Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” susitiko su naujuoju AB „Lietuvos geležinkeliai” direktoriumi

autorius Solidarumas
IMG 4615 gelz direkt

2017 vasario 10 d. naujasis Valstybinės įmonės  AB „Lietuvos geležinkeliai”  direktorius  Mantas Bartuška susitiko su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Kristina Krupavičiene, AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesines sąjungos „Solidarumas“ pirmininku Stanislavu Fedaravičiumi, jo pavaduotoju Pavelu Jančiu, šios profesinės sąjungos tarybos nariu Andriumi Šlepiku, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininku Petru Grėbliausku, jo pavaduotoju Audriumi Cuzanausku ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos nariu Ričardu Garuoliu. Per pastaruosius metus dėl įvairaus pobūdžio valstybinės įmonės AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovų piktnaudžiavimo, pasinaudojant geležinkelininkų darbo specifika, profesinė sąjunga buvo priversta iškelti virš šimto bylų teismuose ir Darbo ginčų komisijose.

Dalį šių bylų profesinė sąjungą laimėjo, dalis bylų tebesprendžiama. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė paaiškino naujajam direktoriui, kad šitų konfliktų, kenkiančių darbinei aplinkai būtų buvę galima išvengti, jie būtų buvę tariamasi su socialiniais partneriais t.y. profesinėmis sąjungomis, o profesinė sąjunga “Solidarumas” nebūtų diskriminuojama, kitų profesinių sąjungų atžvilgiu.

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesines sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius atskleidė, kad prieš 6 metus susikūrusi jo profesinė sąjunga iškart susidūrė su administracijos persekiojimu, nes pradėjo kelti darbo sąlygų gerinimo  problemas, kurios iš tiesų egzistuoja. 

Susitikimo metų tai pat  buvo paminėta, jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesines sąjungos „Solidarumas“ pastangomis buvo pagerintos darbo sąlygas: Vilniaus lokomotyvų depe (VLD) jau yra deguonies kaukės, kurios apsaugo geležinkeliečius nuo kenksmingų dūmų gaisro atveju, magistraliniuose šilumvežiuose įrengti tinkami biotualetai ir pn. 

Profesinės sąjungos nariams grasinant blogesnių darbo sąlygų sudarymu ar net atleidimu iš darbo buvo daromas spaudimas išstoti iš profesinės sąjungos. Buvo pateiktas vienas iš paskutiniųjų to pavyzdžių, kai profesinė sąjunga užfiksavo, kad profesinės sąjungos tarybos nariui Jurijui Pirogovui buvo neleista dirbti, nes jo, kraujyje rado 0.1 promilės alkoholio (darbuotojas sumokėjo už pakartotinio kraujo tyrimą virš 30 eurų ir nesumokėti pinigai už nušalinimo nuo darbo), tuo tarpu profesinei sąjungai nepriklausančiui nariui buvo leista dirbti, radus jo kraujyje 0.6 promilės alkoholio, nors dirbti leidžiama, kai kraujyje yra 0.0 promilės alkoholio. Tačiau šis darbuotojas, turintis Vilniaus lokomotyvų depo (toliauVLD)  viršininko pavaduotojo Romaldo Vilkuočio palankumą, nebuvo net nušalintas nuo darbo ir neinvestavo papildomų pinigų kraujo tyrimui.

Kitas profesinės sąjungos Tarybos narys Andrius Šlepikas buvo nubaustas drausminė nuobaudą už tai, kad neva nepūtęs į alkoholio matuoklį, nors iš tiesų jis pūtė (tai užfiksuota liudininkų, kurie visada dalyvauja tikrinant blaivumą, antspaudais), bet alkoholio matuoklis dėl nuolatinių gedimų to neužfiksavo.

 S.Fedaravičius raštu pateikė informaciją naująjam vadovui M. Bartuškai kokių būdu bendrovė švaisto pinigus, ir įteikė Darbo ginčo komisijos 2016-07-29 d. sprendimą Nr. DGKS-3604 bei 2016 m. vasario 22 d. Vilniaus miesto apylinkes teismo sprendimą, pagal kurį AB „Lietuvos geležinkeliai“ privalės atlyginti darbuotojų patirtus nuostolius už advokato paslaugas 500 eurų. Darbo ginčo komisija tirdama šį atvejį atskleidė tik lygiateisiškumo principo pažeidimą bei kritiškai įvertino VLD administracijos veiksmus, tuo tarpu teismas pripažino ir darbuotojo persekiojimą bei pasisakė apie tai savo sprendime net du kartus.

Tas pats AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos narys Jurijus Pirogovas, daugelį metų darbe jautęs  psichologinį savo tiesioginio viršininko Romaldo Vilkuočio smurtą,  ne darbo metu neatlaikė jo provokuojančios elgesio ir net įsivėlė į muštynes su juo. Dieną prieš susitikimą, 2017 vasario 09 d. už neva atvykstančio traukinio nesutikimą į Kenos geležinkelio stotį (toliauKnGS) iš darbo buvo atleistas KnGS VI-kat. vagonų tikrintojas-remontininkas ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesines sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Pavelas Jančis.

Jei iš pradžių, 2011 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesines sąjungą „Solidarumas“ sudarė 20 nariai, tai dabar ją oficialiai sudaro apie 40 narių. Didelė dalis profesinės sąjungos narių bijo deklaruoti savo narystės ir nario mokestį moka ne per darbovietės buhalteriją. Pavyzdžiui, Vilniaus lokomotyvų depe, kuriame 2015 m. pabaigoje vienu metu į profsąjungą įstojo 63 nariai (šilumvežio mašinistai ir jų padėjėjai), šiuo metų, neatlaikius VLD administracijos ir VLD instruktorių psichologinio spaudimo, beliko tik apie 15-20 narių, kuriuos, profesinės sąjungos žiniomis, VLD administracija planuoja pašalinti per kitą etatų mažinimo etapą.

 Tuo tarpu valdžiai klusnios profesinės sąjungos gauna iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ didelę finansinę paramą, už tuos pinigus net organizuoja savo nariams poilsines keliones į įvairias užsienio šalis.

Profesinės sąjungos sutarė su naujuoju direktoriumi M. Bartuška, kad smurtas tarp įmonės darbuotojų negali būti toleruojamas. Direktorius priėmė profesinių sąjungų raštu pateiktą informaciją apie vidurinės grandies vadovų piktnaudžiavimus ir pažadėjo ištirti pateiktus faktus. Buvo sutarta ateityje bendrauti ir siekti išvengti nesutarimų sprendimo teismuose.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą