Lietuvos moterų profesinė sąjunga “Solidarumas” surengė susitikimą su UAB “Drogas” vadovais

autorius Solidarumas

Lietuvos moterų profesinės sąjungos “Solidarumas” įstatuose pažymėta, kad Profesinė sąjunga atstovauja darbuotojus derybose dėl darbo, ekonominių ir socialinių teisių bei interesų, bendradarbiaujant su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis įstatymų numatyta tvarka.

Moterų  profesinės sąjungos “Solidarumas” valdyba prekybos tinklo UAB “Drogas”darbuotojų prašymu, surengė susitikimą, kuris įvyko gegužės mėnesį  Vilniuje K.Kalinausko 2b. Susitikime dalyvavo darbuotojai ir vadovai  esantys Lietuvos moterų profesinės sąjungos “Solidarumas” nariai. Susitikimai kurie vyksta periodiškai, pateikiama profesinės sąjungos informacija, kalbama  apie darbo santykius,problemas su darbdaviais ir k.t.

Dar 2010 metais vyko susitikimas su UAB “Drogas” vadovais, kurio metu išsprendėme eilę klausimų. Šio susitikimo  su UAB “Drogas”darbuotojais metu buvo aptarta daugelis rūpimų klausimų ir šiuo metu keliamų reikalavimų, kurie sudaro nemažai problemų tolimesniame darbe, bei santykiais su darbdaviais. Paruošėme raštą UAB “Drogas” vadovams, kuriame yra išdėstėme  sąrašą rūpimų klausimų. Buvo sutarta susitikimui.

UAB “Drogas” direktorė Daina Žymantė pakvietė atvykti pas juos į biurą š.m. birželio 19 dieną.
   
Susitikime dalyvavo Lietuvos moterų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Alma Kriščiūnienė, Moterų profesinės sąjungos valdybos narė LPS “Solidarumas” atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė ir LPS “Solidarumas” valdybos narė Rita Kairienė.

“Drogo” parduotuvių tinkle įvairiuose regionuose panašios problemos. Kalbant apie pardavėjos konsultantės atsakingą darbą  turime pažymėti priklausančias pareigasi:- darbas kasoje, prekių priemimas, lentynų tvarkymas, prekių galiojimo sutikrinimas, pirkėjų stebėjimas,pasiruošimas akcijoms,darbas valytojomis.

Vienas iš svarbesnių klausimų – “slaptas” pirkėjas. Jei pardavėja konsultantė “slapto” pirkėjo apsilankymo metu padaro  klaidą, baudžiama drausminėmis baudomis. Kokiu pagrindu tai daroma? Svarbu pažymėti, kad ataskaitose, kurios ateina po savaites ar dviejų,  nėra pažymėta apsilankymo data, pirkinys, bei klaida. Reikalavimai rašyti pasiaiškinimą darbuotojoms už neaiškią situaciją. Tai didžiulis psichologinis stresas visos darbo dienos metu.

Sekantys aptariami klausimai – parduotuvių planai, darbuotojų atlyginimai, neapmokėjimas už viršvalandžius, sudėtingas darbo grafikų paruošimas.

Prasidėjus krizei, dar 2010 metais UAB “Drogas” vadovų buvo paruoštas raštas, kad visi darbuotojai suprasdami susidariusią padėtį  pasirašytų  jiems paruoštus sumažinimus. Buvo sumažinti atlyginimai parduotuvių vadovams ir pardavėjoms, taip pat buvo sumažintos darbo valandos.Šiuo metu dar nėra atstatyti atlyginimai  kokie buvo  iki krizinio lygio.  Kalbant apie gautą pelną “Drogo” tinklo parduotuvėse padėtis pasikeitė. Kada bus atsatyta  ar grąžinta į pradinę padėtį?  
 
Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas pažymi, kad Profesinės sąjungos gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus. Jeigu padėtis UAB ‘Drogas” nesikeis, galima informacija tiesiogiai savininkamas užsienyje apie tinkle susidarusias problemas.

Paruošė Alma Kriščiūnienė
Lietuvos moterų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą