VDI vadovas J.Gricius pritaria Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pasiūlymams

autorius Solidarumas
jonas gricius

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius atsakė į Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Kristinos Krupavičienės ir Statybininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Ričardo Garuolio kreipimasį dėl turkų statybininkų bado streiko, statant Kauno stadioną. Skaityti čia.

2020 m. sausio 3 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė ir Statybininkų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkas Ričardas Garuolis kreipėsi į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, Kauno merą Visvaldą Matijošaitį reikalaudami keisti viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, kad būtų pakeista nusistovėjusi tvarka, leidžianti viešuosius konkursus laimėti įmonėms, kurios nesumoka savo darbuotojams atlyginimų, ir taip išvengti tokių atvejų, kurie atsitiko Kaune, kai mažiausią kainą pasiūliusi Turkijos statybos įmonė „Kayi Construction“ nemoka savo darbuotojams sutartų atlyginimų.

Jonas Gricius atskleidė, kad Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atliktas tyrimas parodė, kad Turkijos statybos įmonė „Kayi Construction“ 3-5 mėnesius nemokėjo atlyginimų savo darbuotojams, kurie dirbo viršvalandžius ir poilsio dienomis, pažeidė įstatymus, nevykdydama darbo laiko apskaitos, neatliko privalomo tyrimo po nelaimingo atsitikimo darbo vietoje, kai du darbuotojai dėl sužeidimų buvo paguldyti į ligoninę.

Už šiuos pažeidimus įmonės „Kayi Construction“ direktorius Lietuvoje Jonas Beganskas buvo nubaustas 150 eurų bauda.

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius netiesiogiai pritarė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pasiūlymui pakeisti įstatymą ‘Dėl užsieniečių teisinės padėties“, kad būtų privaloma užsieniečiams mokėti atlyginimą tik į darbuotojo sąskaitą, savo atsakyme minėdamas, kad pritaria, jog nusiuntė Socialinių reikalų ir darbo ministerijai pasiūlymus, kad būtų atsisakyta mokėti atlyginimus grynais pinigais.

Jonas Gricius atsakė, kad Darbo teisės aktuose Valstybinei darbo inspekcijai nėra suteiktos teisės ir prievolės tikrinti įmones, siekiant nustatyti ar darbuotojams, atvykusiems iš trečiųjų užsienio šalių, darbdaviai užtikrina tinkamas gyvenimo sąlygas. Tačiau VDI pritaria išsakytai nuomonei, kad būtina bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis, siekiant nustatyti ar darbdaviai užtikrina tinkamas darbuotojams darbo ir poilsio sąlygas, įskaitant ir trečiųjų šalių piliečiams.

Skaityti visą atsakymą žemiau.

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

 

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), susipažinusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos persiųstu Jūsų 2020 m. sausio 2 d. raštu Nr. 10-131 ,,Dėl Turkijos įmonės darbuotojų teisų pažeidimo“ (toliau – Raštas), atliko patikrinimus statybvietėje ,,S. Dariaus ir S. Girėno stadionas“, esančioje Perkūno alėja 5, Kaunas ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filiale “KAYI Construction”. VDI informuoja Jus apie patikrinimo rezultatus ir pagal kompetenciją pateikia savo nuomonę apie Rašte išdėstytus siūlymus dėl teisinio reguliavimo ir vykdytinų kontrolės priemonių:

  1. Dėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo “KAYI Construction” atlikto patikrinimo ir rezultatų.

2020 m. sausio 2 d. projekto vadovui Alper Dedeoglu nurodyta (šis asmuo filialo direktoriaus Aleksandro Begansko įgaliotas pasirašyti su darbuotojais darbo sutartis ir kitus filialo valdymo dokumentus) pateikti VDI Kauno teritorinio skyriaus darbo inspektorių atrinktų darbuotojų darbo sutartis ir atlyginimo išmokėjimą šiems darbuotojams (išmokėtų atlyginimų) už 2019 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius tai patvirtinančius visus turimus dokumentus.

2020 m. sausio 7 d. įmonė VDI Kauno teritoriniam skyriui pateikė dokumentus, kurie buvo vertinami ir analizuojama gauta informacija. Papildomai KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo “KAYI Construction” direktoriui Aleksandrui Beganskui buvo nurodyta iki 2020 m. sausio 10 d. pateikti 2019 metų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo grafikus. Apsilankymo objekte metu Kauno teritorinio skyriaus darbo inspektoriai bendravo su Gegužės 1 – osios profesinės sąjungos pirmininku Jurgiu Valiukevičiumi (taip šis asmuo prisistatė). Jam paaiškinta, jeigu Turkijos piliečiai turi nusiskundimų dėl filialo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, jie turi teisę kreiptis į VDI ir DGK. Tokių pretenzijų tuo metu nebuvo išsakyta.

Atlikus turimų VDI pateiktų dokumentų analizę ir vertinimą, darytina išvada, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo “KAYI Construction” patikrinimui atrinktiems darbuotojams (Turkijos piliečiams) neišmokamas visas darbo sutartyse sutartas darbo užmokestis, o išmokėtos buvo tam tikros dalys pagal mėnesius, pagal atlyginimo išmokėjimo kvitus grynais pinigais pasirašant gavėjui. Pažymėtina, kad tikrinamų darbuotojų darbo sutartys sudarytos su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialu “KAYI Construction” (šis filialas sutartyse nurodomas kaip darbdavys), įm. kodas 300882896, buveinės adresas Jogailos g. 9/A. Smetonos g. 1, Vilniaus m., direktorius Aleksandras Beganskas (sutartys pasirašytos įgalioto asmens Alper Dedeoglu).

2020 m. sausio 7 d. VDI Kauno teritorinio skyriaus darbo inspektoriai apsilankė statybvietėje ,,S. Dariaus ir S. Girėno stadionas“, esančioje Perkūno alėja 5, Kaunas. Vėl bendrauta su filialo “KAYI Construction” projekto vadovu Alper Dedeoglu (vertėjavo filialo atstovė). Šio pokalbio metu buvo įvardinta priežastis, kodėl vėluojama darbuotojams sumokėti darbo užmokestį, t.y. Turkijos įmonės KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi turimos finansinės problemos (pagal 2018-06-14 sutartį Nr. SR-0396 tarp Kauno m. savivaldybės administracijos ir šios įmonės – ši įmonė yra atliekamų darbų rangovas). Šio apsilankymo metu buvo apžiūrėtos Turkijos darbuotojų gyvenimo sąlygos, esančio šalia statybos objekto, bendrauta su streikuojančiais Turkijos darbuotojais. Vertėjo pagalba jiems buvo paaiškinta, kad dėl Lietuvoje esančio filialo sutartinių įsipareigojimų dėl darbo užmokesčio nevykdymo, jie turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją. Dėl filialo veiklos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo “KAYI Construction” direktoriui Aleksandrui Beganskui buvo įteiktas nurodymas atvykti 2020-01-09 ir pateikti paaiškinimus. 2020 m. sausio 9 d. filialo direktorius Aleksandras Beganskas pripažino, kad filialo “KAYI Construction” darbuotojams dėl finansinių problemų nesumokėta dalis darbo užmokesčio: kai kuriems darbuotojams už tris, kai kuriems darbuotojams už 5 mėnesius, tačiau nurodė, kad filialas už visus filialo darbuotojus ir visą laikotarpį sumokėjo visus mokesčius SODRAI. Direktoriui A. Beganskui buvo įteiktas nurodymas 2020 m. sausio 23 d. atvykti į Kauno teritorinį skyrių dėl administracinės atsakomybės taikymo už Lietuvos Respublikos darbo kodekso pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

Patikrinimo metu taip pat nustatyta, jog 2019-07-04 ir 2019-08-21 į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas dėl darbo metu patirtų sužalojimų kreipėsi du įmonės darbuotojai, kur jiems buvo suteikta medicinos pagalba bei taikytas gydymas. Patikrinus duomenis VDI informacinėje sistemoje, nustatyta, jog dėl aukščiau minėtų įvykių darbe VDI iš darbdavio nėra gavusi jokios informacijos ar duomenų (tyrimo aktų ir pan.). 2020 m. sausio 23 d. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo “KAYI Construction” direktoriui Aleksandrui Beganskui surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (nusižengimo esmė ir nustatytos aplinkybės: A.Beganskas, būdamas KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo „KAYI Construction“ (įm. k. 300882896) (toliau – įmonė) direktorius – darbdavį atstovaujantis asmuo, neorganizavo įvykių darbe tyrimo, įvykusių 2019 m. liepos ir rugpjūčio mėn., kurių metu nukentėjo du įmonės darbuotojai, atitinkamu laikotarpiu vykdę darbus statybvietėje, adresu Perkūno al. 5, Kaunas; nevykdė darbuotojų darbo sutartyse tarp darbdavio ir darbuotojų numatytų įsipareigojimų dėl darbo užmokesčio išmokėjimo, neįtraukė į darbo laiko apskaitą (neapskaitė) darbuotojų dirbto darbo laiko poilsio, švenčių dienomis ir viršvalandinio darbo.

KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo „KAYI Construction“ darbuotojams nesumokėtas darbo sutartyse nustatytas darbo užmokestis (dalis darbo užmokesčio). Įmonės darbuotojai dirbo daugiau kaip 8 val. per darbo dieną, poilsio ir švenčių dienomis, tai nustatyta pagal 2019 m. balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, spalio ir lapkričio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apklausus projektų vadovą Alper Dedeoglu bei statybos darbų vadovą Sinan Belci, kurie patvirtino, kad įmonės darbuotojai dirbo daugiau kaip 8 val. per darbo dieną, dirbo poilsio dienomis, švenčių dienomis ir darbuotojų dirbtas laikas įmonės pateiktuose darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose skiriasi nuo faktiškai žymėto jų dirbto darbo laiko.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą konstatuotina: 1) darbdaviui atstovaujantis asmuo nustatyta tvarka neorganizavo minėtų įvykių darbe tyrimo ir juos nuslėpė, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį ir 45 straipsnio 1 dalį bei Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija), 14; 21 ir 51 punktus (įmonės atstovo Alper Dedeoglu pasirašytame ir VDI teiktame 2020-01-06 rašte Nr. 0062 nurodyta, jog aukščiau minėtame statybos objekte nebuvo įvykę nelaimingų atsitikimų); 2) darbdavys nevykdė darbo sutartimis jam nustatytos pareigos mokėti darbuotojams sulygtą darbo užmokestį iki darbo sutarties šalių sutarto darbo užmokesčio mokėjimo termino, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 str. 1 d.; 3) darbuotojams 2019 m. balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, spalio ir lapkričio mėn. už darbą poilsio, švenčių dienomis ir viršvalandinį darbą nemokėtas (neapskaitytas) nustatytas darbo teisės normose reglamentuotas darbo užmokestis, tuo pažeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 str. 1, 2 ir 4 d. Už šiuos pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 97 straipsnio 2 dalyje, 99 straipsnio 1 dalyje ir 100 straipsnio 1 dalyje. Vadovaujantis ANK 610 str. ir 38 str. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialo “KAYI Construction” direktoriui Aleksandrui Beganskui skirta 150 Eur bauda, kurią jis sumokėjo. Taip pat darbdaviui dėl kitų nustatytų pažeidimų surašytas reikalavimas R1 pašalinti trūkumus.

VDI taip pat surašys pažeidimų protokolą KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialui “KAYI Construction” – juridiniam asmeniui ir priims nutarimą taikyti atsakomybę juridiniam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo (toliau – UĮ) 58 str. 1, 3 d. (Nedeklaruotas darbas).

 

 

  1. Dėl Rašte pateiktų siūlymų.

2020 sausio 14 d. VDI Kauno teritorinio skyriaus vedėjas perdavė pirminę informaciją apie KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filiale “KAYI Construction” atliktus veiksmus ir nustatytus rezultatus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Kauno AVMI) vadovybei vertinimui pagal kompetenciją. VDI nuolat informavo Kauno AVMI apie tyrimo eigą ir rezultatus.

2020-01-15 VDI Kauno teritorinio skyriaus vedėjas ir darbo inspektorė statybvietėje Perkūno al. 5, Kaunas, padedant vertėjai, raštu apklausė filialo projektų vadovą Alper Dedeoglu ir statybos darbų vadovą, kurie patvirtino, kad statybvietėje darbuotojai dirbo daugiau kaip 8 val. per darbo dieną, dirbo poilsio dienomis, švenčių dienomis. Taip pat buvo paaiškinta, kad su darbuotojais raštu susitarta tik dėl darbo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filiale “KAYI Construction”. Paaiškinimuose užfiksuota kiti įrodymai dėl daromų darbo teisės aktų pažeidimų. Statybos darbų vadovas Sinan Belci pateikė 2019 m. balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, spalio lapkričio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir paaiškino, kad darbo laikas įmonės pateiktuose darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose skiriasi nuo jo žymimo faktiškai dirbto darbuotojų darbo laiko, jų kopijas patvirtino savo parašu. Kitų darbuotojų apsilankymo metu statybvietėje nebuvo.

Bendradarbiaujant su Gegužės 1-osios profesine sąjunga, paimti paaiškinimai iš statybvietėje 2019 m. dirbusių darbuotojų.

2020-01-21 VDI darbo inspektoriai kartu su Kauno VMI atstovais apsilankė statybvietėje, Perkūno al. 5, Kaune, su vertėja raštu apklausė apskaitininkę ir finansistę, paėmė tyrimui reikšmingus paaiškinimus. Patikrinimo metu buvo papildomai raštu apklaustas projektų vadovas Alper Dedeoglu, paimti visi padalinyje turėti buhalterinės apskaitos dokumentai išsamios analizės atlikimui. Alper Dedeoglu nurodė, kad sausio 17-19 dienomis buvo nutrauktos darbo sutartys šalių susitarimu su paskutiniais statybvietėje dirbusiais statybininkais, taip pat, kad iki sausio 31 d. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialas “KAYI Construction” visiškai išsikraustys iš statybvietės.

Tyrimo eigoje nepasitvirtino informacija, kad su Turkijos piliečiais buvo sudarytos kelios darbo sutartys. Gegužės 1-osios profesine sąjungos atstovas Jurgis Valiukevičius taip pat minėjo, kad nematęs jokio pasirašyto susitarimo su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi esančiu Turkijoje.

    1. VDI atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. A1-316 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ 8.1.23 punktą VDI ,,tikrina, ar užsieniečiui leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laikotarpiu suteikta gyvenamoji patalpa atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 621 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus. Darbo teisės aktuose nėra suteiktos teisės ir prievolės VDI tikrinti įmones, siekiant nustatyti ar darbuotojams, atvykusiems iš trečiųjų užsienio šalių, darbdaviai užtikrina tinkamas gyvenimo sąlygas. Tačiau VDI pritaria išsakytai nuomonei, kad būtina bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis, siekiant nustatyti ar darbdaviai užtikrina tinkamas darbuotojams darbo ir poilsio sąlygas, įskaitant ir trečiųjų šalių piliečiams;
    2. VDI, stiprinant darbuotojų teisę į skaidrų ir teisingą apmokėjimą už darbą, pateikė siūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai keisti darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojui tvarką, atsisakant mokėjimų grynais pinigais ir nustatant reikalavimą darbdaviams darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias pinigų sumas mokėti į darbuotojo nurodytą banko ar kitos finansinės įstaigos sąskaitą;
    3. Pažymėtina, kad VDI nuolat vykdo kontrolės ir prevencines priemones, kuriomis siekia nustatyti užsieniečių nelegalaus, nedeklaruoto darbo ir neteisėto darbo atvejus, taip pat darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, o pažeidėjams taiko teisės aktuose numatytas sankcijas. 2020 m. VDI atliks ne mažiau kaip 200 tikslinių planinių patikrinimų, kurių metu bus tikrinama ar darbdaviai, įdarbindami trečiųjų šalių piliečius, laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius                                                                                            Jonas Gricius

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą