Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pritaria EK pasiūlymams dėl MMA

autorius Solidarumas
mma edgar 2

2020 m. spalio 05 d. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė nusiuntė Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui raštą, kuriame pareiškiamas palaikymas Europos komisijos (EK) siūlomai direktyvai dėl minimalios mėnesinės algos (MMA).

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui

Gerb. Linui Kukuraičiui

Kopija:

LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei

Gerb. Eglei Radišauskienei

2020-11-05 Nr.10-155

 

ES DIREKTYVA DĖL DERAMO MINIMALAUS ATLYGINIMO

 

2020 spalio 28 d. Europos Komisija pasiūlė direktyvą dėl deramo minimalaus atlyginimo Europos Sąjungoje. Šis pasiūlymas atliepia įsipareigojimui, kuris įrašytas Europos socialinių teisių ramsčio 6 str. „Darbuotojai turi teisę į atlyginimą, kuris jiems užtikrintų deramą gyvenimo lygį. Užtikrinamas deramas minimalusis atlyginimas, leidžiantis patenkinti darbuotojo ir jo šeimos poreikius atsižvelgiant į nacionalines ekonomines ir socialines sąlygas ir išsaugant galimybes įsidarbinti ir paskatas ieškoti darbo. Užkertamas kelias dirbančiųjų skurdui”.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” pritaria šiai EK iniciatyvai ir palaiko Europos profesinių sąjungų konfederacijos poziciją. Direktyva yra teigiamas žingsnis, siekiant įtvirtinti deramo darbo užmokesčio principus bei skatinti kolektyvines derybas. Pritariame tam kad:

  • Nustatant MMA, būtų atsižvelgiama į nacionalines tradicijas, bet MMA neturėtų būti mažesnė nei 60 proc. šalies atlyginimų medianos arba 50 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio;
  • Socialiniai partneriai turi būti įtraukti į derybas dėl MMA nustatymo;
  • MMA negali būti mažinimas nei vienai darbuotojų grupei (kaip antai, jauniems darbuotojams ir t.t.).

Ypač palaikome EK iniciatyvą dėl kolektyvinių derybų skaitinimo. Pritariame tam, kad reikėtų atkreipti dėmėsį į tuos sektorius ir darbdavius, kurie atsisako derėtis su profesinėmis sąjungomis, bet gauna paramą iš įvairų ES fondų, tame tarpe, iš post Covid-19 atkūrimo fondo. Nežiūrint Darbo kodekso (2017) nuostatų bei šios vyriausybės pastangų skatinti socialinį dialogą, Lietuva vis dar yra viena paskutiniųjų pagal kolektyvinių sutarčių aprėptį (OECD duomenys).

Pagarbiai,

Pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą