Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” mokymai Mielagėnuose

autorius Solidarumas
mielag vir

2018 m. gegužės 25-26 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ surengė mokymus socialiniams darbuotojams Mielagėnuose Ignalinos rajone, kuriuose dalyvavo Aknystos socialinės globos namų, Didžiasalio vaikų globos ir paramos šeimai centro, Vš.Į. Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos globos namų, UAB „Diagnostikos sistemos“ , UAB „Anykščių vandenys“, Ignalinos kredito unijos, Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono darbuotojai ir profesinių sąjungų nariai.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, atskleidusi narystės profesinėje sąjungoje privalumus ir profesinių sąjungų galimybes gerinti ne tik darbo ir poilsio sąlygas, bet ir didinti darbuotojų atlyginimus, paragino darbuotojus burtis į profesines sąjungus.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkas Vitalijus Jarmontovičius papasakojo apie pakeitimus, atsiradusius naująjame Darbo kodekse, ir būdus kaip išvengti ar įveikti stresą darbe.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys Ričardas Garuolis atskleidė, kad geriausia priemonė kovoje prieš stresą darbo vietoje yra profesinė sąjunga, kuri padeda gerinti darbo ir poilsio sąlygas darbe bei visoje Lietuvoje.

Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Alma Nevierienė, dalyvavusi, sudarant Socialinių paslaugų darbuotojų šakos kolektyvinę sutartį, papasakojo apie derybų eigą sudarant šią sutartį ir atskleidė jos naudą profesinės sąjungos nariams, kurie nuo šiol gaus didesnius atlyginimus nei profesinėms sąjungoms nepriklausantys darbuotojai. Kadangi ši šakos kolektyvinė sutartis padidino atlyginimus visiems darbuotojojams, o dėl jos sudarymo kovojo profesinės sąjungos, išlaikomos savo narių lėšomis, nėra teisinga, kad profesinėms sąjungoms nepriklausantys darbuotojai naudotųsi svetimo darbo pasiekimais. Todėl su ministerijos atstovais buvo sutarta, kad profesinės sąjungos nariams turi būti mokamas didesnis atlyginimas. Alma Neverienė paragino darbuotojus, dar netapusius profesinės sąjungos nariais, nelaukti metų pabaigos, kad kitiems metams gautų tokį patį atlyginimą kaip ir profesinių sąjungų nariai, o tuoj pat stoti į profesinę sąjungą, nes dar nesutarta nuo kurio laikotarpio skaičiuoti profesinės sąjungos narius. Kadangi Finansų ministerija nelinkusi didinti atlyginimų ir sieks, kad profesinių sąjungų nariai būtų suskaičiuoti kuo anksčiau, nes tuomet reikėtų skirti mažiau lėšų atlyginimams, gali atsitikti, kad darbuotojams, tapusiems profesinių sąjungų nariais tik metų pabaigoje, gali tekti laukti atlyginimų padidėjimo dar vienerius metus.

Ji piktinosi, kad šiuo metu nėra aiškaus darbuotojo darbo įverinimo reglamentavimo, kuris lemia kokią kintamają darbo užmokesčio dalį kitais metais jis gaus. Dažnai kintamosios darbo užmokesčio dalies dydis priklauso nuo vadovo malonės, o ne nuo darbuotojo atlikto darbo, todėl darant darbuotojų darbą įvertinimą turėtų dalyvauti ir profesinės sąjungos atstovai, kaip tai jau vyksta kai kuriose įstaigose.

Pasitaiko atvejų, kai vadovas siunčiamose ataskaitose į ministeriją įvertina savo darbuotojų darbą neigiamai, o savo paties vadovavimą – teigiamai. Alma Nevierienė piktinosi tokia nesąmone, nes įstaigos vadovo darbas negali būti įvertintas teigiamai, jei jo darbuotojai dirba blogai.

Alma Nevierienė atskleidė svarbią naujovę, įtvirtintą šakos kolektyvinėje sutartyje, – nuo šiol ne tik vadovas galės įvertinti darbuotojų darbą, bet ir profesinės sąjungos galės įvertinti įstaigos vadovą!

Diskusijoje dalyviai piktinosi nevienodu socialinėms įstaigoms skiriamų lėšų dydžiu. Vienam asmeniui, globojamam socialinėje įstaigoje, skiriama nuo 200 iki 600 eurų per mėnesį taip skirstant Lietuvos piliečius į privilegijuotus ir diskriminuojamus.

Ar gali būti sočiai pamaitintas paauglys, jei jam maistui kai kuriose įstaigose skiriama 3.5 eurų per dieną? Kaime mažėjant ūkininkų socialinėms įstaigoms tenka turint tas pačias lėšas pirkti vis brangesnius maisto produktus.

Skiriant nepakankamai lėšų socialinėms paslaugoms darbuotojai negali gauti įstatymuose numatytų priemokų už papildomą darbą, nekalbant apie premijas, kurias gauna nebent patys įstaigų vadovai.

Renginio dalyviai aptarė ką reikėtų daryti, kad būtų pagerintos darbo sąlygos ir darbuotojų atlyginimai, bei numatė veiksmų planą padėčiai keisti.

Daugiau nuotraukų rasite čia: ir čia.

0 komentaras
0

Palikti komentarą