Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas” priimta į tarptautinę EZA organizaciją

autorius Solidarumas

Spalio 5 d. Lisabonoje vykusiame Europos centro darbuotojų klausimams (EZA) tarybos posėdyje Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ suteiktas pilnos narystės statusas.

EZA (The European Centre for Workers’ Questions) įsteigtas 1985 metais sausio 29 d.

Jį įkūrė dešimt darbuotojų organizacijų iš Belgijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Austrijos, Italijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Airijos.

Šiandien tai platus tinklas, EZA nariai yra profesinių sąjungų švietimo įstaigos, socialinės-politinės, socialinės-kultūrinės darbuotojų organizacijos ir mokslinių tyrimų įstaigos, sprendžiančios darbuotojų klausimus.

EZA turi partnerių Europoje, palaiko santykius su Vidurio ir Pietų Amerikos bei Afrikos darbuotojų organizacijomis.

Bendradarbiaudamas su įvairiomis darbininkų organizacijomis, EZA rengia švietimo projektus, susijusius su Europos socialiniais klausimais. Šią veiklą finansiškai remia Europos Komisija.

EZA prisideda prie darbuotojų ir socialinių problemų sprendimo Europoje Keičiantis patyrimu, įvairiomis nuomonėmis ir socialinėmis tradicijomis vystoma europietiška perspektyva, kuri visų pirma, perduodama Europos institucijomis, o antra, gali būti perkelta į subalansuotą veiklą vietiniame lygyje. Vokietijoje, šalia Bonos esančiame miestelyje Kionigwinter yra nuolatinė EZA būstinė bei puikus Vokietijos darbuotojų centro (AZK) konferencijų centras ir viešbutis.

Du pagrindiniai EZA tikslai:

– socialinio dialogo skatinimas ir socialinių iššūkių nagrinėjimas Europos lygyje;

– visuomenės socialinės, ekonominės ir kultūros plėtros rėmimas.

EZA švietimo programą sudaro šios Europos socialinio dialogo temos:

– Socialinis dialogas Europos integracijos ir plėtros procese;

– socialinių partnerių vaidmuo, informavimas ir konsultavimas, darbuotojų dalyvavimas;

– struktūriniai pokyčiai darbo rinkoje;

– daugiau ir gerų darbų;

– balansas tarp saugumo ir lankstumo;

– lygios galimybės moterims ir vyrams darbo rinkoje, galimybės derinti šeimą ir darbą;

– darbuotojų mobilumas ir migracija.

EZA socialinio dialogo plėtros projektams iš Europos Komisijos biudžeto skiriama daugiau nei 3 milijonai eurų. Praėjusius du metus EZA gilinosi į ekonominės krizės priežastis, jos įtaką Europos gyventojų socialinei padėčiai, darbuotojų darbo sąlygoms, jaunimo problemoms, didėjančiai socialinei atskirčiai bei gilėjančioms demografinėms problemoms.

2012 m. EZA seminaruose dalyvavo 3732 žmonės, įvykdyta 60 projektų. 2013 metais numatyta įgyvendinti 60 projektų. 2013 metams patvirtintos šios pagrindinės temos:

– Europos užimtumo strategijos įgyvendinimas;

– Jaunimo bedarbystės ir skurdo problemų sprendimas;

– Socialinių partnerių vaidmens stiprinimas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą