir profesinės sąjungos prašymu darbdavys suteikia darbuotojui iki 3 dienų nemokamų atostogų per metus švietimui ir mokymuisi.

Darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kitas šio įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas.

Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu šie nariai profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus, jei kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip. Už šį laiką jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis.

0 komentaras
0

Palikti komentarą