Svarstomi įstatymų projektai

autorius Solidarumas

2013 m. birželio 25 d. 10.00 val. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriate  (Aguonų g. 10, III a.).  į vyko nuolatinės darbo santykių komisijos prie LR Trišalės tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo  Eglė Radišauskienė.

Komisija svarstė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą, kuris nebus taikomas viešųjų įstaigų, finansuojamų iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojams. Įstatymas bus taikomas  200.000  valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams, kurie suskirstyti į A ir B lygio specialistus ir C ir D lygio specialistus, kurių pareiginės algos susidės iš pagrindinės ir kintamų dalių.  LPS „Solidarumo“ atstovas pareikalavo, kad kintama atlyginimo dalis būtų nustatoma ne vienasmeniškai įstaigos vadovo, o suderinus su darbuotojų atstovais. Projektas toliau bus tobulinamas.

Taip pat buvo svarstomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 24, 99, 112, 144, 147, 184, 202 ir 256 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

Papildant Darbo kodekso 24 str. 3 d. darbdaviai siūlė nustatyti, kad jei darbdaviai nėra darbdavių organizacijų nariai, socialinėje partnerystėje nacionaliniu, šakos, teritoriniu lygiu jiems atstovauja darbdavių atstovų jungtinė atstovybė, sudaryta darbdavių bendru susitarimu.

Keičiant DK 99 str. 2 d. buvo siūloma atsisakyti Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės darbo sutarties formos ir pačiame DK 99 str.išdėstyti dėl ko turi būti susitariama darbo sutartyje bei nurodoma darbo laiko trukmė.

Profesinių sąjungų konfederacija nesutiko, kad DK 112 str. 1 d. būtų išplėstas sezoninių darbų sąrašas nurodant darbus susijusius su sezoniniais pokyčiais rinkoje.

DK 144 str. budėtojams  darbo dienos trukmę buvo norima sutrumpinti nuo 24  iki 16 valandų.

Buvo siūloma nustatyti, kad jeigu įmonėje nėra kolektyvinės sutarties, tai visą eilę klausimų reglamentuoti įmonės darbo tvarkos taisyklėse.

Priedas: projekto lyginamasis variantas.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą