Lietuvos Prezidentas G.Nausėda pasveikino Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas” Gegužės 1-osios proga

autorius Solidarumas
Prezidentas nau

Lietuvos Prezidentas G.Nausėda pasveikino Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas” Gegužės 1-osios proga.

Gerbiami Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininke, nariai ir darbuotojai,

sveikinu Jus su Tarptautine darbo diena!

Šia puikia proga noriu pareikšti didžiausią pagarbą ir pasididžiavimą visais Lietuvos dirbančiais žmonėmis.

Šiandien galime dar geriau įvertinti ypatingą darbo vaidmenį užtikrinant sklandžią visuomenės ir valstybės raidą.

Esu įsitikinęs – Gerovės Lietuva visų pirma yra dirbanti Lietuva, kurioje darbas ir užimtumas yra valstybės ir kiekvieno žmogaus vertybė.

Dėkoju visiems darbuotojų teisių gynėjams, kurie nepailstamai siūlo naujas socialinio dialogo iniciatyvas, kelia idėjas dėl geresnės darbuotojų, darbdavių ir valdžios institucijų socialinės partnerystės, deda dideles pastangas, siekdami šių tikslų įgyvendinimo.

Linkiu, kad socialiniai partneriai ir toliau ieškotų sutarimo dėl kokybiškų ir saugių darbo vietų, teisingo atlyginimo, tinkamų socialinių garantijų bei lygių galimybių darbe užtikrinimo, aktyviai dalyvautų sprendžiant globalius demografinius, skaitmenizacijos ir klimato kaitos iššūkius.

Tikiu, kad dirbdami išvien sukursime visos valstybės ir jos žmonių gerovę.

Gitanas Nausėda 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

LRP Sveikinimas Solidarumas 1 1

0 komentaras
0

Palikti komentarą