Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” atstovai mokėsi Ženevoje

autorius Solidarumas
zeneva1

2018 m. kovo 20-23 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai Jolanta Keburienė, Virginija Labunskaitė, Rimtautas Ramanauskas, Vitalius Jarmontovičius ir Vitalijus Varnas, kartu su kolegomis iš LPSK, lankėsi Tarptautinės darbo organizacijos prie Jungtinių tautų (TDO) Ženevos atstovybėje, edukacinės stažuotės susitikime. Europos komisija skiria lėšų, kad profesinių sąjungų atstovai galėtų susipažinti su tarptautinių organizacijų veikla ir aktyviau jose dalyvautų, gindami Lietuvos darbuotojų interesus.

 
Susitikime pranešimus skaitė TDO buvęs vykdomasis direktorius, o dabar einantis TDO Generalinio direktoriaus specialiojo patarėjo pareigas Karis Tapiola (Kari Tapiola) ir Trišalio bendradarbiavimo departamento atstovė Angelika Miuler (Muller). Susitikimą organizavo ir kuravo TDO atstovas Europai ir Centrinei Azijai lietuvis Sergejus Glovackas, kuris pristatė TDO konvencijas, jų reikšmę Europos Sąjungos ir 187 pasaulio valstybių įstatymų leidybai. Supažindino su pasaulio organizacijos struktūra, istorija, atsiradimo priežastimis. Pristatė TDO veikimo principus, peticijų sistemą ir pateikimo mechanizmus, taip pat iškeltas pagrindines veiklos kryptis.
 
Priminė, kad TDO yra skirta skatinti socialinį teisingumą ir tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus bei darbo teises, siekiant savo pagrindinio tikslo, – visuotinės ir ilgalaikės taikos.
 
Tik ši trišalė Jungtinių tautų agentūra vienija vyriausybes, darbdavius ir darbuotojus, atstovaujančius 187 valstybėms narėms, nustatant darbo standartus, plėtojant politiką ir parengiant programas, kuriomis būtų skatinamas deramas darbas visiems vyrams ir moterims pasaulyje. 
 
Šiandien TDO darbotvarkė padeda išplėsti ekonomines ir darbo sąlygas, kurios visiems darbuotojams, darbdaviams ir vyriausybėms suteikia ilgalaikę taiką, klestėjimą ir pažangą.
 
Pažymėjo, jog šiuo metu pasaulyje 50 procentų žmonių dirba šešėliniame” sektoriuje, neturėdami darbo sutarčių, socialinio ir sveikatos draudimo, darbų saugos bei kitų bazinių garantijų. Moterų yra tik 3 procentai vadovaujančiose pareigose pasaulyje. Daug kur klesti vaikų darbas, skurdas, diskriminacija, darbo migracija ir pan. Pasaulyje yra valstybių, kuriose uždirbama tik iki 2 dolerių per dieną. 
  
Pranešėjai atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu Lietuva, siekdama įstoti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), dar vadinamą „turtingųjų klubu“, kuri vienija 35 turtingiausias valstybes pasaulyje, atitinka daugumą šaliai keliamų socialinių standartų, tačiau šiuo metu dar reikia pasitempti trišalio socialinio dialogo ir socialinės atskirties mažinimo srityse.  
 
Svečiams teko stebėti ir TDO darbuotojų profesinės sąjungos surengtą streiką. Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse atsiranda mokslininkai, kurie siūlo „optimizuoti” veiklą. Nederinusi su profesine sąjunga TDO vadovybė, patikėjusi vienos mokslininkės paskaičiavimais, kad darbuotojai per daug uždirba, nusprendė 10% sumažinti jų atlyginimus. Profesinė sąjunga susipažinusi su šios mokslininkės pateiktais duomenimis rado juose daugybę klaidų ir paskelbę streiką išėjo į darbą protestuoti. 
 
Profesinė sąjunga visada turi budėti darbuotojų interesų sargyboje.
 
Teisininkas Vitalius Jarmontovičius
 
zeneva streik
 
zeneva sale
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą