Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ataskaitinė – rinkiminė konferencija Palangoje

autorius Solidarumas

Rugsėjo 21 d. Palangoje vyko Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ataskaitinė- rinkiminė konferencija. Prieš pradedant konferenciją, moterys susitiko su iškalba garsėjančia, viena garsiausių Lietuvos moterų – Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatare, aktore, visuomenės veikėja Nijole Oželyte. Pranešėjos tema – “Moterų dalyvavimas politiniame šalies gyvenime. Karjeros ir asmeninio gyvenimo derinimas”.

Pagal konferencijos darbotvarkę, buvo išklausyta Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Almos Kriščiūnienės pranešimas. Konferencijos delegatės peržiūrėjo ir patvirtino įstatų pakeitimus. Išklausyta LMPS ‚Solidarumas‘ revizijos komisijos ataskaita. Vyko Konferencijos dalyvių pasisakymai, LMPS „Solidarumas“ veiklos ataskaita įvertinta gerai. Konferencijoje buvo išrinkta, toliau tęsti Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės darbą Alma Kriščiūnienė, pavaduotojos- Kristina Krupavičienė ir Renata Filmanavičienė.

Valdybos narėmis buvo išrinktos: Onutė Bendzialauskienė, Jolanta Miliauskė, Lina Jankauskienė, Daiva Kvedaraitė, Virginija Labunskaitė, Tamara Temnikova.

Į Revizijos komisiją išrinktos: Vita Duškinienė, Rima Žostautienė, Edita Morkūnienė. Vyko konferencijos apibendrinimas, rekomendacijų parengimas, patvirtinta rezoliucija Seimui ir Vyriausybei. Posėdžiui buvo susirinkusi naujai išrinkta valdyba.

Šiuo metu Lietuvos moterų profesinė sąjunga ”Solidarumas” jungia daugelį moterų iš įvairių rajonų Lietuvoje. Per šiuos veiklos metus, atstovaujant moterų interesus, įgyvendinat socialinę, ekonominę šalies politiką, nekartą kreiptasi į LR Seimą, į LR Vyriausybę, dėl LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, dėl padėties darbo rinkoje, dėl pensijų reformos, minimalaus atlyginimo. Moterys visuomet turėjo įtakos visuomenės
vystymuisi.

Moterų situacija Lietuvoje pagerėtų, jei Seime moterų būtų ne mažiau kaip 30 proc. Gal tada būtų įmanoma spręsti moterims aktualius klausimus iš moterų pozicijos.

Lietuvoje per daug neišspręstų problemų, tai smurtas prieš moteris ir vaikus šeimoje, moterys gauna nevienodą su vyrais atlyginimą ir patiria didesnę skurdo riziką, joms tenka nepagrįstai didelė buitinių rūpesčių ir vaikų priežiūros našta , moterų diskriminacija darbo vietoje, neproporcingas  atstovavimas matomas priimant tiek politinius, tiek ekonominius sprendimus.

Daugiau kaip 80% vienišų tėvų yra moterys, jos dažniau bedarbės arba dirba mažai apmokamą darbą.

Mažos ir nereguliarios pajamos reiškia, kad pensija taip pat bus maža, tai didesnis pavojus, kad daugiau moterų skurs ir senatvėje. Matome socialinį poveikį moterims.

Matydamos 2008 m. krizės suvaldymo priemones, kada buvo padidintas PVM nuo 19 iki 21 proc., sumažintos senatvės pensijos, sumažintos nedarbo socialinio draudimo išmokos, sugriežtintos nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimo sąlygos, sumažinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai (4-12%), nebuvo didinama itin maža minimali mėnesio alga.

Matydamos, kokios krizės pasekmės-apie pusė milijardo litų Vyriausybė skolinga viešajam sektoriui, ko pasėkoje neatstatomi atlyginimai, darbuotojai verčiami eiti nemokamų atostogų, mažinami etatai. Trūksta finansavimo veikloms.  Šiais klausimais remiantis buvo paruošta rezoliucija Seimui ir Vyriausybei.
Moterų profesinė sąjunga “Solidarumas” plečia veiklas.

Būtina susitelkti nuosekliam, kryptingam darbui suvokiant, kad neužtikrinę moterų ir vaikų saugumo šeimoje, nepašalinę kliūčių realizuotis jų žmogiškajam potencialui, nepajėgsime sukurti demokratiškos ir klestinčios visuomenės.

Parengė
Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Alma Kriščiūnienė

{phocagallery view=category|categoryid=166}

0 komentaras
0

Palikti komentarą