Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” pareiškė savo nuomonę dėl artėjančių Seimo rinkimų

autorius Solidarumas
solidarumas seimo rink

2020 m. vasario 8 d. Lietuvos profesinė sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinė taryba savo posėdį Vilniuje priėmė nutarimą dėl artėjančių Seimo rinkimų.

 

2020-02-08

Dėl artėjančių Seimo rinkimų

 

Lietuvos profesinė sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos nariai, matydami labai aktyvų politikų sujudimą, naujų politinių partijų, susivienijimų kūrimą prieš rinkimus, pareiškia, kad Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ yra nepolitinė organizacija, kuri vienija ir gina darbuotojų teises, nepriklausomai nuo jų politinių, religinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, rasės, pilietybės, lyties ar amžiaus.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ rinkimų metu palaikys tas politines jėgas ir asmenis, kurie siekia stiprinti socialinį dialogą ir profesines sąjungas. Tik stiprios profesinės sąjungos galės derėtis dėl teisingų darbuotojų atlyginimų ir orių darbo sąlygų, kur nebus psichologinio spaudimo ir smurto darbe, kur bus paisoma darbuotojų ir žmogaus teisių.

Aktyviai remsime politinės jėgas ir asmenis, kurie bus už viešojo sektoriaus finansavimo didinimą ir realių progresinių mokesčių įvedimą.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ rinkimų metu palaikys tas politines jėgas ir asmenis, kurie turės aiškias vizijas kaip spręsti socialinės atskirties, skurdo mažinimo problemas ir sąžiningai atstovaus savo piliečių, o ne korumpuoto, „šešėlinio“ verslo interesus.

Remsime politines partijas ir asmenis, kurie palaikys Europos socialinę politiką, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turėtų būstą, ypač šeimos su vaikais.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nevaržo savo narių teisės atlikti pilietinę pareigą ir dalyvauti politinėje veikloje pagal savo įsitikinimus ir politines pažiūras.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, atstovaudama savo narių teises, pasiryžusi bendradarbiauti su visomis teisėtai Lietuvoje veikiančiomis politinėmis partijomis ir demokratiškai išrinktomis valdžiomis.

 

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą