Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos profesinėmis sąjungomis

autorius Solidarumas
krup ir volyn

2019 m. lapkričio 4-5 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir Baltijos transporto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Čiužas lankėsi Ukrainos sostinėje Kijeve, kuriame susitiko su Ukrainos laisvų profesinių sąjungų konfederacija, vadovaujama į Ukrainos parlamentą išrinkto Michailo Volyneco, ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Apie Ukrainos laisvų profesinių sąjungų konfederaciją skaityti čia.

Kitą dieną Kristina Krupavičienė dalyvavo Tarptautiniame profesinių sąjungų seminare moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo klausimais. Ji pristatė Tarptautinės darbo organizacijos šiemet priimtą 190 konvenciją prieš smurtą ir priekabiavimą darbe, kurią kuriant dalyvavo ir Kristina Krupavičienė.

Prieš dvejus metus palengvinus trečiųjų šalių darbuotojų įdarbinimo tvarką daugybė ukrainiečių pradėjo dirbti Lietuvoje. Prognozės rodo, kad šiais metais gali būti išduotas rekordiškai didelis 100 000 leidimų skaičius užsieniečiams dirbti Lietuvoje. Dauguma tokių darbuotojų yra iš Ukrainos. Jie daugiausiai dirba vilkikų vairuotojais arba statybininkais. Nežinodami Lietuvos įstatymų ir valstybinės kalbos ukrainiečiai dažnai yra nesąžiningų darbdavių apgaudinėjami ir išnaudojami, verčiami dirbti blogesnėnis sąlygomis ir už mažesnį atlyginimą nei Lietuvos darbuotojai. Pamatę, kad gali ukrainiečiams mokėti mažiau nei lietuviams, Lietuvos darbdaviai atleidžia iš darbo lietuvius ir priima į jų vietą ukrainiečius.

Tam, kad būtų išvengta socialinio dempingo, o atvykusių iš Ukrainos darbuotojų teisės Lietuvoje būtų geriau ginamos, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” su Ukrainos laisvų profesinių sąjungų konfederacija lapkričio 4 d. sudarė bendradarbiavimo sutartį.

Sutartyje numatyta skatinti visokeriopą bendradarbiavimą tarp Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Ukrainos laisvų profesinių sąjungų konfederacijos, reguliariai keistis patirtimi, rengiant bendras konferencijas, seminarus ir kitus renginius abiejų šalių profesinėms sąjungoms ir darbuotojams gyvybiškai svarbiais klausimais. Į kasdienės veiklos praktiką įtraukti delegacijų mainus nacionalinių profsąjunginių centrų ir vietos organizacijų lygiu.

  1. Nuolat informuoti vieni kitus apie profesinių sąjungų gyvenimą ir abiejų šalių darbuotojų padėčiai įtakos turinčias darbo santykių problemas, skatinti profesinių sąjungų žiniasklaidos priemonių plėtrą.
  2. Vadovaujantis profsąjunginio solidarumo principais nuolat teikti vieni kitiems pagalbą ir palaikymą, taip pat ir akcijų rengimą esant būtinybei ginti darbuotojų ir profesinių sąjungų teises abiejose šalyse, įskaitant darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teises.
  3. Padėti stiprinti vieni kitų autoritetą tarptautiniame profsąjunginiame judėjime. Pasinaudojant Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) ir jos Paneuropinės regioninės tarybos
  4. profsąjungines organizacijas ir nacionalinius profsąjunginius centrus, išvien veikti ginant demokratines teises ir profesinių sąjungų laisves, stiprinti tarptautinį profesinių sąjungų solidarumą.
  5. Organizuoti ir vykdyti nuolatinę stebėseną, taip pat keistis informacija apie abiejų šalių darbo rinkos ir užimtumo situaciją, ypatingą dėmesį skiriant darbo jėgos migracijos problemoms. Koordinuoti veiksmus ir kurti bendrus metodus siekiant užkirsti kelią nepalankioms migracijos procesų pasekmėms. Nuolat bendradarbiaujant užtikrinti darbuotojų migrantų ir jų šeimų teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo šalyse. Teikti konsultacinę pagalbą darbuotojams migrantams ir jų šeimos nariams tarptautinių ir nacionalinių darbo standartų klausimais. Šalies ir tarptautiniu mastu teikti siūlymų gerinti darbuotojų migrantų darbo sąlygas siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams darbovietėse.
  6. Plėtoti nuolatinės komunikacijos kanalus ir tinklus siekiant sureguliuoti nelegalią migraciją ir užkirsti kelią neformaliam užimtumui bei prekybai žmonėmis. Vykdyti informacines kampanijas darbuotojams migrantams ir jų šeimos nariams apsaugoti.

Sutartis sudaryta penkerių metų laikotarpiui bus automatiškai pratęsiama tokiam pat laikotarpiui tuo atveju, jeigu nė viena pusė nepareikš noro ją nutraukti likus ne mažiau nei 3 mėnesiams iki sutarties galiojimo pabaigos. Siekiant kontroliuoti sutarties, dvišalių susitarimų ir darbinių protokolų įgyvendinimą sutarta nuolatos konsultuotis ir susitikti profsąjunginių centrų vadovų lygmeniu ne rečiau nei kartą per metus.

krup kijev

0 komentaras
0

Palikti komentarą