Linkuvos socialinės globos namuose su profesinėmis sąjungomis bus nuolat konsultuojamasi

autorius Solidarumas
20191108 151020

2019 m. lapkričio mėn. 8 d. Pakruojo rajono Linkuvos socialinės globos namuose lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su komanda, bei Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch su Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininke Alma Nevierienė.

Linkuvos socialinės globos namuose į susitikimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministru atėję darbuotojai laukė vėluojančio ministro salėje. Tuomet ir buvo nuspręsta pasikalbėti su darbuotojais kiek anksčiau, juolab, kad salėje jau buvo administracijos atstovės – vyriausioji įstaigos buhalterė ir padalinio vadovė.

Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkė Alma Nevierienė pristatė šakos kolektyvinę sutartį, papasakojo kaip ji veikia, kokios garantijos yra suteikiamos darbuotojams. Džiugu yra tai, kad sutartys yra pasirašomos, kad profesinės sąjungos pripažįstamos lygiaverčiais partneriais.

Administracijos atstovės susilaukė klausimų dėl darbuotojų pavadavimo esant ligos ir atostogų metu. Jos teigė, kad kiekvienu klausimu galima individualiai kreiptis ir gauti konkrečius paaiškinimus.

Atvykęs ministras klausė, kaip geriau bendrauti su esančiais salėje ar papasakoti apie ministerijos planus ar atsakyti į atsiųstus klausimus. Profesinės sąjungos prašė atsakyti į jau iš anksto paruoštus ir išsiųstus ministrui klausimus.

Klausimas dėl darbuotojų atestacijos ir profesinės sąjungos atstovų dalyvavimo yra aptartas ir šakos sutartyje,”- teigė Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Alma Nevierienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministras patikino, kad susitarimų, kurie yra pasirašyti, privalu laikytis.

Globos namų profesinės sąjungos bendradarbiauja, nors priklauso skirtingiems prpfesinių sąjungų centrams. Pirmininkės mielai dalyvautų darbuotojų mokymuose, jei tokie būtų organizuoti įstaigoje ar už jos ribų. Beje, ir įmonės vadovybė neprieštarauja, kad profesinių sąjungų lyderės dalyvautų renginiuose ir mokymuose, žadėdama už mokymosi laiką darbuotojoms sumokėti taip, kaip tai numato pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.

Linkuvos socialinės globos namų direktorius Saulius Žeromskis žadėjo, kad su profesinėmis sąjungomis bus nuolat konsultuojamasi. Tai bus ne atsitiktiniai, bet suplanuoti kiekvieno mėnesio susitikimai, kuriuose bus aptariami visi darbuotojams ir jų atstovams aktualūs klausimai.

73524658 3050535301628067 4775170340777099264 o

0 komentaras
0

Palikti komentarą