Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” kvietimas minėti Tarptautinę darbo ir darbininkų globėjo Šv.Juozapo dieną

autorius Solidarumas
solidarumas baz

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su kitomis Lietuvos profesinėmis sąjungomis visus kviečia 2019 m. gegužės 1 d. paminėti Tarptautinę darbo ir darbininkų globėjo Šv. Juozapo dieną.

Kviečiame 11.00 val. rinktis prie Seimo ir 11.30 val. dalyvauti eitynėse link Vyriausybės rūmų, kur 12 -15 val. V.Kudirkos aikštėje vyks mitingas- koncertas „Atėjome savo teisių!“ .

1886 m. Čikagoje gegužės 1 d. prasidėjo streikas, kuris virto daugiatūkstantine demonstracija, reikalaujančią 8 valandų darbo dienos, kurią išvaikant žuvo daug darbuotojų. Vėliau ši diena tapo tarptautine darbuotojų solidarumo diena, o 1955 m. Romos popiežius Pijus XII paskelbė Gegužės 1-ąją darbininkų globėjo Šv.Juozapo diena.

Trečdalis Lietuvos gyventojų skursta arba gyvena ant skurdo ribos. Tai yra vienas blogiausių rodiklių Europoje! Lietuvoje skursta net tie, kurie turi darbą!

Europos Sąjungos komisija, įvertindama Lietuvą, atskleidė, kad socialinė atskirtis Lietuvoje yra viena iš pačių didžiausių Europoje, o Lietuva yra VIENINTELĖ Europos šalis, kurioje socialinė nelygybė auga, net augant šalies ūkiui!

Lietuvos BVP vienam gyventojui sudaro 79% Europos Sąjungos vidurkio, tačiau vidutinis atlyginimas Lietuvoje tėra 45% Europos Sąjungos vidurkio!

Nenorėdami skursti Lietuvos darbuotojai priversti emigruoti arba vėl, kaip 19 amžiuje dirbti daugiau nei 8 valandas per dieną!

Lietuva pagal viršvalandinį darbą pirmauja Europoje! Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija atskleidė, kad Lietuvos darbuotojai dirba apie 400 val. per metus daugiau nei vokiečiai. Tačiau dažnai Lietuvos darbuotojai už viršvalandinį  darbą negauna įstatymais nustatyto užmokesčios ir dirba daugiau nei rodo oficiali statistika, o neretai dalis dirbtų viršvalandžių neparodomi darbo laiko apskaitoje. 

Statistika rodo, kad darbuotojų atlyginimai Lietuvoje auga, bet ji nerodo, kad jie auga daugiausiai dėl to, kad auga viršvalandžių kiekis.

21 amžiuje Lietuvos darbuotojai vėl kaip prieš šimtą metų turi kovoti už teisę dirbti aštuonias valandas per dieną ir gauti teisingą atlyginimą, kuris leistų oriai gyventi Lietuvoje, nedirbant 10 -12 val. per dieną. 

Lietuvos darbuotojų, išėjusių į pensiją, laukia dar didesnis skurdas, nes vidutinė pensija Lietuvoje sudaro tik 70-80% minimalios algos, o ne 70-80% vidutinės algos, kaip yra daugumoje Europos Sąjungos šalių, kuriose pensijos visada yra didesnės, o ne mažesnės už minimalų atlyginimą! 

Europos Sąjungos komisija, Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija, kurios nare neseniai tapo Lietuva, net Tarptautinis valiutos fondas, atstovaujantis verslą, nurodo, kad tokia milžiniška socialinė atskirtis ir skurdas stabdo šalies vystymasi bei gresia net pačios valstybės egzistavimui, nes Lietuva kenčia didžiausią emigraciją Europoje, kuri nesustoja net Lietuvos ūkiui kylant, ir ateityje Lietuvos valdžiai skubiai nepakeitus socialinės politikos virs demografine katastrofa. Per 28-erius Nepriklausomybės metus Lietuvoje gyventojų sumažėjo 20%. Tai didžiausias rodiklis Europoje!

Tačiau visos Lietuvos valdžios, besivadovaudamos neoliberalizmo ideologija, kurią propaguoja Laisvosios rinkos institutas ir komerciniai užsienio bankai, jau daugiau nei du dešimtmečius kuria gerovę ne daugumą gyventojų sudarantiems darbuotojams, o pačiai mažiausiai ir geriausiai Lietuvoje gyvenančiai grupei t. y. patiems turtingiausiems verslininkams, kurių dalis savo gerbuvį sukūrė, bendradarbiaudama su korumpuotais politikais!

Vietoj to, kad skatintų Lietuvos darbuotojų atlyginimų augimą, dabartinė valdžia leidžia beveik be apribojimų juos pakeisti „pigiais“ darbuotojais iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, atiduodant užsieniečius nesąžiningų Lietuvos darbdavių savivalei, kurie begėdiškai juos apgaudinėja ir išnaudoja, pasinaudoję įstatymų spragomis, kurių nepaisant profesinių sąjungų reikalavimų valdžia nenori naikinti.

Iš daugiau nei 50 000 užsieniečių, kurie pernai gavo leidimus dirbti Lietuvoje, tik keli yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai! Lietuvos valdžia leidžia beveik be apribojimų dirbti nekvalifikuotiems ir žemos kvalifikacijos užsieniečiams, nors Lietuvoje nedarbas tarp nekvalifikuotų ir žemos kvalifikacijos darbuotojų yra pats didžiausias!

Minėdami Tarptautinę darbo ir darbuotojų globėjo Šv.Juozapo dieną raginame Lietuvos valdžią ir darbdavius atsižvelgti į darbuotojų teisę turėti teisingą atlyginimą už 8 val. dienos darbą, leidžiantį oriai gyventi ir gauti orią senatvės pensiją, bei vadovautis solidarumo principais, įrašytais į Europos socialinių teisių ramstį, kurie užtikrina teisingas darbo ir užmokesčio sąlygas, socialinės apsaugą ir profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir tinkamai finansuoti socialinę apsaugą bei viešąjį sektorių.

Tik vykdant tikrą, o ne parodomąjį socialinį dialogą su profesinėmis sąjungomis galima pasiekti visų Lietuvos gyventojų ir visos šalies gerovės augimą.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą