Maistas piliečiams: nuo bendros žemės ūkio politikos prie bendros maisto politikos

autorius Solidarumas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas siūlo plėsti  ES bendrosios žemės ūkio politikos supratimą ir kurti bendrąją maisto politiką. Maisto produktų tiekimo grandinė,  jungia tris svarbius Europos ekonomikos sektorius – žemės ūkio produktų gamybą, maisto  pramonę ir platinimo sektorių. Šių sektorių veikla tiesiogiai įtakoja visų Europos piliečių gyvenimą.

Maisto grandinės sėkminga veikla gali prisidėti prie nedarbo bei socialinių problemų sprendimo, prisidėti prie BVP augimo. ES vidutiniškai namų ūkiai maistui išleidžia apie  16%  pajamų. Lietuvoje  žmonės maistui išleidžia ketvirtadalį ir daugiau savo pajamų. Statistiko rodo, jog Lietuvoje maisto produktų kainos pačios aukščiausios, tuo tarpu pajamos, vienos mažiausių.

Apie maisto kokybę, jo įperkamumą, žemės ūkio produktų bei maisto gaminių kainų santykius, vartotojų bei gamintojų teises kalbėta 2013 m. birželio 31 d. Vilniuje vykusioje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konferencijoje „Maistas piliečiams: nuo bendros žemės ūkio politikos prie bendros maisto politikos.“ . Konstatuota, jog ES  reikalavimai maisto kokybei yra labai aukšti, daug dėmesio skiriama gyvūnų sveikatos užtikrinimui.

Konferencijos metu nemažai kritikos išsakyta  didžiųjų mažmeninės prekybos centrų atžvilgiu, kalbėta apie jų įtaka maisto produktų kainoms. Konstatuota, jog 15 didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų kontroliuoja apie 77 proc. ES rinkos. Jie diktuoja sąlygas tiek žemės ūkio produktų tiekėjams, tiek ir gamintojams. Pasiūlyta žemdirbiams kurti kooperatines bendroves, steigti SVĮ, o ES lygmeniu pradėti reglamentuoti monopolinių  didžiųjų prebybos centrų darbą.  Buvo pasiūlyta kreiptisį EK, siūlant inicijuoti teisė aktą dėl gyventojų perkamosios galios.

Konferencijoje kalbėta apie nuolat kylančias maisto kainas, kurios  ypač  sunkiai pakeliami labiausiai pažeidžiamiems namų ūkiams, kurie didesnę dalį savo pajamų išleidžia maistui.  Antra vertus daugėja ir nesuvartojamo maistos, maisto, kuris tiesiog išmetamas, kai tuo tarpu daugėja žmonių, kuriems teikiama parama maisto produktais.  

Diskusiją apie maisto produktų prieinamumą ir įperkamumą, dalyvaujants JT maisto ir žemės ūkio organziacijos atstovei Guljahan Kurbanovai, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkui Andrejui Stančikui, Slovakijos žemės ūkio ir maisto rūmų Maisto ir prekybos skyriaus vadovui Igor Šamir bei Lietuvos „Maisto banko“ dirketoriui Vaidotui Ilgiui, moderavo LPS „Solidarumas“ atstovė Daiva Kvedaraitė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą