Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinė taryba ragina Premjerą spręsti GMP vairuotojų problemas

autorius Solidarumas
solidarumas eisesn

2019 m. rugsėjo 14 d. Palangoje Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinė taryba kreipėsi į Lietuvos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, prašydama paremti dešimties Seimo narių teikiamą pataisą, kad Greitosios medicininės pagalbos (GMP) ekipažą sudarytų ne du, o trys nariai, ir rasti lėšų Greitosios medicininės pagalbos vairuotojų apmokymams. 

LR Ministrui Pirmininkui gerb. Sauliui Skverneliui 2019-09-14 Nr.10-

Dėl Greitosios medicinos pagalbos vairuotojų darbo perspektyvų

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Koordinacinė taryba pritaria Seimo narių Tomo Tomilino, Viktoro Rinkevičiaus, Jono Jaručio, Audrones Jankuvienes, Zenono Streikaus, Vidos Ačienes, Naglio Puteikio, Valiaus Ąžuolo, Juozo Varžgalio, Audrio Šimo teikiamam LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 45 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMUI

Papildyti 45 straipsnį 18 punktu:

„18) teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas užtikrinti, kad greitosios medicinos pagalbos brigadą sudarytų ne mažiau nei trys nariai.“

Nes tai sudarys tinkamas darbo sąlygas greitosios pagalbos darbuotojams ir nepažeis saugos darbe reikalavimų.

 

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro į s a k y m u 2007 lapkričio 6 d. Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2007 m. lapkričio 6 d. Nr. V-895 II skyriaus 17.7 punktu GMP brigadose dirba vairuotojai, tačiau nuo 2014 metų įsigalioja įsakymo pataisa, kurioje vairuotojų nelieka ir juos keičia paramedikai.

Tai palies apie 1200 Greitosios medicininės pagalbos darbą išmanančių ir patyrusių darbuotojų. Įsigaliojus įsakymo pataisai šie darbuotojai, kaip neturintys reikiamos kvalifikacijos, bus priversti ieškotis kito darbo arba papildyti bedarbių gretas.

Ypatingai tai opu rajonuose, nes kai kur nėra nė vieno įgijusio šią kvalifikaciją. Stoti mokytis savo lėšomis šiuo metu dirbantiems vairuotojams yra per didelė finansinė našta, o įstaigos nėra linkusios investuoti į šių darbuotojų perkvalifikavimą dėl neaiškios greitosios medicinos pagalbos priklausomumo padėties, taipogi išleisti darbuotojus mokytis, bei užtikrinti nepertraukiamą darbo rėžimą įstaigos nepajėgia finansiškai.

Todėl, maloniai prašome Jūsų įtraukti paramediko specialybę į trūkstamų specialybių sąrašą, kad šį darbuotojų grupe būtų apmokyta ir įgytų papildomus įgydžius iš Europos socialinio fondo lėšų. Remiantis aukščiau išvardinto įstatymo pakeitimo paramediko specialybę turinčių vairuotojų poreikis ateityje tik didės.

 

Pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą